7

Rửa tay trước khi ăn

1Một hôm, các thầy Biệt-lập và dạy luật từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Chúa. 2Họ thấy các môn đệ của Chúa không rửa tay trước khi ăn. 3Theo tục lệ cổ truyền, giới lãnh đạo Do-thái đều rảy nước trên cánh tay trước khi ăn. 4Mỗi khi đi phố về, họ đều tẩy uế như thế, rồi mới ngồi vào bàn ăn. Họ còn làm nhiều điều khác theo tục lệ, như làm phép tẩy uế nồi niêu, bát đĩa...
5Họ chất vấn Chúa: “Tại sao môn đệ Thầy không rửa tay trước khi ăn theo tục lệ cổ truyền?”
6Chúa Giê-xu đáp: “Các ông đạo đức giả Tiên tri Ê-sa đã miêu tả các ông thật đúng:
‘Miệng dân này nói lời tôn kính Ta
Nhưng lòng họ cách xa Ta.
7Việc họ thờ phượng Ta thật vô ích
Thay vì vâng giữ mệnh lệnh Ta.
Họ đem dạy luật lệ do họ đặt ra!’
8“Các ông vâng giữ tục lệ của loài người, mà bỏ qua mệnh lệnh của Thượng Đế. 9Các ông khéo léo chối bỏ luật Thượng Đế để giữ tục lệ của các ông!”

Hiếu kính cha mẹ

10“Chẳng hạn khi Mai-sen dạy: ‘Phải hiếu kính cha mẹ’ và ‘Ai nguyền rủa cha mẹ phải bị xử tử’. 11Nhưng các ông bảo: nếu người nào lấy tiền phụng dưỡng cha mẹ, dâng cho Đền thờ, 12người đó khỏi phụng dưỡng cha mẹ. 13Vậy tục lệ của các ông đã xóa bỏ mệnh lệnh trực tiếp của Thượng Đế. Các ông còn làm nhiều điều khác cũng sai quấy như thế!”

Ô uế và tinh sạch

14Sau đó Chúa gọi đoàn dân đến, dặn bảo: “Anh em lắng nghe và cố hiểu lời này: 15‘Người ta bị dơ bẩn không phải vì những vật từ bên ngoài vào, nhưng vì những điều ra từ trong lòng!' ” 17Khi Chúa rời đám đông vào nhà, các môn đệ thắc mắc, hỏi Ngài về câu ấy. 18Chúa đáp: “Các con cũng không hiểu nữa sao? Các con không biết thức ăn không làm cho con người ô uế sao? 19Vì nó không vào trong tâm hồn, chỉ đi qua cơ quan tiêu hóa rồi ra khỏi thân thể.” (Lời Chúa dạy cho thấy các thực phẩm đều không ô uế).
20Chúa dạy tiếp: “Những điều ra từ trong lòng mới làm cho con người dơ bẩn. 21Vì từ bên trong, từ tâm hồn con người, sinh ra những tư tưởng ác, như gian dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, 22tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, dại dột. 23Chính những thứ xấu xa từ bên trong mới làm con người dơ bẩn.”

Đức tin của người phụ nữ Ca-na-an

24Sau đó, Chúa Giê-xu rời xứ Ga-li-lê, đến miền Ty-rơ và Si-đôn. Khi vào nhà, Ngài không muốn cho ai biết, nhưng không sao giấu được. 25Một người đàn bà có con gái bị quỷ ám, nghe Chúa đến, lập tức ra quỳ trước mặt Ngài, 26van xin Ngài đuổi quỷ cho con gái mình. Bà là người Sy-ri lai Phê-ni-xi.
27Nhưng Chúa Giê-xu dạy: “Ta phải cứu giúp người Y-sơ-ra-ên trước! Đâu có thể lấy bánh của con đem quăng cho chó ăn!”
28Bà thưa: “Vâng, đúng thế! Nhưng chó chỉ ăn bánh vụn của con cái từ trên bàn rơi xuống!”
29Chúa đáp: “Bà đã nói thế, cứ về nhà đi! Quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi!”
30Về đến nhà, bà thấy con gái mình nằm trên giường tỉnh táo, không bị quỷ ám nữa.

Người điếc và ngọng

31Từ Ty-rơ, Chúa qua Si-đôn, xuống vùng Mười thành và đến bờ biển Ga-li-lê. 32Người ta đem đến một anh điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay chữa lành.
33Chúa dắt anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai và lấy nước bọt thấm vào lưỡi anh, 34rồi ngước mắt lên trời, thở mạnh và bảo: “Mở ra!” 35Lập tức, anh ấy nghe và nói rõ ràng.
36Chúa Giê-xu bảo mọi người đừng thuật chuyện đó với ai, nhưng càng ngăn cấm, người ta càng phổ biến rộng hơn. 37Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, bảo nhau: “Ngài làm gì cũng tuyệt diệu! Đến cả người điếc nghe được, người câm nói được!”