5

Seng Ka Hih Rhâl

1Dôl Brah Yêsu gŭ dăch dak nglao Gênêsaret, geh âk bunuyh gŭ rƀŭn jŭm Păng, ŭch iăt Nau Brah Ndu Ngơi. 2Păng saơ ta kơh dak nglao geh bar mlâm duk, ƀiălah phung seng jal du luh jêh gay ma rao lơi jal khân păng. 3Păng ncho tâm du mlâm duk, ndơ̆ Y-Simôn jêh ri đă păng vah duk bơh ngai đah kơh. Păng gŭ tâm duk, nti lah ma phung bunuyh âk.
4Jêh Păng nti, Păng lah ma Y-Simôn: "May vah duk hăn tâm dak jru jêh ri seng hom."
5Y-Simôn plơ̆ lah ma Păng: "Hơi Kôranh, hên seng jêh lĕ du măng, ƀiălah mâu geh du mlâm ka ôh, ƀiălah tĭng nau may lah, gâp mra seng tay." 6Jêh seng, khân păng geh ka âk ngăn, kŏ hêk jal. 7Khân păng vơch ti ma phung ncho duk êng, gay ma kơl khân păng. Phung nây hăn jêh ri lĕ bar mlâm duk tâm dak. 8Tơlah Y-Simôn Pêtrôs saơ nau nây, păng chon mon ta jâng Brah Yêsu lah: "Ơ Kôranh Brah, ăn may du ngai đah gâp, yorlah gâp jêng bunuyh tih."
9Yorlah nau klach tât ma păng, nđâp ma lĕ rngôch phung ndrel ma păng, yorlah nau khân păng seng nây. 10Geh nau tât tâm ban pô nây lĕ, ma Y-Yakơ jêh ri Y-Yôhan phung kon Y-Sêƀêđê, băl Y-Simôn. Jêh ri Brah Yêsu lah ma Y-Simôn: "Lơi klach ôh, ntơm bơh aƀaơ may mra seng bunuyh."
11Jêh khân păng vah plŭng ta kơh, khân păng chalơi lĕ jêh ri tĭng ndô̆ Brah Yêsu.

Brah Yêsu Ƀư Bơh Du Huê Bunuyh Phŭng Sa

12Dôl Brah Yêsu gŭ tâm du ƀon, geh du huê bunuyh phung sa saơ Păng. Nơm nây kŭp măt ta neh, jêh ri vơh vơl ma Păng: "Hơi Kôranh, tơlah may ŭch, dăn may ƀư bah an gâp."
13Brah Yêsu yơr ti pah ta păng, jêh ri lah: "Gâp ŭch nau nây jêng kloh hom may." Ƀâtlât phŭng păng bah ro. 14Jêh ri Brah Yêsu ntăm ma păng lơi ta nkoch ma bu ôh, ƀiălah: "Hăn may tâm mpơl hom ma Kôranh ƀư brah jêh ri nhhơ ma nau ƀư kloh may tĭng nâm nau Y-Môis ntăm jêh, gay geh nau mbơh ma khân păng."
15Bu tăng lư Păng lơ hâu âk, jêh ri âk bunuyh văch ŭch iăt nau Păng nti lah, jêh ri gay ma bơh nau ji kuet. 16Ƀiălah Păng hăn du tâm bri rdah jêh ri mbơh sơm.

Brah Yêsu Ƀư Bah Du Huê Bunuyh Rvĕn

17Du nar Brah Yêsu gŭ nti lah. Geh phung Pharisi jêh ri phung Kôranh nơm nti nau vay tă bơh lĕ ƀon tâm n'gor Galilê, n'gor Yuđa jêh ri tă bơh ƀon Yêrusalem khân păng gŭ ta nây, jêh ri nau brah Kôranh Brah tâm mpơl tâm nau păng ƀư bơh.
18Aơ, geh bunuyh tung du huê bunuyh rnĕn ma sưng bêch, joi nau gay ma dơi lăp jêh ri dơm ta năp Brah Yêsu. 19Yorlah khân păng mâu gĭt mbah ntŭk bu nglăp păng, yorlah geh âk ir bunuyh. Khân păng hao ta chor bôk pho ta du ntŭk trôm khân păng ntrôl njŭr nđâp ma sưng bêch, ta nklang phung tâm rƀŭn ta năp Brah Yêsu. 20Saơ nau chroh khân păng, Brah Yêsu lah: "Hơi may, nau tih may hŏ yô̆ an jêh."
21Phung Kôranh nchih samƀŭt jêh ri phung Pharisi mĭn jêh ri lah: "Mbu nơm aơ, ngơi nau sưr ir? Mbu nơm dơi yô̆ nau tih, knŏng Brah Ndu bơh?" 22Brah Yêsu gĭt jêh nau mĭn khân păng jêh ri lah: "Moh nau khân may mĭn tâm nuih n'hâm khân may? 23Moh nau nơih lơn lah: Nau tih may yô̆ an jêh, mâu lah, lah: Dâk hom may, jêh ri hăn? 24Pôri, gay ma khân may gĭt ta neh ntu aơ, Kon bunuyh dơi geh nau yô̆ an nau tih..." Păng lah ma bunuyh rvĕn: "Dâk hom, sŏk sưng bêch may, sĭt hom ta ngih may nơm!"
25Jêh ri ƀâtlât, păng dâk ta năp phung nây, sŏk sưng păng, jêh ri hăn sĭt ta ngih, tâm rnê ma Brah Ndu. 26Lĕ rngôch hih rhâl ngăn, jêh ri tâm rnê ma Brah Ndu. Bêng ma nau klach khân păng lah: "Hên saơ jêh, aơ ndơ khlay ngăn."

Nau Kuăl Y Lêvi – Nau Ât Sông Sa

27Jêh nau nây Brah Yêsu luh, jêh ri saơ du huê bunuyh riu pi amoh păng Y-Lêvi, gŭ ta ntŭk riu pi. Păng lah ma nơm nây: "Tĭng gâp." 28Păng chalơi lĕ, dâk jêh ri tĭng ndô̆ Brah Yêsu.
29Y-Lêvi jă sông sa tâm ngih păng, jêh ri âk phung riu pi, nđâp ma bunuyh êng gŭ sông sa drel ma khân păng. 30Phung Pharisi jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt ngơi ƀŭk dŭk suyh, jêh ri lah ma phung oh mon Păng: "Mâm ƀư khân may gŭ sông sa, jêh ri nhêt ndrel ma phung riu pi, jêh ri phung tih?"
31Brah Yêsu lah ma khân păng: "Mâu di phung ngăch prăl ôh ŭch ma kôranh dak si, ƀiălah phung ji kuet. 32Gâp mâu văch kuăl phung sŏng ôh rmal nau tih?"
33Phung nây lah ma păng: "Phung oh mon Y-Yôhan, nđâp ma phung oh mon Pharisi ver sông sa ƀaƀơ jêh ri mbơh sơm, ƀiălah phung khân may sông sa jêh ri nhêt."
34Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Dơi lĕ khân may ăn phung mĭt jiăng gŭ ur, ver sông sa dôl păng gŭ ndrel ma phung nây? 35Ƀiălah tât nar, ndăm gŭ ur mra luh du bơh phung nây. Lĕ nar nây khân păng ver sông sa."
36Jêh ri Brah Yêsu ngơi nau hôr đah khân păng: "Bu mâu nkhêk ôh du blah bok tă bơh ao mhe gay jĭm ndop ta ao mŭnh; lah ƀư pô nây păng mra ƀư sat bok mhe, jêh ri blah bok păng sŏk mâu tâm gop ôh đah bok mŭnh. 37Jêh ri bu mâu dơ dak play kriăk ƀâu mhe, tâm dŭng ntâu mŭnh, tơlah pô nây dak play kriăk ƀâu mhe mra ƀư prek dŭng ntâu mŭnh nây, hŭk lĕ, jêh ri dŭng roh hêk lĕ. 38Ƀiălah bu dơ dak play kriăk ƀâu mhe tâm dŭng ntâu mhe. 39Jêh ri bu mâu hôm dăn ôh dak play kriăk ƀâu mhe, tơlah jêh nhêt dak play kriăk ƀâu ơm, yor păng lah: 'Dak play kriăk ƀâu ơm kah lơn.'"