Santoiq Atỡng

 Luca cỡt yớu ca pỡq parnơi cớp Phau-lô, ma án tỡ cỡn cũai I-sarel. Luca chĩc loah tễ máh ŏ́c án khoiq sâng noau atỡng tễ ranáq Yê-su táq, cớp tễ ŏ́c Yê-su atỡng. Án chĩc saráq nâi sám cumo 60 ntun Yê-su canỡt.
 Yê-su la manoaq ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn toâq chuai amoong cũai I-sarel cớp nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi. Luca chĩc atỡng tễ ŏ́c bũi o ca Yê-su dững atoâq pỡ cũai túh cadĩt. Án atỡng tễ muoi ranễng Yiang Sursĩ toâq pỡ Mari, toâq pỡ tỗp bán cữu, cớp toâq pỡ ping cumuiq bo Yê-su tamoong loah tễ cuchĩt.
 Luca chĩc sa‑ữi ramứh ễn tễ máh saráq Mathia, Mac, cớp Yang tỡ bữn chĩc. Ramứh ki atỡng tễ Raviei Yiang Sursĩ, tễ ŏ́c câu sễq, cớp tễ máh mansễm ca rachuai ranáq Yê-su.