13

Yê-su Atỡng Tễ Ŏ́c Túh Coat Cớp Tangái Án Toâq Loah Pỡ Cutễq Nâi

(Mathia 10:16-25; 24:1-44; Luca 21:5-33)

1Tữ Yê-su loŏh tễ Dống Sang Toâr, bữn manoaq tễ tỗp rien tễ án atỡng án neq: “Thâi ơi! Nhêng pỡ ki! Tamáu ki cớp Dống Sang Toâr ki o pha moâm!”
2Ma Yê-su blớh loah án: “Mới hữm dống toâr nâi tỡ? Chumát tamáu noau táq dống toâr nâi tỡ bữn ratớt noâng parnơi. Án ratáh nheq.”
3Vớt ki Yê-su tacu ỡt tâng dũal O‑li‑vê choâng Dống Sang Toâr. Phi-er, Yacỡ, Yang, cớp Anrê, ống alới pỗn náq toâp ỡt cớp Yê-su. 4Alới blớh án: “Sễq thâi atỡng hếq, noâng dũn maléq ranáq nâi toâq? Tếc ntrớu sapáh nhũang ranáq nâi ễ toâq?”
5Yê-su atỡng alới neq: “Cóq anhia ỡt khễuq. Chỗi yỗn noau phếq anhia. 6Chumát bữn sa‑ữi náq toâq clễu ramứh cứq. Alới pai neq: ‘Cutỗ cứq toâp la Crĩt!’ Cớp alới phếq clứng lứq cũai.
7“Tữ anhia sâng parhan noau rachíl cheq-cheq yơng-yơng, anhia chỗi croŏq ntrớu. Ranáq nâi cóq toâq nhũang voai. Ma tỡ yũah toâq tangái parsốt tháng. 8Lứq bữn tỗp nâi rachíl ratáq cớp tỗp ki; cruang nâi rachíl ratáq cớp cruang ki. Bữn sa‑ữi ntốq cutễq rachâu cớp cacưt. Cớp bữn sa‑ữi ntốq ŏ́q sana cha. Máh ramứh nâi mbỡiq tễ dâu sâng. Ma noâng bữn sa‑ữi ramứh túh coat ễn.
9“Yuaq ngkíq cóq anhia nhêng o. Lứq noau cỗp anhia cớp dững anhia toâq pỡ cũai sốt. Noau toân anhia tâng dống sang tỗp I-sarel. Cóq anhia tayứng yáng moat cũai sốt cớp cũai puo hỡ cỗ tian anhia puai cứq, dŏq anhia atỡng yỗn alới dáng tê tễ ngê cứq. 10Tỗp puai cứq cóq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ nhũang voai, yỗn nheq tữh cũai dáng. 11Tữ noau cỗp ễ dững sữq anhia, anhia chỗi croŏq. Anhia chỗi clơng nhũang ntrớu anhia yoc ễ pai. Ma anhia pai puai santoiq Yiang Sursĩ atỡng yỗn anhia pai bo ki. Yuaq santoiq ki la tỡ cỡn tễ anhia, ma santoiq Raviei Yiang Sursĩ atỡng. 12Bo dỡi ki sễm ai ễ cỗp ratuaq sễm ai, cớp chiau yỗn noau cachĩt; mpoaq chiau con án yỗn noau cachĩt. Con acái ra‑ũan chóq mpiq mpoaq, cớp chiau mpiq mpoaq yỗn noau cachĩt alới. 13Nheq tữh cũai lứq kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. Ma cũai aléq rơi tanhĩr toau sốt anhúq án, Yiang Sursĩ lứq chuai amoong cũai ki.
14“Nỡ‑ra anhia bữn hữm noau dŏq tâng Dống Sang Toâr crơng nhơp cớp ranáq lôih ca Yiang Sursĩ tỡ ễq hữm. (Cũai aléq doc santoiq nâi cóq chanchớm yỗn samoât tễ ŏ́c nâi.) Tangái ki máh cũai tâng cruang Yudê cóq lúh chỗn ỡt tâng cóh ễn. 15Án ca ỡt nhưp curũm dống, chỗi chỗn ĩt noâng crơng tễ dống. 16Án ca ỡt pỡ sarái, chỗi chu ĩt noâng tampâc tễ dống. 17Tâng tangái ki, tỗiq bap lứq alới ca ỡt mumiaq cớp apu con. 18Cóq anhia câu sễq chỗi yỗn máh ranáq ki toâq tâng casâi sangễt. 19Yuaq tâng tangái ki bữn túh coat clữi tễ tangái dâu Yiang Sursĩ tễng paloŏng cutễq yỗn toau toâq sanua. Cớp ntun ễn tỡ bữn túh coat noâng riang tangái ki. 20Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn arũiq loah máh tangái ki, lứq tỡ bữn noau têq tamoong noâng. Ma cỗ án yoc ễ chuai máh cũai án rưoh, ngkíq án arũiq loah máh tangái ki.
21“Khân noau atỡng anhia neq: ‘Nâi! Án nâi la lứq Crĩt!’ tỡ la ‘Tíh! Án ca ỡt pỡ ki la lứq Crĩt!’, anhia chỗi noap santoiq ki. 22Yuaq nỡ pra bữn cũai tỡ cỡn lứq Crĩt, cớp tỡ cỡn lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ toâq pỡ anhia. Alới táq tếc salễh dŏq thũ phếq anhia. Khân têq, alới yoc ễ rakiauq máh cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn táq ranáq sâuq ariang alới tê. 23Ngkíq cóq anhia ỡt khễuq. Máh ramứh nâi cứq atỡng yỗn anhia dáng nhũang. 24Ma vớt tê tangái túh coat lứq, moat mandang tỡ bữn claq noâng, cớp rliang casâi tỡ bữn tráh noâng. 25Mantỗr satooh tễ paloŏng, cớp máh ramứh bữn chớc tâng paloŏng, Yiang Sursĩ táq yỗn rachâu nheq. 26Moâm ki, noau lứq hữm cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq mpứng dĩ ramứl, bữn chớc sốt toâr lứq cớp roâp ang‑ữr. 27Toâq ki cứq ớn ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng parỗm dũ náq cũai ca cứq khoiq rưoh tễ dũ pứp paloŏng cutrúq, cớp cu angia pưn paloŏng cutrúq nâi.”
28Yê-su atỡng ễn neq: “Cóq anhia tamứng ŏ́c cứq sacâm tễ aluang tarúng. Bo abễng aluang ki noâng nhuam, án báiq lacứp sala nhuam. Ngkíq anhia dáng khoiq cheq ễ toâq casâi phũac. 29Machớng ki tê, khân anhia hữm máh ranáq nâi toâq, anhia lứq dáng Con Yiang Cỡt Cũai cheq ễ toâq chơ. Án khoiq tamŏ́c ngoah toong. 30Cứq atỡng anhia samoât lứq, nheq tữh cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn pứt nhũang nheq ranáq nâi toâq. 31Chumát, paloŏng cớp cutễq cỡt pứt nheq, ma santoiq cứq tỡ nai pứt.
32“Tỡ bữn noau dáng tangái ntrớu tỡ la bo léq ranáq ki toâq. Máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng cớp Con Yiang Sursĩ la tỡ bữn dáng tê tangái ki. Ống manoaq Mpoaq cứq toâp dáng tangái ki.
33“Ngkíq cóq anhia ỡt acoan cớp trỗl níc, yuaq anhia tỡ bữn dáng bo léq ranáq nâi toâq. 34Ranáq nâi la machớng manoaq samiang pỡq tamoi chu cruang yơng. Tữ án loŏh tễ dống, án chiau máh ranáq tâng dống án yỗn cũai táq ranáq án. Cớp án patâp cũai kĩaq toong cóq ỡt trỗl níc. 35Ngkíq cóq anhia trỗl níc, yuaq anhia tỡ dáng bo léq ncháu dống chu. Pĩeiq án chu sadâu tỡ la muoi mpứt. Pĩeiq án chu ntruoi tacar tỡ la tarưp cống bữn. 36Cóq anhia acoan nhêng níc. Ngcŏh lơ sarblỡl án chu, chơ án ramóh anhia bếq. 37Máh santoiq cứq atỡng anhia sanua, cứq atỡng yỗn nheq tữh cũai dáng tê: Cóq anhia acoan nhêng níc!”