16

Yê-su Tamoong Loah

(Mathia 28:1-8; Luca 24:1-12; Yang 20:1-10)

1Vớt Tangái Rlu, chơ Mari tễ vil Mac-dala, Mari mpiq Yacỡ, cớp Salô-mê, alới pái náq dững crơng phuom ễ tia tâng cumuiq Yê-su. 2Tangái muoi tâng tốn ki, poang tarưp moat mandang mbỡiq loŏh, alới toâq pỡ ping. 3Alới manoaq blớh manoaq neq: “Noau têq vih tamáu tễ ngoah ping yỗn hái?”
4Tamáu ki toâr lứq. Ma tữ alới tapoang achỗn, alới hữm khoiq noau vih tamáu ki chơ. 5Tữ alới mut tâng ping, alới hữm manoaq samiang póng sớp au tuar cloc, tacu coah atoam tâng ntốq ki. Chơ alới sâng croŏq. 6Ma samiang ki atỡng alới neq: “Chỗi croŏq ntrớu. Cứq dáng anhia chuaq Yê-su tễ vil Na-sarễt, án ca noau khoiq téh tâng aluang sangcáng. Ma án tỡ bữn ỡt nnâi noâng. Án khoiq tamoong loah chơ. Anhia nhêng chu ntốq noau dŏq cumuiq án. 7Chơ anhia pỡq atỡng tỗp rien tễ Yê-su, cớp Phi-er neq: ‘Yê-su pỡq nhũang anhia pỡ cruang Cali-lê. Anhia pỡq pỡ ki, anhia lứq ramóh án ariang án khoiq atỡng anhia tễ nhũang chơ.’”
8Ngkíq mansễm ki lúh loŏh vớt tễ ping. Alới sâng dớt lứq, cớp alới cangcoaih yuaq alới sâng croŏq lứq. Alới tỡ khớn táq ntỡng yỗn cũai canŏ́h dáng, miaq alới croŏq.

Mari Tễ Vil Mac-dala Ramóh Loah Yê-su

(Mathia 28:9-10; Yang 20:11-18)

9Tangái muoi tâng tốn ki, Yê-su yuor tamoong loah tễ ping. Tarưp ki noâng cláih lứq án pỡq sapáh yỗn Mari tễ vil Mac-dala hữm. Mari la cũai ca Yê-su khoiq tuih aloŏh tapul lám yiang sâuq. 10Chơ Mari pỡq atỡng máh yớu Yê-su dáng tễ ranáq án khoiq hữm. Ma yớu Yê-su ỡt nhiam tanúh níc. 11Tữ yớu Yê-su sâng Mari pai Yê-su lứq tamoong loah, cớp án khoiq hữm Yê-su chơ, alới tỡ bữn noap parnai án.

Yê-su Ramóh Bar Náq Tâng Rana

(Luca 24:13-35)

12Moâm ki bữn bar náq cũai canŏ́h ễn loŏh tễ vil Yaru-salem. Yê-su toâq sapáh tỗ án cỡt roâp mpha ễn yỗn bar náq ki hữm. 13Bar náq ki chu atỡng yớu Yê-su dáng pai alới lứq hữm Yê-su, ma yớu Yê-su tỡ bữn noap sĩa.

Yê-su Toâq Pỡ Tỗp Rien Tễ Án

(Mathia 28:16-20; Luca 24:36-49; Yang 20:19-23; Ranáq Táq 1:6-8)

14Ntun ễn Yê-su sapáh tỗ án yỗn tỗp muoi chít la muoi noaq hữm án tê. Yê-su táq ngkíq bo tỗp muoi chít la muoi noaq tacu chi-cha. Cớp Yê-su tếq alới, yuaq alới bữn mứt coang cớp tỡ bữn noap án lứq tamoong loah, samoât noau khoiq atỡng alới. 15Yê-su atỡng alới neq: “Anhia pỡq chũop dũ cruang pưn paloŏng cutrúq nâi cớp atỡng yỗn nheq tữh cũai dáng parnai o tễ cứq. 16Cũai aléq ma sa‑âm cứq cớp roap batễm, cứq lứq chuai amoong cũai ki. Ma cũai aléq tỡ bữn sa‑âm cứq, cũai ki cóq chĩuq tôt án bữm. 17-18Alới ca lứq sa‑âm cứq, ki alới têq táq ranáq salễh neq: Nhơ ramứh cứq alới têq tuih aloŏh yiang sâuq, têq atỡng parnai tamái, têq yống cusân ma tỡ bữn pân ntrớu, têq nguaiq crơng bũl ma alới tỡ bữn bũl, cớp têq satoaq atĩ tâng cũai a‑ĩ yỗn cũai ki cỡt bán.”

Yê-su Chỗn Loah Chu Paloŏng

(Luca 24:50-53; Ranáq Táq 1:9-11)

19Moâm Yê-su pai ngkíq, chơ án chỗn loah chu paloŏng, cớp án tacu coah atoam Yiang Sursĩ. 20Chơ tỗp rien tễ Yê-su loŏh pỡq chu nâi pỡq chu ki atỡng parnai o tễ Yê-su. Cớp Yiang Sursĩ chuai alới, yỗn alới bữn chớc têq táq ranáq salễh. Yuaq ngkíq cũai têq dáng samoât lứq parnai alới atỡng la lứq pĩeiq.