15

Nau Hôr Ma Biăp Roh, Prăk Roh, Jêh Ri Kon Nkhah Du

1Lĕ rngôch phung riu pi jêh ri phung tih hăn dăch ta Brah Yêsu, gay ma iăt nau Păng. 2Phung Pharisi jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt ngơi ƀŭk dŭk suyh lah: "Bunuyh aơ rom phung tih jêh ri sông sa ndrel ma phung tih."
3Ƀiălah Brah Yêsu ngơi nau hôr aơ ma khân păng: 4"Mbu nơm tâm phung khân may, tơlah păng geh du rhiăng mlâm biăp, jêh ri roh du mlâm, mâu chalat phung sĭn jât ma sĭn mlâm hôm tâm bri rdah gay ma hăn joi du mlâm biăp roh jêh, jêh ri tât dơi saơ păng. 5Tơlah păng saơ jêh biăp nây, păng tuy ta săng nglik păng bêng ma nau răm. 6Jêh tât ta ngih păng kuăl phung mĭt jiăng jêh ri lah: 'Maak hom khân may ndrel ma gâp, yorlah gâp hŏ saơ jêh biăp gâp roh.' 7Gâp lah ma khân may tâm ban lĕ, mra geh âk lơn nau maak tâm trôk yor du huê bunuyh tih tâm rmal ma nau tih păng, đah sĭn jât ma sĭn nuyh sŏng mâu ŭch rmal nau tih.
8"Mâu lah mbu bu ur, tơlah păng geh jât rnglay prăk jêh ri roh du rnglay, mâu mpoh ŭnh kđen, mâu mpêh ngih, jêh ri mâu joi nanê̆ tât păng dơi saơ prăk? 9Tơlah păng saơ prăk nây, păng kuăl phung mĭt jiăng, jêh ri phung chiau meng păng, jêh ri lah: 'Maak hom khân may ndrel ma gâp, yorlah gâp hŏ saơ jêh rnglay prăk gâp roh.' 10Gâp lah ma khân may tâm ban lĕ, geh nau răm ta năp phung tông păr ueh Brah Ndu, yor du huê bunuyh tih rmal nau tih păng."
11Păng lah tay: "Du huê bunuyh geh bar hê kon bu klâu; 12nơm jêng oh ngơi đah mbơ̆ păng: 'Hơi mbơ̆ ăn hom ma gâp drăp may mra pă ma gâp!' Jêh ri mbơ̆ păng pă ro ma khân păng. 13Jêh nây mâu ir jŏ, oh nây, jêh sŏk lĕ drăp, hăn nsong ta du n'gor ngai. Ta nây păng ƀư roh drăp păng, dâk lĕ jêh prăk, nau sa sât ji ngot toyh tât lam n'gor nây. 14Nơm nây njuăl păng tâm mir gay ăn chiă sŭr. 15Păng ŭch ngăn sa tuh bu siăm sŭr, ƀiălah bu mâu ăn păng sa ôh. Jêh ri păng ntơm pưt ndơ. 16Pôri păng hăn pah kan ma du huê bunuyh tâm n'gor nây.
17Tơlah păng mĭn tâm nuih n'hâm păng jêh ri lah: 'Geh âk bunuyh pah kan ma mbơ̆ gâp, geh kapŭng sa âk rmeh, ƀiălah gâp ta aơ ntơm khĭt ji ngot. 18Gâp mra hăn plơ̆ sĭt ta mbơ̆ gâp, jêh ri lah ma păng: Hơi mbơ̆ gâp ƀư tih jêh đah trôk, jêh ri đah may. 19Gâp mâu hôm khư ăn may kuăl kon, ƀiălah ăn may kơp gâp jêng du huê bunuyh pah kan may nkhôm.'
20Jêh ri păng dâk hăn ma mbơ̆ păng, dôl păng hôm ngai, mbơ̆ păng saơ păng jêh ri bêng ma nau yô̆ păng, păng nchuăt ran ut ta trô ko jêh ri chŭm păng. 21Pôri kon păng lah ma păng: 'Hơi mbơ̆ gâp ƀư tih jêh đah trôk jêh ri đah may nơm, mâu hôm khư ôh ăn may kuăl gâp jêng kon may.' 22Ƀiălah mbơ̆ lah ma phung kơl kan păng: 'Sŏk ndơ̆ gơnh ao jâr ueh lơn sâm nsoh an păng. Ntrŭp rgên ta nglau ti păng, jêh ri sâm ntrŭp ntâu jot ma păng. 23Têk kon ndrôk lay jêh ri gŭch. Sông sa răm maak hom he. 24Yorlah kon gâp aơ tâm ban ma khĭt jêh, ƀiălah dâk rêh đŏng. Păng roh jêh hôm saơ đŏng.' Jêh ri khân păng răm maak yơh.
25"Bi kon toyh gŭ tâm mir. Tơlah păng sĭt dăch tât ta ngih păng tăng nau mprơ jêh ri nau ntlơ̆ ntlơn. 26Păng kuăl du huê tâm phung oh mon jêh ri ôp: 'Moh nau ƀư nây?' 27Oh mon nây lah ma păng: 'Oh may hŏ sĭt jêh, jêh ri mbơ̆ may gŭch du mlâm kon ndrôk lay, yorlah mbơ̆ may saơ oh may geh nau ngăch prăl.' 28Păng ntơm ji nuih ro, jêh ri mâu ŭch lăp tâm ngih. Mbơ̆ păng du luh jêh ri dăn ma păng lăp, 29ƀiălah păng plơ̆ lah ma mbơ̆ păng: 'Aơ, jŏ năm jêh gâp pah kan ma may, mâu mâp rlau bâr may ôh, ƀiălah may mâu mâp ăn du mlâm kon be ma gâp, ăn gâp ƀư nau maak đah phung mĭt jiăng gâp. 30Ƀiălah tơlah kon may dâk lĕ drăp ndơ may, đah bu ur văng tĭr plơ̆ sĭt, may gŭch ma păng du mlâm ndrôk lay.' 31Mbơ̆ păng lah ma păng: 'Hơi nâu, may gŭ ndrel ma gâp mro, jêh ri lĕ ndơ gâp geh jêng ndơ may. 32Ƀiălah di jêh ƀư nau răm jêh ri maak, yorlah oh may aơ tâm ban ma khĭt jêh, ƀiălah păng dâk rêh đŏng. Păng roh jêh ƀiălah saơ tay đŏng.'"