24

Yê-su Tamoong Loah

(Mathia 28:1-10; Mac 16:1-8, 12-13; Yang 20:1-10)

1Tâng tangái muoi tâng tốn ntun, tễ cláih lứq máh mansễm ki pỡq chu ping Yê-su. Alới dững máh crơng phuom alới khoiq thrũan dŏq. 2Alới hữm tamáu catáng ngoah ping ki khoiq noau vih aloŏh. 3Ma toâq alới mut tâng ping ki, alới tỡ bữn hữm noâng cumuiq Yê-su. 4Alới ỡt tayứng ngki cỗ sâng dớt lứq. Ma bo ki toâp alới hữm bar náq samiang sớp au cloc lứq sarbal dếh moat. 5Máh mansễm ki sâng ngcŏh lứq, chơ alới ngũq mieiq alới chu cutễq. Ma samiang ki pai chóq alới neq: “Nŏ́q anhia chuaq cũai tamoong tâng ntốq nâi? Ntốq nâi noau dŏq ống cũai cuchĩt. 6Án ca anhia chuaq, án tỡ bữn ỡt nnâi; án khoiq tamoong loah chơ. Anhia sanhữ nŏ́q án pai chóq anhia bo án noâng ỡt cớp anhia tâng cruang Cali-lê. 7Án pai neq: ‘Con Yiang Cỡt Cũai cóq toâq pỡ atĩ cũai sâuq. Chơ alới cachĩt án, téh án tâng aluang sangcáng. Ma catâm tangái pái án yuor tamoong loah.’”
8Ngkíq mansễm ki sanhữ loah tễ máh parnai Yê-su khoiq atỡng. 9Chơ alới chu tễ ping. Alới atỡng nheq máh ramứh nâi yỗn tỗp muoi chít la muoi noaq rien tễ Yê-su dáng. Cớp alới atỡng yỗn nheq máh cũai canŏ́h dáng tê. 10Mansễm ca atỡng ramứh nâi yỗn tỗp ayững atĩ Yê-su dáng la Mari, tễ vil Mac-dala, Yô-ana, cớp Mari mpiq Yacỡ. Cớp bữn mansễm canŏ́h hỡ pỡq cớp alới. 11Ma tỗp rien tễ Yê-su tỡ bữn noap parnai mansễm ki pai. Alới chanchớm mansễm ki atỡng tư sâng. 12Ma Phi-er yuor tayứng. Án lúh toâp pỡ ping Yê-su. Án ngũq talễn chu ping, chơ án hữm ống aroâiq miat tâng ping ki. Chơ án chu, cớp án dớt lứq tâng mứt án tễ ranáq nâi.
13Tangái ki toâp bữn bar náq yớu Yê-su pỡq tâng rana chu vil Êm-ma-ut. Vil ki yơng tễ vil Yaru-salem mán muoi chít la muoi ki-lô-mễt. 14Bo alới pỡq, alới manoaq táq ntỡng cớp manoaq tễ máh ŏ́c alới sâng noau pai tễ Yê-su. 15Bo alới noâng táq ntỡng ngkíq, Yê-su toâp pỡq sapong cớp alới. 16Ma moat alới tỡ bữn sacoal Yê-su. 17Yê-su blớh alới: “Ŏ́c ntrớu anhia ratoai tễ adớh, manoaq táq ntỡng cớp manoaq?”
 Chơ alới tangứt cớp moat múh alới ngua lứq.
18Manoaq tễ bar náq ki, ramứh Clêu-ba, blớh neq: “Nŏ́q mới la tamoi tâng vil Yaru-salem, ma mới tỡ bữn dáng ntrớu noau táq bar pái tangái nâi?”
19Yê-su blớh: “Ramứh ntrớu noau táq?”
 Chơ alới atỡng án neq: “Máh ramứh tễ Yê-su, cũai tễ vil Na-sarễt. Án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Salễh lứq máh ranáq án táq cớp blễng lứq parnai án pai yáng moat Yiang Sursĩ cớp nheq tữh cũai.
20Ma máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai canŏ́h ca sốt hếq, alới cachĩt án, téh án tâng aluang sangcáng. 21Ma bo ki, hếq chanchớm án la cũai Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai I-sarel. Sanua khoiq pái tangái nâi chơ tễ máh ranáq ki cỡt. 22Cớp bữn mansễm tâng tỗp hếq táq ntỡng yỗn hếq sâng dớt lứq. Alới ki pỡq tễ cláih lứq pỡ ping Yê-su, 23ma alới tỡ bữn ramóh cumuiq Yê-su. Chơ alới toâq pỡ hếq cớp pai alới hữm ranễng Yiang Sursĩ, cớp ranễng ki atỡng alới pai Yê-su khoiq tamoong loah chơ. 24Bữn cũai canŏ́h tễ tỗp hếq pỡq chu ping ki. Cớp alới hữm samoât máh mansễm ki atỡng tê, ma alới tỡ bữn hữm Yê-su.”
25Chơ Yê-su atỡng alới ki neq: “Anhia la sacũl lứq, cớp cro lứq anhia sa‑âm máh parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbŏ́q. 26Nŏ́q anhia tỡ bữn dáng Crĩt cóq chĩuq ŏ́c túh coat nâi, ki nŏ́q án bữn chớc toâr lứq?”
27Chơ Yê-su ruaih loah yỗn alới dáng nheq tễ máh tâm saráq Yiang Sursĩ pai tễ án, tễ santoiq Môi-se chĩc yỗn toau toâq nheq parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ atỡng.
28Cheq alới ễ toâq vil alới yoc ễ ỡt, ma Yê-su ễ pỡq luat vil ki. 29Ma alới catoâng án, pai neq: “Sễq mới ỡt cớp hếq voai. Khoiq tabữ chơ, cheq ễ sadâu.”
 Ngkíq Yê-su mut ỡt cớp alới.
30Toâq alới tacu chi-cha, Yê-su ĩt bễng, cớp án sa‑ỡn Yiang Sursĩ. Chơ án pĩh bễng cớp avơi yỗn alới cha. 31Bo ki alới sanhữ cớp sacoal Yê-su. Chơ sarbiet toâp Yê-su. Alới tỡ hữm án noâng. 32Alới manoaq pai chóq manoaq neq: “Lứq ma tỡ bữn, mứt pahỡm hái sâng bũi ỡn apũol bo án táq ntỡng cớp hái tangái nâi tâng rana, cớp bo án aloŏh yỗn hái parnai Yiang Sursĩ?”
33Chơ alới bar náq yuor toâp cớp píh chu loah pỡ vil Yaru-salem. Alới ramóh tỗp muoi chít la muoi noaq rien tễ Yê-su ỡt rôm parnơi cớp cũai canŏ́h. Ngkíq alới bữn sâng tê máh tỗp rôm ki táq ntỡng, neq: 34“Lứq samoât Ncháu hái tamoong loah! Si-môn khoiq ramóh án chơ.”
35Chơ bar náq ki ễn atỡng alới ca rôm ngki tễ máh ranáq alới khoiq hữm tâng rana, cớp tễ alới sacoal Yê-su bo án pĩh bễng.

Yê-su Toâq Loah Pỡ Tỗp Rien Tễ Án

(Mathia 28:16-20; Mac 16:14-18; Yang 20:19-23)

36Noâng alới táq ntỡng ngkíq, cutỗ Yê-su palooh mpứng dĩ alới. Cớp án pai chóq alới neq: “Anhia ỡt ien khễ.”
37Ma alới ngcŏh lứq cớp cangcoaih, yuaq alới chanchớm cumuiq Yê-su palơ alới. 38Chơ Yê-su blớh alới neq: “Nŏ́q anhia ngcŏh? Cớp nŏ́q anhia clơng tâng mứt anhia? 39Anhia nhêng chu ayững atĩ cứq. Lứq cutỗ cứq toâp. Cớp anhia pỡq satoaq chim cứq, chơ anhia dáng cũai, yuaq cumuiq tỡ bữn bữn sâiq cớp nghang riang cứq.”
40Moâm Yê-su pai ngkíq, án apáh yỗn alới nhêng ayững atĩ án. 41Alới noâng tỡ yũah noap, cỗ alới sâng bũi la‑ỡq cớp dớt lứq. Ngkíq Yê-su pai chóq alới neq: “Anhia bữn tỡ bữn crơng sana tâng nâi?”
42Alới yỗn pỡ án muoi béq sĩaq áng. 43Chơ án ĩt cha yáng moat alới toâp.
44Cớp Yê-su pai chóq alới neq: “Nheq máh ŏ́c nâi cứq atỡng pỡ anhia bo cứq noâng ỡt cớp anhia. Cứq khoiq atỡng anhia, cóq cỡt rapĩeiq máh parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ cứq tễ mbŏ́q tâng phễp rit Môi-se, tâng parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai, cớp tâng tâm saráq Parnai Ũat Khễn Yiang Sursĩ hỡ.”
45Chơ án atỡng yỗn alới sapúh samoât lứq tễ máh parnai Yiang Sursĩ. 46Án atỡng alới neq: “Khoiq noau chĩc chơ tễ Crĩt cóq án chĩuq sa‑ữi ŏ́c túh coat, cớp noau cachĩt án, ma catâm tangái pái án tamoong loah tễ cuchĩt. 47Cớp nhơ tễ ramứh án, cóq atỡng yỗn dũ cruang dáng, cũai cóq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, dŏq têq Yiang Sursĩ táh lôih alới. Dâu lứq cóq atỡng tâng vil Yaru-salem. 48Anhia toâp cứq yỗn dững parnai nâi. 49Cứq toâp yỗn anhia bữn máh ramứh Mpoaq cứq khoiq ữq yỗn anhia. Ma cóq anhia acoan tâng vil Yaru-salem voai, yỗn toau anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ sễng ỡt cớp anhia.”

Yê-su Chỗn Loah Chu Paloŏng

(Mac 16:19-20)

50Chơ Yê-su dững alới loŏh tễ vil ki toâq pỡ vil Bê-thani ễn. Án sacỡ bar coah atĩ cớp pai ŏ́c bốn yỗn alới. 51Bo án noâng pai ŏ́c bốn yỗn alới, án loŏh tễ alới chỗn loah chu paloŏng. 52Alới sang Yê-su; chơ alới chu loah pỡ vil Yaru-salem. Alới sâng bũi lứq. 53Alới pỡq níc chu Dống Sang Toâr dŏq khễn cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ.