13

Pilat Nkhĭt Âk Phung Galilê

1Rnôk nây lĕ ƀaƀă bunuyh ta nây nkoch bri ma Brah Yêsu nau tât jêh ma phung Galilê, Pilat tâm rlŭk mham khân păng ndrel ma ndơ khân păng ƀư brah. 2Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Khân may chroh lĕ ma phung Galilê nây jêng phung tih, toyh lơn ma phung Galilê êng yorlah khân păng dơn nau rêh ni pô nây? 3Gâp lah ma khân may, Mâu; ƀiălah tơlah khân may mâu tâm rmal nau tih khân may, khân may rai lôch tâm ban lĕ. 4Mâu lah phung jât ma pham nuyh ngih prêh Silôê nklân, jêh ri khĭt lĕ rngôch, khân may mĭn lĕ khân păng, jêng phung tih toyh lơn ma phung êng tâm ƀon Yêrusalem? 5Gâp lah ma khân may, mâu! Ƀiălah tơlah khân may mâu rmal nau tih khân may, khân may mra rai lôch tâm ban lĕ."

Nau Hôr Ma Tơm Rvi Mâu Play

6Păng ngơi nau hôr aơ: "Du huê bunuyh geh du tơm rvi tăm tâm mir play kriăk ƀâu păng, păng hăn joi play ta nây, ƀiălah mâu saơ ôh. 7Pôri păng lah ma nơm chiă mir play kriăk ƀâu! Geh pe năm jêh gâp hăn joi play tâm rvi aơ, ƀiălah mâu saơ ôh. Kăl lơi păng mâm ƀư păng in neh dơm dam? 8Nơm chiă plơ̆ lah ma păng: Hơi kôranh, om păng ƀât du năm aơ. Gâp mra n'hao neh jŭm tơm păng, jêh ri suy ek ndrôk. 9Klăp lah năm pakơi taơ păng mra geh play. Tơlah mâu geh, may mra kăl lơi păng!"

Brah Yêsu Ƀư Bah Bu Ur Ji Tâm Nar Saƀat

10Brah Yêsu nti lah tâm du mlâm ngih rƀŭn phung Yuđa nar Saƀat. 11Geh ta nây du huê bu ur brah mhĭk lơh tât jêng rvĕn geh jêh tâm jât ma pham năm. Ndŭr kơi păng đŭn, mâu hôm dơi nsŏng săk jăn ôh. 12Tơlah Brah Yêsu saơ păng, tâm ngơi đah păng jêh ri lah: "Hơi bu ur, ay klaih jêh đah nau rvĕn ay." 13Păng pah ma ti Păng. Ƀâtlât bu ur nây ndŭr kơi plơ̆ sŏng tay, jêh ri tâm rnê ma Brah Ndu. 14Ƀiălah kôranh ngih rƀŭn Yuđa ji nuih ma Brah Yêsu ƀư bah bu ur nây tâm nar Saƀat, jêh ri lah ma phung âk: "Geh prau nar pah kan, pôri văch ƀư bah khân may nơm tâm nar nây yơh, ƀiălah mâu geh nar Saƀat ôh!" 15Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "Hơi phung nuih n'hâm mŭr, di lĕ tâm nar Saƀat ăp nơm khân may mâu doh ôh ndrôk mâu lah seh păng tă bơh ndrung, gay ma leo khân păng nhêt dak? 16Jêh ri bu ur aơ jêng kon Y-Abraham, jêh ri Satan kât păng geh jât ma pham năm jêh, mâu dơi hĕ tâm rklaih păng tă bơh rse rvăk aơ tâm nar Saƀat?" 17Dôl Păng ngơi pô nây, lĕ rngôch phung rlăng đah Păng bêk dadê, ƀiălah phung âk răm maak ma lĕ nau khlay ngăn Păng ƀư nây.

Găr Trau Jêh Ri Ndrui

18Brah Yêsu lah: "Mâm đah dơi tâm ntĭt ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêh ri ma moh ndơ gâp dơi ƀư tâm ban ma păng? 19Păng jêng nâm bu găr trau, du huê dônh klŭp tâm đang trau păng, păng hon jêng du tơm si toyh, jêh ri phung sĭm drâm ta nthan păng."
20Păng lah đŏng: "Mâm đah gâp tâm ntĭt ƀon bri hđăch Brah Ndu? 21Păng jêng tâm ban ma ndrui, du huê bu ur sŏk chê̆ tâm pe rbâng rnih, gay ma pot lai ndrel."

Mpông Pêr Huêt

22Brah Yêsu rgăn ƀon toyh jêh ri ƀon jê̆ nti lah dôl hăn ta ƀon Yêrusalem. 23Geh du huê lah ma Păng: "Ơ Kôranh Brah, di lĕ geh djê̆ bunuyh dơi klaih?" 24Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Ăn khân may srôih lăp tâm mpông pêr hăt. Yorlah gâp lah ma khân may, âk bunuyh joi ŭch lăp, ƀiălah mâu dơi ôh. 25Tơlah kôranh ngih dâk, jêh ri nchăng lơi mpông pêr, jêh ri phung khân may gŭ padih, mra goh mpông, lah: Hơi kôranh, hơi kôranh, pơk mpông ma hên ƀă. Păng mra plơ̆ lah ma khân may, gâp mâu gĭt mbah tă khân may tă. 26Pôri khân may lah: 'Hên sông sa jêh ri nhêt jêh ta năp măt may, jêh ri may nti lah jêh tâm trong hên!' 27Ƀiălah păng plơ̆ lah: 'Gâp lah ma khân may, gâp mâu gĭt mbah tă khân may. Du hom khân may, tă bơh gâp. Hơi lĕ rngôch phung pah kan tih!' 28Ta nây yơh mra geh nau nhĭm nhhiăng jêh ri nau rket sêk tơlah khân may mra saơ Y-Abraham, Y-Isăk, Y-Yakôp jêh ri lĕ rngôch phung kôranh nơm mbơh lor tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêh ri bu mra klŭp khân may padih. 29Mra geh phung văch tă palơ, padâng, luh nar, jêh ri nhâp nar mra gŭ sông sa tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu. 30Kơt nĕ ngăn, geh phung nglĕ mra jêng lor jêh ri phung lor mra jêng nglĕ."

Hêrôt Ŭch Nkhĭt Brah Yêsu

31Nôk nây đŏng, geh phung Pharisi văch lah ma Păng: "Du hom may tă bơh ntŭk aơ, yor Hêrôt ŭch nkhĭt may." 32Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Hăn lah ma mpik nây, aơ, gâp mprơh brah mhĭk jêh ri ƀư bah âk bunuyh nar aơ, ôi taơ, jêh ri nar tal pe gâp mra ƀư jêh kan gâp. 33Ƀiălah gâp ăt mra hăn nsong tay nar aơ, ôi taơ jêh ri nklak, yorlah mâu dơi ôh ma du huê kôranh nơm mbơh lor khĭt padih ƀon Yêrusalem?
34"Hơi Yêrusalem, Yêrusalem, ƀon tâm nkhĭt phung kôranh nơm mbơh lor, jêh ri klŭp lŭ ma phung bu njuăl ma may. Âk tơ̆ jêh gâp ŭch tâm rƀŭn phung kon may tâm ban ma du mlâm iăr me, gay ma rgum kon păng tâm dâng ntĭng năr păng, jêh ri khân may mâu ŭch ôh. 35Aơ, bu mra lơi ngih khân may! Ƀiălah gâp lah ma khân may, khân may mâu mra saơ gâp ôh tât khân may mra lah: 'Mŏt ton ma Nơm văch ma amoh Kôranh Brah!'"