18

Nau Hôr Ma Du Huê Kôranh Phat Dôih Kue

1Brah Yêsu ngơi hôr gay tâm mpơl ma khân păng nau khlay, mbơh sơm ƀaƀơ lơi rdja nuih ôh. 2Păng lah: "Geh tâm du ƀon toyh geh du huê kôranh phat dôih mâu klach yơk mbah ma Brah Ndu jêh ri mâu chrê ma bu ôh. 3Tâm ƀon nây geh du huê bu ur ndrô khĭt sai lah ma păng: 'Phat an dôih nơm ƀư rlăng ma gâp.' 4Jŏ jêh păng dun ƀiălah păng lah êng tâm nuih n'hâm păng nơm pô aơ: 5'Nđâp tơlah gâp mâu klach, mâu yơk ma Brah Ndu, jêh ri mâu chrê ma bu, ƀiălah bu ur ndrô aơ ƀư rsuak gâp ƀaƀơ, pôri gâp phat an dôih kơl păng, gay ma păng mâu hôm hăn ƀư rsĭk tôr gâp.'" 6Jêh ri Brah Yêsu lah đŏng: "Iăt hom moh nau kôranh phat dôih kue lah. 7Mƀân pô nây lĕ bơh Brah Ndu phat dôih sŏng gay ma kơl phung Păng ƀaƀơ măng nâm nar? Păng ƀư mbrĕ mbrơi lĕ kơl phung nây? 8Gâp lah ma khân may, păng gơnh ro gay ma kơl phung nây. Ƀiălah tơlah Nơm Tâm Tang Kon Bunuyh văch ta neh ntu aơ, mâm ƀư, păng tâm ban lĕ phung hôm srôih nsing rnơm ma Brah Ndu?"

Nau Hôr Ma Du Huê Pharisi Jêh Ri Ma Du Huê Riu Pi

9Păng ngơi tay nau hôr aơ ma phung bunuyh mĭn khân păng nơm sŏng, jêh ri tâm rmot ma phung êng: 10"Bar hê bunuyh hăn ta ngih brah Yuđa ŭch mbơh sơm. Du huê jêng Pharisi jêh ri du huê êng jêng nơm riu pi. 11Du huê Pharisi nây dâk, mbơh sơm ma păng nơm pô aơ: 'Ơ Brah Ndu gâp lah ueh ma may, yorlah gâp mâu jêng tâm ban ma bu êng ôh. Khân păng jêng phung sa drăp, kue, văng tĭr mâu lah tâm ban ma du huê nơm riu pi aơ. 12Gâp ver sông sa bar tơ̆ tâm du pơh. Gâp ăn du kô̆ tâm jât lĕ ndơ gâp geh.' 13Nơm riu pi gŭ ngai ngai đah păng, mâu janh n'gơr măt klơ trôk, ƀiălah păng tap ntang ntơh jêh ri lah: 'Ơ Brah Ndu yô̆ an ma gâp ƀă, gâp jêng du huê bunuyh tih!' 14Gâp mbơh ma khân may, nơm aơ sĭt ta ngih geh nau kơp sŏng, bi du huê Pharisi, mâu; yorlah mbu n'hao êng păng nơm păng mra jŭr, ƀiălah mbu nơm ntrŭnh păng nơm păng mra hao."

Phung Kon Se

15Bu njŭn leo ma Păng nđâp ma kon se jê̆ gay ma Păng pah ma ti ƀiălah phung oh mon saơ nau nây, buay lơi phung njŭn kon se. 16Ƀiălah Brah Yêsu kuăl khân păng jêh ri lah: "Ăn phung kon se jê̆ văch ta gâp, lơi ta buay khân păng ôh, yorlah ƀon bri hđăch Brah Ndu prăp ma phung jêng tâm ban ma khân păng. 17Nanê̆ gâp mbơh nau aơ ma khân may, mbu nơm mâu sŏk dơn ƀon bri hđăch Brah Ndu, tâm ban ma du huê kon se jê̆, păng mâu mra lăp tâm ƀon nây ôh."

Du Huê Bunuyh Ndrŏng Ndăm

18Du huê kôranh ôp Brah Yêsu pô aơ: "Hơi Kôranh nơm nti ueh, mâm gâp mra ƀư gay ma dơn nau rêh n'ho ro?" 19Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "Mâm ƀư may kuăl ma gâp ueh? Geh knŏng du huê ueh, Brah Ndu yơh. 20May gĭt jêh nau vay: 'Lơi may văng tĭr ôh, lơi may nkhĭt bunuyh ôh. Lơi may ntŭng, lơi may mƀruh. Yơk ma mê̆ mbơ̆ may.'" 21Nây lah: "Gâp tông lĕ jêh nau vay nây ntơm bơh gâp hôm ndăm." 22Tơlah Brah Yêsu tăng nau nây, păng lah: "Geh du ntil ndơ may ê ƀư. Tăch lĕ ndơ may geh, jêh ri tâm pă prăk ma phung o ach, jêh ri may mra geh drăp tâm trôk, jêh ri văch hom, tĭng ndô̆ gâp." 23Tơlah păng tăng nau nây păng rngot yorlah păng ndrŏng ngăn. 24Brah Yêsu saơ păng rngot, lah: "Jêr ngăn phung ndrŏng lăp tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu. 25Yorlah nơih lơn ma du mlâm seh samô lăp tâm trôm nglai, ma du huê nơm ndrŏng lăp tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu." 26Phung tăng nau nây, lah ma Păng: "Mbu dơi klaih?" 27Brah Yêsu plơ̆ lah: "Moh nau bunuyh mâu dơi ƀư, Brah Ndu dơi!"
28Pêtrôs lah: "Bi hên chalơi lĕ jêh ndơ, jêh ri tĭng ndô̆ may." 29Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Gâp mbơh ma khân may nanê̆ ngăn, mâu mâp geh ôh bunuyh chalơi ngih, ur, oh nâu, mê̆ mbơ̆ mâu lah kon păng yor ƀon bri hđăch Brah Ndu. 30Jêh ri păng mâu mra geh hĕ âk lơn tâm rnôk aơ jêh ri tâm nar kăndơ̆ nau rêh n'ho ro."

Brah Yêsu Mbơh Nau Păng Mra Khĭt

31Brah Yêsu sŏk phung jât ma bar nuyh dăch Păng jêh ri lah ma khân Păng: "Aơ, he hăn ta ƀon Yêrusalem. Lĕ nau phung kôranh nơm mbơh lor nchih jêh ma Kon Bunuyh mra ƀư nanê̆. 32Yorlah bu mra jao Păng ma phung bu năch, bu mra mưch ma Păng, suai rak ma Păng, soh dak diu ta Păng. 33Jêh ri, jêh bu dong Păng ma mâng, bu mra nkhĭt Păng jêh ri, tăch pe nar Păng mra rêh." 34Ƀiălah khân păng mâu gĭt rbăng ôh nau nây. Brah Yêsu ngơi nau ndâp ma khân păng, khân păng mâu gĭt rbăng ôh.

Bunuyh Chieh Măt Ta Ƀon Yêrikô

35Tơlah Brah Yêsu dăch tât ta ƀon Yêrikô, geh du huê bunuyh chieh măt gŭ ta meng trong dăn ndơ bu ăn yô̆. 36Păng tăng phung âk ngăn ta nây jêh ri ôp moh nau nây. 37Bu lah ma păng: "Brah Yêsu ƀon Nasaret prot ta nây." 38Pôri păng nter lah: "Ơ Brah Yêsu, kon Y Đavit, yô̆ nđach an ma gâp ƀă!" 39Phung hăn panăp buay păng ăn păng gŭ rklăk, ƀiălah păng nter lơ hâu huy: "Ơ Kon Y Đavit, yô̆ an ma gâp ƀă!" 40Brah Yêsu gŭ, đă bu njŭn leo nơm nây ma Păng jêh păng tât ta nây, păng ôp: "Moh may ŭch gâp ƀư ma may?" 41Păng plơ̆ lah: "Ơ Kôranh Brah, ăn măt gâp dơi saơ ang." 42Brah Yêsu lah ma păng: "Ang hom! Nau chroh may ƀư bah jêh may!" 43Ƀâtlât păng saơ ang, jêh ri tĭng ndô̆ Brah Yêsu mŏt ton tâm rnê ma Brah Ndu, lĕ rngôch bunuyh saơ nau nây tâm rnê ma Brah Ndu.