15

Hiếu kính cha mẹ

1Các thầy dạy luật và Biệt-lập từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Chúa Giê-Xu: 2“Sao môn đệ Thầy không tuân theo tục lệ của người xưa truyền lại? Họ không rửa tay trước khi ăn!” 3Chúa đáp: “Thế sao tục lệ của các ông vi phạm mệnh lệnh của Thượng Đế? 4Thượng Đế dạy: ‘Phải hiếu kinh cha mẹ! Ai nguyền rủa cha mẹ phải bị xử tử!’ 5,6‘Nhưng các ông bảo con cái khỏi cung phụng cha mẹ, nếu lấy tiền phụng dưỡng dâng cho Đền thờ. Vậy tục lệ các ông đặt ra đã hủy bỏ mệnh lệnh của Thượng Đế. 7Hạng đạo đức giả! Tiên tri Ê-sai đã nói về các ông thật đúng: 8“Miệng dân này nói lời tôn kính Ta Nhưng lòng họ cách xa Ta lắm.
9Việc họp thờ phượng Ta thật vô ích.
Thay vì vâng giữ mệnh lệnh Ta,
Họ đem dạy luật lệ do họ đặt ra!”

Tinh sạch hay ô uế

10Chúa gọi đoàn dân đến dạy bảo: “Anh em lắng nghe và cố hiểu lời này: 11Vật đưa vào miệng không làm con người dơ bẩn, nhưng điều gì ra từ miệng mới làm ô uế con người.”
12Các môn đệ đến thưa: “Lời Thầy vừa nói làm mất lòng phái Biệt-lập.” 13Chúa đáp: “Cây nào Cha ta không trồng sẽ bị nhổ đi. 14Đừng tiếc làm gì! Họ đã mù quáng, lại ra lãnh đạo đám người mù, nên chỉ đưa nhau xuống hố thẳm!” 15Phê-rơ xin Chúa giải nghĩa câu ‘vật vào miệng không làm dơ bẩn con người...’ 16Chúa đáp: “Con cũng không hiểu nữa sao? 17Con không biết thức ăn và miệng, chỉ qua cơ quan tiêu hóa, rồi ra khỏi thân thể sao?. 18Còn lời nói độc ác phát ra từ trong lòng mới thực sự làm dơ bẩn con người. 19Vì từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác, như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng. 20Những thứ ấy mới làm dơ dáy con người. Trái lại, không làm lễ rửa tay trước bữa ăn chẳng làm hoen ố tâm hồn con người đâu!”

Đức tin của một phụ nữ Ca-na-an

21Chúa Giê-xu rời xứ Ga-li-lê đến miền Ty-rơ và Si-đôn. 22Một người đàn bà Ca-na-an ở vùng đó đến kêu xin: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi, vì con gái tôi bị quỷ ám! Quỷ hành hạ nó kinh khiếp lắm!”
23Chúa không đáp một lời. Các môn đệ thưa: “Xin Thầy bảo bà ấy đi chỗ khác, vì bà kêu la ồn ào quá!” 24Chúa quay lại bảo bà: “Ta được sai đền đây để cứu giúp đàn chiên đi lạc của nhà Y-sơ-ra-ên -chứ không phải đi lo cho người nước ngoài.” 25Nhưng bà đến gần Chúa, quỳ lạy cầu khần: “Xin Chúa cứu giúp tôi!”
26Chúa đáp: “Đâu có thể lấy bánh của con cái đem quăng cho chó ăn!”
27Bà thưa: “Vâng, đúng thế! Nhưng chó con chỉ ăn bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống!”
28“Chúa dạy: “Bà là người có đức tin lớn. Lời cầu xin của bà đã được chấp thuận.” Ngay lúc đó, con gái bà được lành.

Chúa đãi ăn hơn 4.000 người

29Chúa Giê-xu đi dọc bờ biển Ga-li-lê, lên ngồi trên ngọn đồi. 30Một đoàn dân đông mang theo người què, người mù, người câm, người tàn tật, bệnh hoạn... đem đặt quanh chân Chúa Giê-xu. Chúa chữa lành tất cả. 31Thật là một cảnh tượng lạ lùng: người câm nói, người què đi, người mù thấy rõ, người bệnh tật được chữa lành. Ai nấy đều ngạc nhiên sửng sờ, rồi ca ngợi Thượng Đế của dân Y-sơ-ra-ên.
32Chúa Giê-xu gọi các môn đệ đến gần bảo: “Ta thương đoàn dân này. Họ ở đây với ta đã ba ngày, thức ăn đã hết. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, vì có thể bị ngất xỉu giữa đường.”
33Các môn đệ thưa: “Giữa chỗ hoang vắng, chúng ta tìm bánh đâu cho đủ để đãi đoàn dân đông đảo này?” 34Chúa hỏi: “Các con còn thức ăn không?” Họ đáp: “Thưa, còn bảy ổ bánh và mấy con cá nhỏ.”
35Chúa bảo dân chúng ngồi xuống đất. 36Ngài cầm bảy ổ bánh và mấy con cá, tạ ân Thượng Đế, rồi bẻ ra trao cho môn đệ đem phân phát cho đoàn dân. 37Sau khi tất cả đều ăn no, người ta lượm thức ăn thừa, đựng đầy bảy giỏ. 38Số người ăn bánh được 4.000, chưa kể phụ nữ, thiếu nhi.
39Chúa Giê-xu cho dân chúng ra về, còn Ngài xuống thuyền đến vùng Ma-ga-đan.