16

Ngụ ngôn “Quản gia khôn khéo”

1Chúa Giê-xu kể cho các môn đệ ngụ ngôn này: “Người nhà giàu kia mướn một viên quản gia. Sau có người tố cáo quản gia phung phí tiền của chủ. 2Chủ liền gọi quản gia đến bảo: ‘Anh làm gì tôi biết hết! Vậy phải lo kết toán sổ sách, vì anh bị sa thải.’ 3Quản gia nghĩ thầm: ‘Phải làm gì đây, chủ đuổi ta rồi! Cuốc đất? - Ta không đủ sức. Còn đi ăn mày? - Xấu hổ quá! 4Được rồi, ta đã có cách! Rồi đây khi rời khỏi chỗ này, sẽ không thiếu người tiếp ta vào nhà!’ 5“Anh lần lượt gọi những người thiếu nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: ‘Ông thiếu chủ tôi bao nhiêu?’ 6Đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu!’ Quản gia bảo: ‘Tôi trả giấy nợ lại đây. Viết ngay giấy khác: Nợ năm chục.’ 7Anh hỏi người kế tiép: ‘Ông nợ bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh giục: ‘Giấy nợ đây, cầm lấy! Viết ngay giấy khác: Tám trăm giạ.’
8“Chủ chỉ còn cách khen quản gia bất lương đã hành động khôn khéo! Vì người thế gian vẫn xử sự khôn lanh hơn công dân Nước Trời. 9Ta khuyên các con phải biết dùng của cải trần gian làm việc nghĩa, để khi tiền của hết, các con được tiếp vào nhà đời đời.
10“Ai trung thành trong việc nhỏ cũng sẽ trung thành trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. 11Nếu các con không trung tín về của cải trần gian, còn ai đem của cải đời đời giao cho các con? 12Nếu các con gian lận của cải người khác, còn ai cho các con bảo vật làm của riêng? 13Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này yêu chủ kia, trọng chủ này, khinh chủ khác. Các con không thể phụng sự cả Thượng Đế lẫn Thần tài.”
14Các thầy Biệt-lập vốn tham tiền, nghe Chúa dạy liền chế giễu Ngài. 15Chúa Giê-xu bảo họ: “Trước mặt người ta, các ông làm ra vẻ đạo đức, nhưng Thượng Đế biết rõ lòng dạ các ông. Các ông được người ta tôn trọng nhưng đối với Thượng Đế, các ông thật ghê tởm. 16Luật pháp Mai-sen và các sách tiên tri được ban bố cho đến thời đại Giăng. Từ đấy Phúc âm được truyền giảng, mọi người hăng hái chen nhau vào Nước Trời. 17Tuy nhiên, dù trời đất tiêu tan, không một chi tiết nào trong luật pháp bị mất hiệu lực. 18Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, còn ai cưới đàn bà bị chồng ly dị cũng phạm tội ngoại tình.

Người giàu và Lã-xa

19“Có một người giàu hằng ngày sống xa hoa trên nhung lụa. 20Trước cổng nhà, một gã ăn mày mình đầy ghẻ lở đến nằm. 21Lã-xa — tên gã ăn mày —ước ao được những thức ăn rơi rớt từ trên bàn người giàu. Nhưng chỉ có vài con chó đến liếm vết thương cho gã.
22“Rồi Lã-xa chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23Chịu khổ hình dưới hỏa ngục, người giàu nhìn lên, thấy Lã-xa ở nơi xa với Áp-ra-ham, 24liền kêu xin: ‘Lạy tổ Áp-ra-ham, xin thương xót con, sai Lã-xa nhúng đầu ngón tay vào nước, đến đây nhỏ vào lưỡi con cho mát, vì con bị đốt trong lò lửa này, đau đớn quá!”
25“Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Con không nhớ con đã ích kỷ hưởng thụ suốt đời sao? Còn Lã-xa phải khổ sở. Bây giờ, Lã-xa được an ủi tại đây, còn con phải chịu đau khổ. 26Hơn nữa, giữa chúng ta có một vực thẳm ngăn cách, ai muốn từ đây qua đó, hay từ đó qua đây đều không được.’
27,28“Người giàu thưa: ‘Vậy xin tổ làm ơn sai Lã-xa đến nhà cha con, cảnh cáo năm anh em con, để khi chết họ khỏi phải xuống nơi khổ hình này.’
29“Áp-ra-ham giải thích: ‘Đã có Thánh kinh luôn luôn cảnh cáo họ.’
30“Người giàu nài nỉ: ‘Thưa tổ, không được đâu! Nếu có người chết sống lại cảnh cáo, họ mới ăn năn.’
31“Nhưng Áp-ra-ham nghiêm nghị: ‘Nếu họ không tin lời Thánh kinh, dù có người chết sống lại, họ cũng chẳng tin.’”