Santoiq Atỡng

 Saráq nâi Ma-laki chĩc sám 500 cumo nhũang dỡi Yê-su Crĩt, moâm noau khoiq atức loah Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem. Ma-laki la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ bo tỗp Yuda khoiq chu loah tễ cruang Ba-bulôn.
 Ma-laki chĩc saráq nâi dŏq atỡng máh cũai I-sarel yỗn píh loah pỡ Yiang Sursĩ cớp táq ariang alới khoiq par‑ữq chơ cớp án. Án hữm máh cũai tễng rit sang tỡ bữn chiau sang crơng o, cớp máh cũai proai tỡ bữn chiau sang pún muoi chít. Ma-laki pai Yiang Sursĩ ễ toâq samoât ũih dŏq manrap tỗp I-sarel, cớp táq yỗn alới trĩh cớp yám noap loah án.