6

Yê-su Atỡng Tễ Rit Tangái Rlu

(Mathia 12:1-8; Mac 2:23-28)

1Tâng muoi Tangái Rlu, Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng sarái noau chóh saro bali. Tỗp rien tễ Yê-su rứt saro bali, chơ alới saréh cha. 2Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasi blớh alới neq: “Nŏ́q anhia táq tỡ cỡt rit cuang tâng Tangái Rlu?”
3Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Nŏ́q riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ atỡng tễ puo Davĩt khoiq táq ntrớu? Davĩt cớp tỗp puai án sâng panhieih lứq. 4Ngkíq Davĩt mut tâng dống sang Yiang Sursĩ. Án cha bễng noau dŏq yáng moat Yiang Sursĩ. Ma puai rit cũai I-sarel, án cớp yớu án tỡ têq cha bễng ki. Bễng ki ống máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng têq cha.”
5Cớp Yê-su pai ễn neq: “Cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, la Ncháu tê Tangái Rlu.”

Yê-su Táq Bán Cũai Yỗt Atĩ

(Mathia 12:9-14; Mac 3:1-6)

6Bữn muoi Tangái Rlu ễn, Yê-su mut atỡng máh cũai tâng dống sang. Ỡt ngki bữn manoaq yỗt atĩ coah atoam. 7Máh cũai yống rit cớp máh cũai Pha-rasi chuaq ngê ễ cauq Yê-su. Ngkíq alới tutuaiq nhêng samoât lứq chu Yê-su, yoc ễ dáng án táq bán cũai a‑ĩ tâng Tangái Rlu, ma tỡ bữn. 8Ma Yê-su dáng alới chanchớm ngkíq. Chơ án atỡng cũai yỗt atĩ ki neq: “Mới yuor tayứng yáng moat máh cũai nâi.”
 Chơ cũai ki yuor tayứng toâp.
9Chơ Yê-su atỡng máh cũai ỡt mpễr ki neq: “Cứq ễ blớh anhia: Puai rit hái, nŏ́q hái táq tâng Tangái Rlu? Hái táq o, tỡ la táq sâuq? Hái chuai amoong, tỡ la cachĩt cũai?”
10Moâm ki Yê-su carlang nhêng chu máh cũai ki, cớp án pai chóq cũai a‑ĩ ki neq: “Mới aloŏh atĩ!”
 Tữ cũai ki aloŏh atĩ, chơ atĩ án cỡt bán.
11Ngkíq máh cũai ki sâng la‑ưn toâp cutâu mứt, cớp alới sarhống nŏ́q toâp ễ táq chóq Yê-su.

Yê-su Rưoh Muoi Chít La Bar Náq Rien Tễ Án

(Mathia 10:1-4; Mac 3:13-19)

12Vớt ki, Yê-su chỗn tâng cóh, yoc ễ câu pỡ ki. Án câu sễq tễ Yiang Sursĩ nheq sadâu ki. 13Toâq poang tarưp, án arô máh cũai rien tễ án, cớp án rưoh muoi chít la bar náq tễ tỗp alới. Án dŏq muoi chít la bar náq nâi la cũai ayững atĩ án. 14Máh cũai án rưoh la neq: Si-môn, án ca Yê-su amứh Phi-er hỡ, cớp Anrê, la a‑ễm Si-môn. Bữn Yacỡ, Yang, Phi-lip, Batê-lami, 15Mathia, Thô-mat, Yacỡ con samiang Al-phê, Si-môn Sê-lôt, 16Yuda con samiang Yacỡ, cớp Yuda I-cari-ôt, án ca chếq Yê-su yỗn noau cachĩt.

Yê-su Atỡng Cớp Táq Bán Máh Cũai A‑ĩ

(Mathia 4:23-25)

17Vớt ki, Yê-su sễng tễ cóh parnơi cớp máh cũai rien tễ án. Alới tayứng tâng ntốq tapín. Ỡt ngki bữn clứng cũai toâq tễ cruang Yudê, tễ vil Yaru-salem, cớp tễ tor dỡq mưt cheq vil Ti-rơ cớp vil Sadôn. 18Nheq tữh cũai ki toâq ễ tamứng Yê-su atỡng, cớp ễq Yê-su táq bán máh ramứh alới a‑ĩ. Alới ca bữn yiang sâuq payốh la cỡt bán tê. 19Nheq tữh cũai a‑ĩ ki chuaq ễ satoaq Yê-su, yuaq Yê-su bữn chớc têq táq yỗn bán nheq máh cũai a‑ĩ.

Yê-su Atỡng Tễ Ŏ́c Bốn Cớp Ŏ́c Bap

(Mathia 5:1-12)

20Yê-su nhêng chu tỗp rien tễ án, cớp pai neq:
  “Bốn lứq anhia ca cadĩt,
   yuaq Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm anhia!
  21Bốn lứq anhia ca panhieih sanua,
   yuaq nỡ‑ra anhia cỡt pasâi!
  Bốn lứq anhia ca nhiam sanua,
   yuaq nỡ‑ra anhia cỡt bũi hỡr ễn!
  22Bốn lứq anhia bo cũai canŏ́h kêt anhia, calỡih anhia, sieu anhia, cớp pai anhia tỡ o
   cỗ tian anhia puai ngê Con Yiang Cỡt Cũai!
23“Bo alới táq ngkíq, cóq anhia sâng bũi cớp ỡn tamprũol, yuaq Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn kia sa‑ữi tâng paloŏng. Achúc achiac máh cũai ki táq machớng ki tê chóq máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ.
  24Ma bap lứq anhia ca sốc sanua,
   yuaq anhia bữn ống ŏ́c bốn tâng dỡi nâi sâng!
  25Cớp bap lứq anhia ca cha pasâi sanua,
   yuaq nỡ‑ra Yiang Sursĩ yỗn anhia cỡt panhieih!
  Cớp bap lứq anhia ca cacháng sanua,
   yuaq nỡ‑ra Yiang Sursĩ yỗn anhia nhiam u‑ỗi!
26“Bap lứq anhia toâq nheq tữh cũai khễn níc anhia. Tễ mbŏ́q, achúc achiac máh cũai ca khễn, ki táq machớng ki tê chóq cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ.”

Yê-su Atỡng Cóq Anhia Ayooq Cũai Ca Par‑ũal Anhia

(Mathia 5:38-48; 7:12a)

27“Cứq atỡng anhia ca tamứng cứq neq: Cóq anhia ayooq máh cũai ca ễ táq anhia. Cóq anhia táq o chóq cũai kêt anhia. 28Cóq anhia sễq ŏ́c bốn yỗn alới ca báih anhia. Cớp cóq anhia câu chuai alới ca táq sâuq chóq anhia. 29Khân noau tapáh rêng báng anhia muoi coah, ki cóq anhia sato yỗn alới tapáh muoi coah ễn. Cớp khân noau ĩt au tuar anhia, ki cóq anhia tũot dếh au tâng clống yỗn alới. 30Cũai aléq sễq ntrớu tễ anhia, anhia yỗn án aki. Cớp khân án ĩt crơng ntrớu tễ anhia, anhia chỗi sễq loah crơng ki. 31Cóq anhia táq chóq cũai canŏ́h machớng anhia yoc alới táq chóq anhia tê.
32“Khân anhia ayooq ống cũai ayooq anhia, ki ntrớu Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng? Dếh alới ca tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ dốq ayooq cũai ayooq alới. 33Cớp khân anhia táq o chóq alới ca táq o chóq anhia, ki ntrớu Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng? Cũai tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ, dốq táq ngkíq. 34Khân anhia yỗn cũai canŏ́h voaq práq anhia, ma anhia ngcuang bữn loah práq tễ alới, ntrớu Yiang Sursĩ ễ yỗn anhia bữn cóng? Cũai tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ, alới yỗn cũai canŏ́h voaq práq alới, ki alới ngcuang bữn loah práq ki. 35Ma cóq anhia ayooq cũai ca ễ táq anhia. Cóq anhia táq o chóq alới. Cớp cóq anhia yỗn alới voaq práq anhia, ma anhia chỗi ngcuang bữn loah práq ki tễ alới. Ngkíq, nỡ‑ra anhia lứq bữn cóng o, cớp anhia cỡt con acái Yiang Sursĩ, án ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h. Yuaq án táq o chóq cũai loâi cớp cũai tỡ dáng sa‑ỡn. 36Cóq anhia sarũiq táq cũai canŏ́h machớng Mpoaq anhia tâng paloŏng sarũiq táq anhia tê.”

Chỗi Tếq Cũai Canŏ́h

(Mathia 7:1-5)

37Yê-su pai ễn neq: “Anhia chỗi tếq cũai canŏ́h, ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn tếq anhia tê. Cớp chỗi pai cũai canŏ́h táq tỡ pĩeiq, ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn pai anhia táq tỡ pĩeiq tê. Cóq anhia táh lôih cũai canŏ́h táq chóq anhia; ngkíq Yiang Sursĩ táh lôih anhia tê. 38Khân anhia yỗn crơng pỡ cũai canŏ́h muoi crưo, ki Yiang Sursĩ lứq culáh loah anhia clữi tễ ki. Máh crưo án chuai anhia, án acứr, án chiaq, cớp án chóq poân vuvỡ yỗn anhia. Yuaq maléq anhia chuai yỗn yớu, Yiang Sursĩ chuai loah anhia máh ki tê.”
39Yê-su atỡng tỗp ki toâq parnai sacâm neq: “Cũai sũt moat tỡ têq ayông cũai sũt canŏ́h. Khân án ayông, bar náq alới sapứl tâng prúng. 40Án ca rien tỡ bữn toâr hỡn tễ thâi án. Ma dũ náq ca rien, toâq án moâm rien, ngkíq án cỡt samoât thâi tê.
41“Nŏ́q anhia hữm brếh tâng moat yớu, ma anhia tỡ bữn dáng khlễc pian catáng moat anhia? 42Cớp nŏ́q anhia clŏ́q pai chóq yớu neq: ‘Yỗn cứq taváih ĩt chíq brếh tễ moat mới,’ ma anhia tỡ bữn dáng khlễc pian sadal chíq moat anhia? Anhia la cũai ễm bĩq parnai sâng! Cóq anhia ĩt chíq khlễc pian tễ moat anhia voai. Ki nŏ́q têq anhia hữm raloaih cớp têq ĩt brếh tễ moat yớu.”

Yê-su Atỡng Tễ Aluang Cớp Palâi

(Mathia 7:16-20; 12:33-35)

43“Tỡ nai bữn aluang o ma cỡt palâi sâuq, cớp tỡ nai bữn aluang sâuq ma cỡt palâi o. 44Khân anhia hữm palâi, ki anhia dáng dếh nỡm. Tỡ nai bữn noau cáiq palâi tarúng tễ nỡm sarlia tacỡng. Cớp tỡ nai bữn noau cáiq palâi nho tễ nỡm sarlia rayoâiq. 45Cũai mantoat o bữn ngê o tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq o loŏh tễ mứt cũai ki. Cớp cũai loâi bữn ngê sâuq tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq sâuq loŏh tễ mứt pahỡm án. Ngê ntrớu bữn tâng mứt pahỡm cũai, bỗq cũai pai aloŏh ngê ki.”

Yê-su Atỡng Tễ Bar Náq Cũai Táq Dống

(Mathia 7:24-27)

46“Nŏ́q anhia dŏq cứq: ‘Ncháu ơi! Ncháu ơi!’ Ma anhia tỡ bữn trĩh máh santoiq cứq atỡng? 47Cũai aléq toâq pỡ cứq, chơ tamứng cớp trĩh máh santoiq cứq, cũai ki la samoât riang ntrớu? 48Cũai ki la samoât riang samiang patứng dống. Án píq prúng yỗn yarũ cớp chóq tamáu tâng ki yỗn tanũl cỡt khâm. Tữ dỡq toâr toâq, dỡq clúh dống ki, ma dống ki tỡ bữn cacưt, yuaq cũai táq dống ki chóq tamáu táq yỗn khâm lứq. 49Cũai ca tamứng santoiq cứq, ma tỡ bữn trĩh, án ki la samoât samiang patứng dống tâng cutễq miat. Án píq prúng ndữl, cớp tỡ bữn chóq tamáu tâng prúng ki. Tữ dỡq toâr toâq, dỡq ki clúh dống ki hâp lứq, chơ dống ki dớm cớp ralốh nheq.”