11

Nau Mbơh Sơm

1Du nar Brah Yêsu mbơh sơm tâm du ntŭk. Tơlah lôch jêh du huê tâm phung oh mon lah ma Păng: "Hơi Kôranh, sâm nti an hên mbơh sơm, nâm bu Y-Yôhan nti jêh phung oh mon păng." 2Brah Yêsu lah ma khân păng: "Tơlah khân may mbơh sơm, khân may lah pô aơ: 'Ơ Mbơ̆ hên gŭ tâm trôk ơi. Ăn amoh may bu yơk ăn ueh. Ăn ƀon bri hđăch may gơnh tât. Ăn nau may ŭch mra jêng ta neh ntu tâm ban ma klơ trôk. 3Ăn ma hên mpa sông sa ăp nar ăn tŏng. 4Yô̆ an nau tih hên, tâm ban ma hên yô̆ an jêh ma bunuyh ƀư tih đah hên, lơi ta njŭn leo hên tâm nau ndơm ôh, ƀiălah ăn may rklaih hên bơh nau tih mhĭk.'"
5Brah Yêsu lah ma khân păng: "Mbu nơm tâm phung khân may mra geh du huê mĭt jiăng hăn tâm n'gul măng jêh ri lah: 'Hơi jiăng, gâp dăn ma may pe mlâm ƀănh, 6yorlah du huê jiăng gâp mhe tât ta ngih gâp, gâp mâu geh ndơ ăn păng sa ôh, '7 nơm nây gŭ tâm trôm ngih jêh ri plơ̆ lah ma păng pô aơ. Lơi rsuak gâp ôh, mpông lĕ nchăng jêh, phung kon gâp jêh ri gâp nơm lĕ bêch jêh. 8Gâp mâu dơi dâk ăn kapŭng ma may ôh, yor jiăng păng, ƀiălah yor nau tâm rsuak, yor ri păng dâk jêh ri ăn nŭm dŭm ndơ ŭch dŏng. 9Gâp lah ma khân may. Dăn hom dĭng geh, joi hom dĭng saơ, goh hom mpông dĭng bu ma pơk an ma khân may. 10Yorlah mbu nơm dăn mra geh, mbu nơm joi mra saơ, jêh ri bu mra pơk an ma mbu nơm goh.
11Mbu nơm tâm phung khân may jêng mbơ̆ bu, ăn ma kon du glo lŭ, tơlah kon păng dăn kapŭng? Mâu lah, tơlah păng dăn ka, păng ăn du mlâm bêh nsro ka lĕ. 12Mâu lah kon păng dăn du mlâm tăp iăr, păng ăn ma kon păng du mlâm ndŭr vơng hĕ? 13Tơlah khân may jêng phung djơh, ăt gĭt ăn ndơ ueh ma phung kon khân may, lơ hâu ma nĕ đŏng Mbơ̆ khân may klơ trôk mra ăn Brah Huêng Ueh ma mbu nơm dăn ma Păng."

Brah Yêsu Ƀư Bah Du Huê Bunuyh Mlo Brah Mhĭk Lơh

14Brah Yêsu mprơh du huê brah mhĭk mlo. Tơlah brah mhĭk du luh jêh, bunuyh mlo blau ngơi, jêh ri phung âk gŭ hih rhâl. 15Ƀiălah ƀaƀă lah: "Ma Bêlsêbul kon hđăch phung brah mhĭk, phung nsot phung brah mhĭk." 16Jêh ri phung êng ŭch rlong uănh păng, dăn ma păng du ntil nau tâm mbên tă bơh trôk.
17Tơlah Păng gĭt nau mĭn khân păng, Brah Yêsu lah pô aơ: "Ăp ƀon bri hđăch tâm pă, tâm rdâng ndrăng khân păng nơm rai jêh, jêh ri du mlâm ngih rlâm ta klơ du rplay ngih êng. 18Pô nây, tơlah Satan tâm nkhah, ndrăng păng nơm, mâm ƀư ƀon bri hđăch păng dơi hôm kơn? Yorlah khân may lah, gâp mprơh phung brah mhĭk ma Bêlsêbul. 19Jêh ri tơlah gâp mprơh brah mhĭk ma Bêlsêbul, ma mbu nơm kon khân may mprơh khân păng? Yor nây khân păng nơm mra jêng kôranh phat dôih khân may. 20Ƀiălah, tơlah ma nglau ti Brah Ndu, gâp mprơh phung brah mhĭk, ƀon bri hđăch Brah Ndu tât jêh ma khân may. 21Tơlah du huê bunuyh ktang geh jêh ndơ tâm lơh chiă uănh ngih păng nơm, ndơ păng geh gŭ ueh yơh. 22Ƀiălah tơlah du huê ktang lơn ma păng văch jêh ri dơi chăp păng, nơm nây sŏk ndơ tâm lơh păng rnơm, jêh ri tâm pă lĕ drăp ndơ păng.
23"Mbu nơm mâu gŭ ndrel ma gâp, tâm rdâng đah gâp, jêh ri mbu nơm mâu tâm rnglăp đah gâp, nkhah du êng êng. 24Tơlah brah mhĭk ƀơ̆ du luh jêh tă bơh du huê bunuyh, păng hăn tâm ntŭk sơh, ŭch joi ntŭk rlu; mâu saơ ntŭk ôh, păng lah: 'Gâp mra plơ̆ sĭt ta ngih, bơh nây gâp du luh jêh!' 25Tơlah păng tât, păng saơ ngih nây bu mpêh jêh ri rep păng ueh jêh. 26Pôri păng hăn jêh ri sŏk ndrel ma păng pơh nuyh brah mhĭk êng, janh ƀai lơn ma păng. Khân păng lăp tâm ngih, gŭ ta nây. Pôri bunuyh nây jêng djơh lơn ma saơm." 27Dôl Brah Yêsu ngơi pô nây, geh du huê bu ur nter tâm nklang phung âk, lah ma Brah Yêsu: "Ueh maak yơh ma ndŭl ntreo kôranh Brah. Jêh ri toh ăn may pu jêh!" 28Ƀiălah Brah Yêsu lah: "Ueh maak lơn ma phung iăt nau Brah Ndu ngơi jêh ri djôt prăp!"
29Tơlah geh bunuyh âk râk, Brah Yêsu ntơm lah: "Phung rnôk aơ jêng phung ƀai; khân păng dăn du ntil nau khlay, ƀiălah bu mâu mra ăn ma khân păng nau khlay êng ôh, knŏng nau khlay Y-Yônas. 30Tâm ban ma Y-Yônas jêng du ntil nau tâm mbên ma phung Ninive, tâm ban pô nây lĕ, kon bunuyh mra jêng du nau tâm mbên ma phung rnôk aƀaơ. 31Hđăch bu ur bơh rđŭng mra dâk ta nar phat dôih ndrel ma phung rnôk aơ, jêh ri mra phong khân păng, yorlah khân păng văch tă bơh dŭt bri dŭt neh gay ma iăt nau blau mĭn hđăch Salômôn; jêh ri aơ, geh du huê ta aơ toyh lơn ma Salômôn. 32Phung bunuyh ƀon Ninive mra dâk tâm nar phat dôih ndrel ma phung rnôk aơ jêh ri mra phong khân păng, yorlah jêh tăng nau Y-Yônas nti lah phung Ninive rmal nau tih, jêh ri aơ geh du huê toyh lơn ma Y-Yônas tât jêh.
33"Bu mâu mpoh ôh ŭnh kđen gay ma ăn ta ntŭk ndâp mâu lah tâm dâng trôm mbung, ƀiălah bu yông ta n'gâng, gay ma mbu nơm lăp, dơi saơ nau ang. 34Măt may jêng ŭnh kđen ma săk jăn may; tơlah măt may gŭ ueh, lĕ săk jăn may geh nau ang; ƀiălah tơlah măt may jêng mhĭk, săk jăn may gŭ tâm nau ngo. 35Pôri, njrăng hom, lơi ăn nau ang tâm may jêng ngo. 36Tơlah lĕ săk jăn may geh nau ang, mâu geh du kô̆ gŭ tâm nau ngo ôh, păng mra geh nau ang lam tâm ban ma ŭnh kđen sol may ma nau ang păng."

Nau Nduyh Ma Phung Kôranh Nchih Samƀŭt Jêh Ri Phung Pharisi

37Dôl Brah Yêsu gŭ ngơi, du huê Pharisi jă Păng sông sa tâm ngih păng. Păng lăp jêh ri ntơm sông sa. 38Du huê Pharisi nây hih rhâl yorlah lor ma sông sa păng mâu geh rao ti. 39Ƀiălah Kôranh Brah lah ma păng: "Phung Pharisi khân may ƀư kloh ngan jêh ri jam knŏng klơ ntâu ƀiălah tâm trôm khân may bêng ma nau ndơm jêh ri nau ƀai. 40Phung rluk yơh! Mbu ƀư padih, păng mâu ƀư nđâp ma tâm trôm? 41Ƀiălah ăn khân may nhhơr nau yô̆ ndơ khân may geh tâm trôm; pôri lĕ rngôch ndơ mra jêng kloh ma khân may. 42Ƀiălah rêh ni yơh ma phung khân may Pharisi! Yorlah khân may nhhơr du kô̆ tâm jât klôih, tơm play ƀâu kah jêh ri lĕ n'ha trau, ƀiălah khân may chuêl ma nau sŏng, jêh ri ma nau rŏng Brah Ndu, ma nau aơ yơh ăn khân may tông dôl mâu dun ôh nau êng. 43Rêh ni yơh ma phung khân may, Pharisi! Yorlah khân may rŏng ntŭk khlay tâm ngih tâm rƀŭn Yuđa, jêh ri nau bu mbah tâm ngih tăch drăp. 44Rêh ni yơh ma khân may jêng nâm bu môch mâu mpơl, jêh ri bu hăn jot ta klơ môch ƀiălah mâu gĭt năl ôh."
45Du huê tâm phung nchih samƀŭt ngơi ma Păng pô aơ: "Hơi Kôranh nơm nti, tơlah may ngơi pô nây, may nduyh nđâp ma hên lĕ." 46Jêh ri Brah Yêsu plơ̆ lah: "Rêh ni nđâp ma khân may tâm ban lĕ, hơi phung kôranh nchih samƀŭt! Yorlah khân may ăn bu anh ndơ jâk, ƀiălah khân may nơm mâu pah bi du nglau ti ôh. 47Rêh ni yơh ma khân may! Yorlah khân may nkra môch phung kôranh nơm mbơh lor, phung mbơ̆ khân may nkhĭt lơi jêh. 48Pôri khân may dơn jêh nau khân păng ƀư. Yorlah khân may nkhĭt jêh phung kôranh nơm mbơh lor jêh ri khân păng. 49Yor nây nau gĭt mĭn Brah Ndu lah jêh: 'Gâp mra njuăl ma khân păng phung kôranh mbơh lor jêh ri phung kôranh oh mon. Ƀaƀă khân păng mra nkhĭt lơi, ƀaƀă khân păng ƀư mhĭk.' 50Gay dăn ma phung bunuyh rnôk aơ, mham lĕ rngôch phung kôranh nơm mbơh lor nkhŭt jêh tâm rnôk ntơm rhăk njêng neh ntu. 51Ntơm bơh mham Y-Abel tât ta mham Y-Sakari bu nkhĭt ta vah vang nơng ƀư brah ma ngih Brah Ndu. Ơ, gâp lah ma khân may, bu mra dăn mham nây ma phung rnôk aƀaơ. 52Rêh ni yơh ma khân may, Hơi phung kôranh nchih samƀŭt! Yorlah khân may pit sŏk lơi khŏa nau gĭt rbăng; khân may nơm mâu mâp lăp ôh, jêh ri khân may buay nđâp ma phung ŭch lăp lĕ."
53Tơlah păng luh jêh tă bơh ntŭk nây, phung kôranh nchih samƀŭt jêh ri phung Pharisi ntơm ôp mpet Păng ktang ngăn, jêh ri ăn Păng ngơi ma âk ntil ndơ. 54Kâp iăt Păng, gay sŏk nau ngơi ŭch phong Păng.