15

Yê-su Atỡng Tễ Rit Achúc Achiac

(Mac 7:1-13)

1Ntun ki bữn máh cũai tễ tỗp Pha-rasi cớp tễ tỗp yống rit, alới toâq pỡ Yê-su tễ vil Yaru-salem, cớp alới blớh Yê-su neq: 2“Nŏ́q tỗp rien tễ thâi tỡ bữn puai phễp rit achúc achiac hái? Nŏ́q nhũang alới chi-cha ma alới tỡ bữn ariau atĩ puai phễp rit ki?”
3Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Nŏ́q anhia táh chíq ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, ma anhia puai rit anhia bữm ễn? 4Lứq Yiang Sursĩ khoiq patâp neq:
‘Cóq anhia yám noap mpiq mpoaq anhia.
  Cớp cũai aléq ma lóc acrieiq mpiq mpoaq,
cũai ki cóq chĩuq cuchĩt.’
5Yiang Sursĩ atỡng ngkíq, ma anhia atỡng neq: ‘Têq noau pai chóq mpiq mpoaq neq: “Máh ramứh cứq têq chuai anhia, ki cứq khoiq ữq sang yỗn Yiang Sursĩ chơ.” 6Khân ngkíq, tỡ chuai mpiq mpoaq la thỗi.’ Ma cũai ki lứq tỡ bữn yám noap mpiq mpoaq án. Ngkíq anhia patŏ́ng níc tễ rit cũai, ma anhia táh chíq máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp. 7Anhia la cũai táq nan sâng! Lứq pĩeiq máh santoiq Ê-sai pai tễ anhia neq:
  8‘Máh cũai nâi khễn cứq ống bỗq sâng,
   ma mứt pahỡm alới ỡt yơng tễ cứq.
  9Alới sang cứq ma alới sang tỡ cỡt ŏ́c.
Alới atỡng rit cớp phễp rit cũai chống aloŏh sâng.’”

Ntrớu Táq Yỗn Cũai Cỡt Sâuq?

(Mac 7:14-23)

10Moâm ki Yê-su arô cũai clứng toâq pỡ án. Án atỡng alới neq: “Anhia tamứng yỗn samoât! 11Nheq tữh crơng sana cũai chóq tâng bỗq tỡ bữn táq yỗn cũai cỡt sâuq. Ma ngê ca bữn tâng mứt, bỗq lứq pai aloŏh, chơ ngê ki táq yỗn cũai cỡt sâuq.”
12Moâm ki tỗp rien tễ Yê-su toâq atỡng án neq: “Thâi dáng ma tỡ bữn, tỗp Pha-rasi sâng ũan lứq tễ máh santoiq thâi pai adớh ki?”
13Yê-su ta‑ỡi alới toâq parnai sacâm neq: “Khân nỡm aluang aléq ma Mpoaq cứq tâng paloŏng tỡ bữn chóh, nỡ‑ra Yiang Sursĩ rơq chíq nỡm aluang ki. 14Ngkíq, anhia chỗi chanchớm ntrớu tễ alới. Alới la samoât riang cũai sũt moat ma yoc ễ ayông cũai sũt canŏ́h. Ngkíq alới sapứl parnơi tâng prúng.”
15Chơ Phi-er sễq tễ Yê-su neq: “Sễq thâi atỡng raloaih tễ ŏ́c sacâm ki.”
16Yê-su blớh alới neq: “Nŏ́q anhia la tỡ bữn sapúh riang cũai canŏ́h tê tỡ? 17Anhia tỡ yũah sapúh sĩa? Crơng sana mut tâng bỗq, lưn chu púng, chơ loŏh na parnỡq. 18Ma ngê cớp santoiq ntrớu loŏh tễ bỗq, máh ngê ki loŏh tễ mứt pahỡm. Ngê ki táq yỗn cũai cỡt sâuq. 19Máh ŏ́c sâuq ca chống loŏh tễ mứt cũai la neq: chanchớm ranáq sâuq, cachĩt cũai, cooc lacuoi tỡ la cayac noau, tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, tutuoiq, thũ cũai, cớp lốc acrieiq. 20Nheq ramứh nâi táq yỗn cũai cỡt lôih. Ma khân cũai cha sana ma án tỡ bữn ariau atĩ, ŏ́c ki tỡ bữn lôih ntrớu.”

Manoaq Mansễm Tễ Cruang Cana-an Sa‑âm Samoât Samơi

(Mac 7:24-30)

21Vớt ki Yê-su loŏh tễ ntốq ki, mut tâng cruang mpễr vil Ti-rơ cớp vil Sadôn. 22Bữn mansễm tễ tỗp Cana-an ca ỡt tâng cruang ki toâq pỡ Yê-su, cớp pai casang lứq neq: “Ncháu ơi! Ncháu tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt! Sễq Ncháu sarũiq táq cứq nứng. Con mansễm cứq bữn a‑ĩ hâp lứq, bữn yiang sâuq payốh níc án.”
23Ma Yê-su tỡ bữn ta‑ỡi án ntrớu. Tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ Yê-su cớp pai neq: “Sễq thâi ớn mansễm nâi chu, yuaq án puai níc hái, rasễq rasuong sa‑ĩr lứq.”
24Yê-su ta‑ỡi neq: “Yiang Sursĩ ớn cứq toâq ống pỡ tỗp I-sarel sâng. Alới la samoât riang charán cữu clŏ́c rana.”
25Moâm Yê-su pai ngkíq, mansễm ki toâq pỡ Yê-su cớp pai neq: “Cucốh Ncháu cứq ơi! Sễq Ncháu chuai cứq nứng!”
26Ma Yê-su ta‑ỡi neq: “Tỡ pĩeiq ĩt crơng sana carnễn; chơ tôi chíq yỗn acho cha.”
27Mansễm ki ta‑ỡi Yê-su, pai neq: “Lứq pĩeiq Ncháu pai. Ma acho têq cha rabéq rayâl ca sarũoi pưn cachơng cha.”
28Chơ Yê-su ta‑ỡi mansễm ki: “Mới la mansễm sa‑âm samoât samơi. Ramứh mới sễq, lứq cứq yỗn mới bữn.”
 Bo Yê-su pai ngkíq, con mansễm ki cỡt bán toâp.

Yê-su Táq Bán Clứng Cũai A‑ĩ

29Yê-su loŏh tễ ntốq ki, pỡq cheq clóng Cali-lê ễn. Chơ án chỗn tacu tâng dũal. 30Clứng cũai toâq pỡ án. Alới dững pỡ Yê-su máh cũai bữn sa‑ữi ramứh a‑ĩ neq: Cũai yỗt, cũai sũt moat, cũai ngong, cũai ralĩh, cớp clứng cũai a‑ĩ canŏ́h hỡ. Alới dŏq máh cũai a‑ĩ ki cheq ayững Yê-su. Chơ Yê-su táq bán nheq máh cũai a‑ĩ ki. 31Máh cũai ki sâng dớt lứq toâq alới hữm cũai ngong ma têq táq ntỡng, cũai ralĩh ma cỡt o loah, cũai yỗt ma têq pupỡq, cũai sũt ma cỡt poang. Alới khễn Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp I-sarel sang.

Yê-su Siem Pỗn Ngin Náq

(Mac 8:1-10)

32Yê-su arô tỗp rien tễ án toâq pỡ án, cớp pai neq: “Cứq sâng sarũiq táq lứq chóq máh cũai clứng nâi, cỗ alới ỡt cớp cứq nheq pái tangái chơ, cớp alới ŏ́q crơng sana cha. Cứq tỡ ễq yỗn alới chu púng miat sâng, cŏh lơ alới dớm veq tâng rana.”
33Tỗp rien tễ Yê-su blớh án neq: “Nŏ́q hái ễ táq yỗn bữn crơng sana siem cũai clứng nâi, yuaq ntốq nâi yơng lứq tễ cũai ỡt?”
34Yê-su blớh loah alới neq: “Sếq lám bễng anhia bữn?”
 Alới ta‑ỡi neq: “Hếq bữn tapul lám bễng cớp bar pái lám sĩaq sâng.”
35Yê-su ớn cũai clứng ki tacu tâng cutễq. 36Chơ án ĩt tapul lám bễng cớp bar pái lám sĩaq ki. Án sa‑ỡn Yiang Sursĩ yỗn bữn crơng cha nâi. Moâm ki án pĩh bễng cớp sĩaq avơi yỗn tỗp rien tễ án; chơ alới tampễq yỗn cũai clứng ki cha. 37Nheq tữh cũai ki cha pasâi nheq. Chơ tỗp rien tễ Yê-su parỗm loah sana clữi alới cha, bữn poân tapul crưo. 38Nheq tữh cũai ca cha ki, sám pỗn ngin náq, noap ống cũai carsai samiang, tỡ bữn noap cũai mansễm cớp carnễn. 39Moâm ki Yê-su ớn cũai clứng ki chu. Chơ án chỗn tâng tuoc pỡq chu cruang Ma-cadan ễn.