11

Cầu nguyện

1Một hôm Chúa Giê-xu vừa cầu nguyện xong, một môn đệ đến thưa: “Xin chúa dạy chúng con cầu nguyện, như Giăng đã dạy môn đệ mình.”
2Chúa đáp: “Các con nên cầu nguyện như sau:
“Thưa Cha yêu quý trên trời,
Danh Cha được tôn thánh khắp nơi,
Xin Nước Cha sớm thể hiện.
3Xin cho chúng con đủ ăn hằng ngày.
4Xin tha thứ hết lỗi lầm chúng con,
Như chúng con tha lỗi cho người.
Xin đừng đưa chúng con vào vòng cám dỗ.”
5Chúa giải thích: “Nếu nửa đêm các con đến nhà bạn mình gọi: ‘Anh ơi, xin anh cho tôi mượn ba ổ bánh, 6Vì tôi có người bạn ở xa vừa tới thăm, nhưng trong nhà thức ăn đã hết.’ 7Nhưng người ấy trả lời vọng ra: ‘Đừng làm phiền tôi! Cửa khóa rồi, trẻ con đang ngủ với tôi. Không thể nào dậy lấy bánh cho anh!’ 8Ta quả quyết với các con, dù anh ấy không dậy vì nể bạn, nhưng cũng phải dậy trao đủ bánh cho các con, vì các con kiên nhẫn gõ cửa. 9Việc cầu nguyện cũng thế: hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra. 10Vì bất kỳ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp và cửa sẽ mở cho người nào gõ.
11“Có người cha nào khi con mình xin bánh mà cho đá, xin cá mà cho rắn, 12hay xin trứng lại cho bò cạp không? 13Các con vốn là người xấu xa còn biết cho con mình vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời chẳng ban Thánh Linh cho người cầu xin Ngài sao?”

Chúa Giê-xu và Quỷ vương

14Chúa Giê-xu đuổi quỷ khỏi một người câm, người này liền nói được. Dân chúng kinh ngạc vô cùng. 15Nhưng có người bảo: “ông ấy nhờ quyền của Quỷ vương để đuổi quỷ.” 16Những người khác muốn gài bẫy Chúa, nên xin Ngài làm một dấu lạ trên trời.
17Biết ý tưởng họ, Chúa giảng giải: “Một nước chia rẽ sẽ bị tiêu diệt, một gia đình phân ly phải tan nát. 18Nếu nước của Sa-tan chia rẽ là nó tự tiêu diệt. 19Nếu tôi nhờ quyền năng Sa-tan để đuổi quỷ, môn đệ các ông sẽ nhờ quyền năng nào? Chính họ sẽ xét xử các ông. 20Nhưng nếu tôi nhờ quyền năng của Thượng Đế để đuổi quỷ, thì Nước Trời đã đến với các ông rồi.
21Một người chủ nô cường bạo vũ trang đầy đủ canh gác lâu đài mình, để giữ chặt đám nô lệ. 22Nhưng có người mạnh hơn xông vào, hạ được người chủ độc ác, tước đoạt vũ khí phòng thủ và giải phóng đám nô lệ.
23Ai không hợp tác với tôi là chống lại tôi, ai không quy tụ quanh tôi sẽ bị phân tán.
24“Khi quỷ ra khỏi một người, liền đến vùng khô khan tìm nơi an nghỉ, nhưng không tìm được. 25Quỷ tự nhủ: ‘Ta sẽ trở về với nạn nhân cũ!’ Lúc trở lại, thấy lòng người đã dọn dẹp sạch sẽ, 26quỷ liền rủ bảy quỷ khác độc ác hơn vào chiếm cứ tấm lòng này. Vậy người ấy lâm vào tình trạng bi thảm hơn trước.”

Hạnh phúc thật

27Khi Chúa Giê-xu giảng dạy, một phụ nữ trong đám đông nói lớn: “Phúc cho thân mẫu Thầy — người đã sinh thành và dưỡng dục Thầy!”
28Chúa Giê-xu đáp: “Ai nghe và làm theo lời Thượng Đế còn được hạnh phúc hơn nữa.”

Dấu lạ Giô-na

29Dân chúng tụ tập mỗi lúc một đông, Chúa tiếp tục giảng dạy: “Thế hệ này thật gian ác! Họ đòi xem dấu lạ, nhưng dấu lạ Giô-na cũng đủ rồi. 30Dấu lạ ấy chứng tỏ cho dân Ni-ni-ve biết Thượng Đế đã sai Giô-na, thì dấu lạ của ta sẽ minh chứng cho thế hệ này thấy Thượng Đế đã sai ta xuống đời.
31“Đến ngày Phán xét, Nữ hoàng Sê- ba sẽ đứng lên buộc tội thế hệ này, vì bà đã từ một nước xa xăm đến nghe lời lẽ khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, nhưng tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn mà chẳng ai muốn nghe! 32Đến ngày Phán xét, dân Ni-ni-ve cũng sẽ đứng lên buộc tội thế hệ này. Vì nghe Giô-na cảnh cáo, họ đã ăn năn lìa bỏ tội ác, quay về Thượng Đế. Nhưng tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na mà dân này không chịu ăn năn!

Ánh sáng

33“Không ai thắp đèn rồi đậy kín, nhưng đem đặt trên giá đèn để mọi người trong nhà đều thấy ánh sáng. 34Mắt là ngọn đèn của thân thể. Nếu mắt các con sáng suốt, cả con người mới trong sạch. Nhưng nếu mắt bị quáng lòa, cả con người sẽ tối tăm. 35Vậy phải thận trọng, đừng để ánh sáng trong các con thành tối tăm. 36Nếu cả con người các con sáng láng, không phần nào tối tăm, các con sẽ rực rỡ như ánh đèn thật sáng rọi vào các con.”

Chúa lên án các thầy Biệt lập và dạy luật

37Chúa Giê-xu giảng dạy xong, một thầy Biệt-lập mời Chúa ăn tối. Ngài đến nhà, ngồi vào bàn. 38Thầy Biệt-lập rất ngạc nhiên thấy Chúa không rửa tay trước khi ăn theo tục lệ Do-thái.
39Chúa Giê-xu dạy: “Phái Biệt-lập các ông chỉ lo rửa bề ngoài bát đĩa, nhưng trong lòng đầy tham nhũng, độc ác. 40Thật khờ dại! Thượng Đế đã tạo ra bề ngoài, lẽ nào không dựng nên bề trong sao? 41Cứ rộng lòng cứu trợ người nghèo, tất nhiên các ông sẽ được tinh sạch.
42“Khốn cho phái Biệt-lập! Các ông dâng một phần mười bạc hà, cửu lý hương và các thứ rau cỏ, nhưng lại bỏ quên công lý và tình yêu của Thượng Đế. Dâng phần mười là đúng, nhưng không được bỏ những điều quan trọng kia.
43“Khốn cho phái Biệt-lập! Các ông ưa ngồi ghế danh dự trong hội trường, thích được người ta kính chào ngoài đường phố. 44Khốn cho các ông, vì các ông giống như nấm mồ hoang không dấu tích, người ta dẫm lên mà không biết.“ 45Nghe Chúa quở trách, một thầy dạy luật thưa: “Thầy nói thế là sỉ nhục luôn cả giới chúng tôi nữa.”
46Chúa Giê-xu đáp: “Khốn cho giới dạy luật! Các ông đặt ra bao nhiêu luật lệ khắt khe buộc người khác vâng giữ, trong khi chính các ông không giữ một điều nào! 47Các ông xây mộ cho các nhà tiên tri bị tổ tiên các ông sát hại. 48Vậy các ông tán thưởng hành động của tổ tiên, họ giết các nhà tiên tri, còn các ông xây mộ. 49Vì thế, Thượng Đế đã nói: ‘Ta sẽ sai các tiên tri và sứ đồ đến, nhưng chúng sẽ xử tử người này,khủng bố người kia.’ 50Thế hệ các ông phải chịu trách nhiệm về máu các tôi tớ Thượng Đế đổ ra từ thuở sáng tạo trời đất đến nay, 51từ máu A-bên cho đến máu Xa-cha-ri, người bị giết giữa bàn thờ và Đền thờ. Tôi xác nhận quả quyết: Thế hệ này phải lãnh trọn trách nhiệm. 52Khốn cho giới dạy luật, vì các ông cố tình che lấp chân lý! Đã không tin, các ông còn ngăn cản, không cho người khác tìm hiểu chân lý.”
53,54Khi Chúa rời nơi đó, các thầy dạy luật và Biệt-lập vô cùng giận dữ, đặt nhiều câu hỏi hóc búa về mọi vấn đề, cố gài bẫy để có lý do bắt Ngài.