21

Chúa được đón rước vào thủ đô

1Khi gần đến Giê-ru-sa-lem, ngang làng Bê-pha-giê trên sườn núi Ô-liu, Chúa Giê-xu sai hai môn đệ đi trước 2và dặn: “Các con đi thẳng vào làng trước mặt, sẽ thấy một con lừa cái buộc bên cạnh một lừa con. Cứ mở dây dắt chúng về đây cho ta! 3Nếu có ai hỏi, các con trả lời: ‘Chúa cần dùng chúng,’ người ta sẽ cho đi.”
4Việc xảy ra đúng theo lời tiên tri:
5“Hãy loan báo cho nhân dân Giê-ru-sa-lem:
Vua các ngươi đang đến thăm Khiêm tốn cưỡi lừa con.”
6Hai môn đệ vâng lệnh ra đi, làm đúng điều Chúa dạy.
7Họ dắt lừa cái và lừa con về, lót áo mình trên lưng để Chúa lên cưỡi. 8Trong dân chúng, nhiều người lấy áo mình trải trên đường, người khác bẻ nhánh cây rải trước mặt Chúa.
9Người vượt lên trước, kẻ chạy theo sau, tung hô: “Hoan hô Con vua Đa-vít!” ... “Hoan hô Sứ giả của Thượng Đế!"... “Hoan hô'Thượng Đế Chí Cao!”
10cả thủ đô đều náo động khi Chúa tiến vào thành. Dân chúng thủ đô hỏi: “Ông này là ai?” 11Đám đông theo Chúa đáp: “Nhà tiên tri Giê-xu, ở Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê!”

Tảo thanh Đền thờ

12Chúa Giê-xu đi thẳng vào Đền thờ, đuổi hết những người mua bán ra ngoài, lật đổ bàn của bọn đổi tiền và ghế của bọn bán bồ câu. 13Chúa quở trách: “Thánh kinh chép: ‘Đền thờ Ta là nơi cầu nguyện’, nhưng các anh đã biến thành sào huyệt trộm cướp!”
14Lúc ấy, những người mù lòa, què quặt kéo nhau đến với Chúa và được chữa lành trong Đền thờ. 15Tuy nhiên, các thầy trưởng tế và dạy luật thấy các phép lạ Chúa thực hiện và nghe tiếng trẻ con hoan hô ‘Con vua Đa-vít’ vang dậy Đền thờ, họ lấy làm bực tức, 16đến chất vấn Chúa: “Thầy có nghe bọn trẻ con nói gì không?”
Chúa đáp: “Có! Thế các ông chưa đọc câu Thánh kinh: ‘Người sẽ được các em bé miệng còn hôi sữa ca ngợi’ sao?”
17Rồi Chúa bỏ họ, ra khỏi thủ đô, về trọ tại làng Bê-ta-ni đêm ấy.
18Sáng hôm sau, lên đường vào thủ đô sớm, Chúa Giê-xu đói. 19Ngài thấy một cây vả bên vệ đường, liền lại gần nhưng không thấy trái, chỉ toàn cành lá rườm rà. Chúa quở: “Cây này sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa!” Cây vả lập tức héo khô. 20Các môn đệ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao cây vả khỏ héo nhanh chóng như thế?" 21Chúa Giê-xu đáp: “Ta quả quyết: Nếu các con có đức tin, không chút nghi ngờ, không những các con bảo cây vả khô đi, mà còn có thể ra lệnh thì núi này cũng bị bứng lên và quăng xuống biển. 22Bất cứ điều gì các con cầu xin và tin quyết, các con sẽ nhận được.”

Uy quyền của Chúa Giê-xu

23Chúa Giê-xu vào sân Đền thờ giảng dạy. Thình lình, các thầy trưởng tế và các trưởng lão Do-thái bước vào hỏi Chúa: “Thầy cậy uy quyền gì đi làm các việc đó? Ai ủy quyền cho Thầy?” 24Chúa Giê-xu đáp: “Tôi cũng hỏi một câu, nếu các ông trả lời được, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của các ông. 25Lễ báp-tem của Giăng bắt nguồn từ đâu? Từ trời hay từ người?” Họ thảo luận vói nhau: “Nếu ta nói từ trời, ông ấy sẽ hỏi: Sao các ông không tin Giăng? 26Nếu ta nói từ nguời, thì nguy với nhân dân vì nhân dân đều công nhận Giăng là nhà tiên tri của Thượng Đế.” 27Vậy họ thưa với Chúa: “Chúng tôi không biết!” Chúa đáp: “Nếu thế, tôi cũng không nói cho các ông biết nguồn gốc uy quyền của tôi.”

Hai con trai

28“Các ông nghĩ thế nào về chuyện này: Người kia có hai con trai, ông bảo đứa con trưởng: ‘Con ơi, hôm nay con ra vườn nho làm việc!’ 29Nó đáp: ‘Con không muốn đi!’ Nhưng sau hối hận, ra vườn làm việc. 30Người cha lại sai đứa con thứ ra vườn. Nó nhanh nhẩu đáp: ‘Vâng, con đi ngay!’ Nhưng cứ ở nhà, không chịu đi. 31Vậy, người con nào vâng lời cha?”
Họ đáp: “Người con trưởng.”
Chúa Giê-xu tiếp: “Tôi quả quyết với các ông, bọn thu thuế và gái giang hồ sẽ vào Nước Trời trước các ông.
32Vì Giăng bảo các ông ăn năn, quay về Thượng Đế, nhưng các ông không nghe; còn bọn thu thuế và gái giang hồ tin lời Giăng. Các ông đã thấy rõ nhưng vẫn không chịu ăn năn và không tin lời Giăng.”

Ngụ ngôn về các lãnh tụ Do thái

33“Các ông nghe thêm ngụ ngôn này: Nguời kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào hầm ép nho, xây tháp canh, cho tá điền mướn rồi lên đường đi xa. 34Đến mùa hái-nho, chủ sai người nhà về thu hoa lợi. 35Nhưng họ bị các tá điền bắt giữ; người bị đánh đập, người bị giết, người bị ném đi. 36Chủ lại phái đến một nhóm tôi tớ đông hơn nữa. Họ cũng bị các tá điền đối xử tàn tệ và giết hại như trước. 37Sau hết, chủ sai con trai minh đến gặp các tá điền, vì nghĩ rằng họ sé kính nể con mình. 38Nhưng, khi vừa thấy con trai chủ, các tá điền bảo nhau: ‘Nó là con thừa tự, ta phải giết nó đi chiếm đoạt tài sản!’ 39Họ liền bắt người con, kéo ra ngoài vườn nho rồi giết di. 40Vậy, khi chủ vườn nho trở về sẽ đối xử với các tá điền ấy ra sao?”
41Họ đáp: “Chủ Sẽ tiêu diệt bọn gian ác ấy, cho người khác mướn vườn, canh tác và nộp hoa lợi đúng mùa.”
42Chúa Giê-xu hỏi: “Các ông chưa đọc lời Thánh kinh này sao? ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng. Đây là việc diệu kỳ Chúa đã thực hiện’ 43Tôi cho các ông biết: Chỗ của các ông trong Nước Trời sẽ dành cho những người biết nộp cho Chúa phần hoa lợi của Ngài. 44Ai ngã vào tảng đá sẽ bị tan xác, còn tảng đá ấy rơi nhằm ai, sê nghiền họ ra bụi.”
45Các thầy trưởng tế và Biệt-lập nghe Chúa giải thích, biết Ngài ám chỉ họ, 46nên tìm cách bắt Chúa, nhưng còn e ngại nhân dân, vì nhân dân đều công nhận Chúa là nhà tiên tri.