11

Yê-su Atỡng Tễ Yang Ca Táq Batễm

(Luca 7:18-35)

1Moâm Yê-su patâp tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án máh ŏ́c ki; chơ án loŏh tễ ntốq ki, cớp pỡq atỡng tâng máh vil mpễr ki ễn.
2Bo ki Yang noâng ỡt tâng cuaq tũ. Án sâng noau táq ntỡng tễ ranáq Crĩt táq. Ngkíq án ớn cũai tễ tỗp rien tễ án toâq pỡ Yê-su. 3Án ớn alới ki blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Lứq ma tỡ bữn, thâi la manoaq Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong nheq tữh cũai? Tỡ la cóq hếq ngcuang cũai canŏ́h ễn?”
4Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia chu atỡng loah Yang tễ máh ranáq anhia khoiq sâng cớp khoiq hữm. 5Cũai sũt cỡt blang. Cũai yỗt têq pupỡq. Cũai a‑ĩ tut cỡt bán. Cũai túng cỡt sâng. Cũai khoiq cuchĩt têq yuor tamoong loah. Cớp máh cũai cadĩt bữn sâng tê parnai o tễ Yiang Sursĩ. 6Bốn lứq cũai ca tỡ bữn táh ngê cứq.”
7Toâq tỗp rien tễ Yang chu loah pỡ án, chơ Yê-su atỡng tễ Yang yỗn cũai clứng ki dáng. Án blớh alới neq: “Bo anhia pỡq ramóh Yang tâng ntốq aiq, ntrớu anhia yoc ễ hữm tâng ntốq ki? Anhia yoc ễ hữm cuyal phát bát tứng-tooc tỡ? 8Khân tỡ bữn ngkíq, ntrớu anhia yoc ễ hữm? Anhia yoc ễ hữm manoaq sớp au nêuq tỡ? Cũai sớp au nêuq ki ỡt tâng dống puo. 9Ma ntrớu anhia yoc ễ hữm tâng ntốq ki? Anhia yoc ễ hữm cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tỡ? Cứq atỡng anhia samoât lứq, Yang la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê, ma án bữn chớc toâr hỡn tễ cũai tang bỗq canŏ́h. 10Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc atỡng sacoâiq tễ Yang neq:
  ‘Cứq Yiang Sursĩ ớn cũai ranễng cứq pỡq nhũang,
dŏq thrũan rana yỗn mới.’
11Cứq atỡng anhia samoât lứq, nheq tữh cũai ca mansễm canỡt tâng cốc cutễq nâi, tỡ bữn noau toâr hỡn tễ Yang, án ca dốq táq batễm. Ma cứq atỡng anhia neq tê: Cũai aléq ma tỡ bữn toâr ntrớu tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, lứq Yiang Sursĩ yỗn cũai ki bữn chớc clữi tễ chớc Yang. 12Tễ tangái Yang táq batễm toau toâq sanua, bữn cũai atỡng tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Sa‑ữi lứq cũai yoc ễ mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, ma alới chanchớm alới têq mut cỗ nhơ tễ rêng alới bữm. 13Yiang Sursĩ khoiq atỡng sacoâiq nỡ‑ra án táq sốt, na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q cớp na phễp rit Môi-se. Án atỡng na alới ki toau toâq dỡi Yang. 14Khân anhia sa‑âm santoiq noau pai tễ mbŏ́q tễ Ê-li, ngkíq anhia têq dáng Yang nâi la machớng Ê-li tê. 15Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng.
16“Máh cũai tâng dỡi nâi la samoât ntrớu? Máh cũai tâng dỡi nâi la riang carnễn ỡt lơiq tâng nchŏh. Muoi tỗp carnễn ki arô yớu alới, 17pai neq: ‘Hếq khoiq plóng tarĩal cớp lơiq táq rayuac. Ma anhia tỡ bữn mut ayữn cớp puan sarai nứng hếq! Cớp hếq lơiq tanúh cũai cuchĩt, ma anhia tỡ bữn pruam mut nhiam u‑ỗi nứng hếq!’ 18Yang toâq pỡ nâi, án tỡ bữn nguaiq cha riang cũai canŏ́h, mŏ án cha ống lam cớp nguaiq dỡq khĩal. Ngkíq noau pai án bữn yiang sâuq. 19Ma cứq Con Yiang Cỡt Cũai, cứq toâq nguaiq cha machớng cũai canŏ́h tê. Ngkíq noau pai cứq neq: ‘Ki! Án ki nguaiq cha tham lứq! Cớp án cỡt yớu cớp cũai parỗm ĩt práq thễq, cớp cũai lôih canŏ́h hỡ!’ Ma cũai rangoaiq, nỡ‑ra cũai canŏ́h ngin án la lứq rangoaiq, yuaq alới hữm máh ranáq án táq.”

Bữn Vil Tỡ Ễq Sa‑âm Yê-su

(Luca 10:13-15)

20Chơ Yê-su sâng ngua lứq, yuaq máh cũai tâng vil án khoiq táq sa‑ữi ranáq salễh, tỡ bữn ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. 21Án pai chóq alới neq: “Bap lứq toâq pỡ anhia ca ỡt tâng vil Côr-sín! Cớp bap lứq yỗn anhia ca ỡt tâng vil Bet-sada! Khân cứq ma táq ranáq salễh tâng vil Ti-rơ cớp vil Sadôn machớng cứq khoiq táq tâng vil anhia, ki dũn chơ máh cũai tâng vil ki ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Cớp dũn chơ alới ki tâc tampâc tanúh, cớp pức bŏ́h tâng tỗ alới, táq tếc alới sâng ngua cỗ alới bữn lôih. 22Ma cứq atỡng anhia, toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, tangái ki án sâng sarũiq táq chóq cũai tâng vil Ti-rơ cớp vil Sadôn hỡn tễ án sâng sarũiq táq chóq anhia. 23Anhia ca ỡt tâng vil Cabê-na-um ơi! Anhia chanchớm têq chỗn bữm chu paloŏng tỡ? Nỡ‑ra Yiang Sursĩ apŏ́ng anhia tâng pống sarloac. Khân cứq ma táq ranáq salễh tâng vil Sadôm machớng cứq khoiq táq tâng vil anhia, ki vil Sadôm noâng níc toau sanua. 24Ma cứq atỡng anhia, toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, tangái ki án sâng sarũiq táq chóq cũai tâng vil Sadôm hỡn tễ án sâng sarũiq táq chóq anhia.”

Aléq Bữn Túh Coat Ntrớu Cóq Toâq Pỡ Yê-su

(Luca 10:21-22)

25Bo ki Yê-su câu neq: “Mpoaq ơi! Mpoaq la Ncháu paloŏng cớp cutễq! Cứq sa‑ỡn mới, yuaq mới khoiq apáh ngê mới yỗn cũai ariang carnễn cacớt, alới ca tỡ yũah rien ntrớu. Ma mới cutooq ngê nâi tễ cũai rangoaiq, alới ca rien sa‑ữi. 26Lứq pĩeiq, Mpoaq ơi! Cứq khễn mới, yuaq ŏ́c ki o lứq yáng moat mới. 27Dũ ramứh Mpoaq cứq khoiq chiau yỗn cứq. Tỡ bữn noau dáng Con Yiang Sursĩ; lứq ống Mpoaq án toâp dáng án. Cớp tỡ bữn noau dáng Mpoaq tâng paloŏng; lứq ống Con án toâp dáng án. Cũai aléq Con Yiang Sursĩ rưoh, lứq án apáh yỗn cũai ki dáng tễ Mpoaq tâng paloŏng.”
28Moâm Yê-su câu ngkíq, chơ án pai neq: “Nheq tữh anhia ca lakéh lakiei cớp dỗl crơng ntâng ơi! Yỗn anhia toâq pỡ cứq! Cứq ễ táq yỗn anhia cỡt pứt lakéh lakiei. 29Cứq bữn mứt pahỡm khũn, cớp cứq tỡ bữn chuaq ễq noau khễn cứq. Cóq anhia ĩt máh ngê cứq atỡng anhia, cớp cóq anhia rien tễ cứq. Ngkíq raviei anhia bữn ỡt ien khễ níc. 30Yuaq raluang cứq la khễ, cớp pardỗl cứq la nghễl.”