4

Yiang Satan Radững Yê-su Táq Lôih

(Mathia 4:1-11; Mac 1:12-13)

1Tữ Yê-su chu tễ crỗng Yôr-dan, Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm án. Raviei ki dững án pỡq chu ntốq aiq. 2Ỡt ngki, yiang Satan, án ca sốt nheq yiang sâuq toâq chim Yê-su, nheq pỗn chít tangái pỗn chít sadâu, án yoc radững Yê-su táq lôih. Nheq máh tangái ki, Yê-su tỡ bữn cha ntrớu. Vớt ki, án sâng panhieih.
3Yiang Satan pai chóq Yê-su neq: “Khân mới lứq Con Yiang Sursĩ, âu mới táq tamáu nâi yỗn cỡt crơng sana.”
4Ma Yê-su ta‑ỡi loah neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc neq:
‘Cũai tỡ bữn tamoong cỗ nhơ tễ cha crơng sana sâng.’”
5Chơ yiang Satan dững Yê-su chỗn tâng cóh. Án sapáh yỗn Yê-su nhêng muoi carbéh moat máh cruang tâng cốc cutễq nâi. 6Cớp yiang Satan pai neq: “Lứq cứq yỗn mới sốt nheq tữh cruang nâi, cớp cứq yỗn mới bữn máh sanốc tâng cruang nâi, yuaq noau khoiq yỗn cứq ndỡm dũ cruang nâi. Aléq cứq yoc ễ yỗn, ki têq cứq yỗn. 7Khân mới sacốh racớl sang cứq, cứq chiau nheq yỗn mới.”
8Ma Yê-su ta‑ỡi loah neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc neq chơ:
  ‘Cóq anhia sang toam Yiang Sursĩ la Ncháu anhia,
cớp táq ống ranáq án sâng.’”
9Chơ yiang Satan dững Yê-su mut tâng vil Yaru-salem. Án yỗn Yê-su chỗn tayứng tâng anũol Dống Sang Toâr. Cớp án pai neq: “Khân mới lứq Con Yiang Sursĩ, âu mới pŏ́ng asễng, 10yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc neq:
  ‘Yiang Sursĩ lứq ớn máh ranễng án tễ paloŏng bán kĩaq níc mới.
  11Alới lứq dỡ mới toâq atĩ alới,
tỡ yỗn ayững mới cỡt bớc chũl ntrớu tâng tamáu.’”
12Ma Yê-su ta‑ỡi loah neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq pai neq tê:
‘Anhia chỗi chim Yiang Sursĩ la Ncháu anhia.’”
13Moâm yiang Satan chim Yê-su dũ ramứh, chơ án loŏh tễ Yê-su, acoan toâq tangái ntun.

Yê-su Atỡng Tâng Vil Na-sarễt

(Mathia 4:12-17; 13:53-58; Mac 1:14-15; 6:1-6)

14Chơ Yê-su chu pỡ cruang Cali-lê, cớp án bữn chớc tễ Raviei Yiang Sursĩ. Cớp dũ ntốq mpễr ki noau sâng han tễ án. 15Yê-su atỡng tâng dống sang tâng cruang ki, cớp dũ náq cũai ỡt ngki khễn án.
16Chơ Yê-su pỡq chu vil Na-sarễt, la vil án ỡt tễ bo án noâng carnễn. Tâng Tangái Rlu án mut tâng dống sang, samoât án dốq táq tễ nling. Án tayứng ễ doc tễ parnai Yiang Sursĩ yáng moat máh cũai tâng dống sang. 17Bữn cũai avơi án tâm saráq Ê-sai, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc tễ mbŏ́q. Yê-su pớh saráq ki, cớp chuaq ntốq Ê-sai chĩc neq:
  18“Yiang Sursĩ yỗn Raviei án cỡt sốt tâng mứt pahỡm cứq,
   yuaq án khoiq rưoh cớp chóh cứq
   dŏq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ yỗn cũai cadĩt.
  Án khoiq ớn cứq pỡq atỡng máh cũai tũ yỗn têq bữn racláh;
   cớp máh cũai sũt yỗn alới cỡt blang loah.
  Án ớn cứq chuai máh cũai ca tanhĩr ŏ́c túh coat,
   yỗn alới ỡt ien khễ.
19Cớp án yỗn cứq atỡng tễ cumo Yiang Sursĩ toâq chuai amoong cũai!”
20Moâm Yê-su doc máh santoiq ki, chơ án catứp cớp avơi loah yỗn cũai táq ranáq tâng dống sang ki, chơ án tacu. Dũ náq cũai tâng dống sang ki, alới cloân chu Yê-su. 21Án atỡng alới neq: “Máh santoiq anhia sâng cứq doc tễ tâm saráq Yiang Sursĩ, santoiq ki cỡt santruoq cớp tangái nâi.”
22Chơ máh cũai táq ntỡng o tễ Yê-su, cớp alới sâng dớt lứq máh santoiq án pai ễm o lứq. Alới, manoaq blớh manoaq neq: “Cũai nâi la con samiang Yô-sep, ma tỡ bữn?”
23Yê-su atỡng alới neq: “Cŏh lơ anhia ĩt parnai sacâm ễ pai cứq neq: ‘Cũai dốq tahâu ơi! Âu mới tahâu tỗ mới bữm.’ Cớp cŏh lơ anhia chanchớm ễ pai cứq neq: ‘Hếq khoiq sâng chơ tễ máh ranáq salễh mới táq tâng vil Cabê-na-um. Ma sanua hếq sễq mới táq machớng ki tê tâng vil mới.’”
24Yê-su atỡng ễn neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, máh cũai ỡt muoi vil cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, alới tỡ bữn yám noap cũai tang bỗq ki. 25Cớp cứq atỡng anhia samoât lứq neq: tâng dỡi Ê-li bữn sa‑ữi cán cumai tâng cruang I-sarel, bo paloŏng tỡ bữn mia nheq pái cumo tapoât casâi. Ngkíq máh cũai tâng cruang ki cỡt panhieih lứq, ŏ́q crơng sana cha. 26Ma Yiang Sursĩ tỡ bữn ớn Ê-li pỡq chu cán cumai tâng cruang I-sarel. Án ớn Ê-li pỡq chu muoi noaq cán cumai tâng vil Sarê-phat, cheq cớp vil Sadôn. 27Ê-li-sa la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. Tâng dỡi án, bữn sa‑ữi náq cũai a‑ĩ tut tâng cruang I-sarel. Ma bữn ống manoaq cũai a‑ĩ tut tễ cruang Si-ri, ramứh Naman, cỡt bán.”
28Toâq máh cũai tâng dống sang sâng Yê-su pai ngkíq, alới sâng nsóq lứq chóq Yê-su. 29Alới yuor tayứng muoi prớh, chơ alới sadŏ́h Yê-su tễ dống sang cớp dững án chu yáng tiah vil. Vil alới ỡt tâng cóh. Alới dững Yê-su pỡ leh tarhar ễ cutớl án tễ parlỡ leh ki. 30Ma Yê-su pỡq tamblốc chíq mpứng dĩ cũai clứng ki, chơ luoiq loŏh vớt tễ tỗp alới.

Yê-su Táq Bán Cũai Bữn Yiang Sâuq

(Mac 1:21-28)

31Moâm ki Yê-su pỡq chu vil Cabê-na-um, cruang Cali-lê. Tâng Tangái Rlu án atỡng máh cũai tâng vil ki. 32Máh cũai ki sâng dớt lứq tễ parnai án atỡng, yuaq án atỡng ariang cũai bữn chớc lứq. 33Tâng dống sang ki bữn manoaq samiang bữn yiang sâuq payốh. Án hễr casang lứq neq: 34“Nŏ́q anhia ễ táq hếq, Yê-su tễ vil Na-sarễt? Anhia toâq pỡ nâi ễ cachĩt hếq tỡ? Cứq sacoal anhia la toâq tễ Yiang Sursĩ, cớp anhia la án ca bráh o lứq.”
35Yê-su sưoq yiang sâuq neq: “Chỗi tabỗq! Mới loŏh chíq tễ tỗ cũai nâi!”
 Yiang sâuq carvứt tứng-tooc cũai ki yáng moat nheq tữh cũai, chơ án loŏh cớp tỡ bữn táq bớc chũl ntrớu cũai ki.
36Máh cũai ca hữm ngkíq, alới sâng dớt lứq, chơ manoaq blớh manoaq neq: “Santoiq ntrớu ma liaq lứq án atỡng? Cũai nâi bữn chớc têq tuih aloŏh yiang sâuq tễ tỗ cũai, cớp yiang sâuq trĩh án!”
37Chơ parnai noau táq ntỡng tễ Yê-su trŏ́h parhan dũ ntốq tâng máh vil ki.

Yê-su Táq Bán Clứng Cũai A‑ĩ

(Mathia 8:14-17; Mac 1:29-34)

38Yê-su loŏh tễ dống sang, chơ mut tâng dống Si-môn ễn. Yacán Si-môn bữn a‑ĩ cutâu tỗ hâp lứq. Chơ alới sễq Yê-su táq bán yacán Si-môn. 39Yê-su tayứng cheq ayoaq ki cớp sưoq ŏ́c a‑ĩ ki. Chơ ayoaq ki cỡt bán loah, têq án yuor táq sana yỗn tamoi cha.
40Toâq mandang ngêt chơ, noau dững atoâq pỡ Yê-su clứng cũai bữn sa‑ữi ramứh a‑ĩ. Án satoaq atĩ tâng tỗ nheq máh cũai ki yỗn cỡt bán. 41Án tuih yiang sâuq yỗn loŏh tễ máh tỗ cũai hỡ. Yiang sâuq ki hễr cớp pai neq: “Anhia la lứq Con Yiang Sursĩ!”
 Yê-su sưoq yiang sâuq ki chỗi tabỗq, yuaq alới dáng chơ án la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai.

Yê-su Pỡq Atỡng Tâng Ntốq Cũai I-sarel Ỡt

(Mac 1:35-39)

42Poang tarưp mbỡiq rưm-rưm Yê-su loŏh tễ vil ki. Chơ án pỡq chu ntốq aiq. Bữn clứng cũai chuaq án, cớp bo alới ramóh án, alới sễq án chỗi loŏh tễ vil alới. 43Ma Yê-su atỡng alới neq: “Cứq cóq pỡq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt yỗn vil canŏ́h dáng tê. Mpoaq cứq ớn cứq toâq pỡ nâi la cỗ tễ ranáq ki.”
44Ngkíq Yê-su atỡng tâng máh dống sang chũop cruang Yudê.