2

Rêhni Ngăn Yơh Ma Phung Tŭn Jot Phung O-ach

1Rêh ni ngăn ma phung nchră ŭch ƀư nau kue jêh ri mĭn ŭch ƀư nau mhĭk gŭ ta kalơ sưng bêch păng, jêh ri tât ang ôi khân păng ƀư ro nau khân păng hŏ mĭn; yorlah khân păng geh nau katang dơi ƀư nau nây! 2Khân păng kơnh neh mir pit in ro, khân păng kơnh ngih vâl jêh ri sŏk gŭ ro. Khân păng sŏk gro drăp ndơ bu, nâm bu ntĭt bunuyh bunun jêh ri drăp ndơ khân păng đŏng.
3Yor nây, Yêhôva lah pô aơ:
 "Aơ, gâp mĭn ŭch ƀư mhĭk ma mpôl băl aơ, du nau rêh ni nây khân may mâu dơi du klaih ôh, jêh ri khân may mâu mra ngơk bôk chuat hăn đŏng ôh; yorlah nây jêng rnôk rêh ni ngăn.
4Tâm nar nây, bu mra rŏ du nau ntĭt ndrĭng gơm mưch ma khân may, jêh ri rŏ nau mprơ nhĭm vơl rngot ngăn ngên jêh ri lah: 'He rai yot lĕ rngôch jêh! Păng tâm rgâl kô̆ neh gŭ chăm phung ƀon lan gâp, gay sŏk lơi tă bơh gâp, sŏk neh mir gâp jêh nây tâm pă ăn ma phung ƀlêp ƀlêr.'"
5Yor nây tâm phung Yêhôva tâm rƀŭn, may mâu mra geh du huê bunuyh ôh gay nthăng rse tâm pă neh.
6Khân păng mbơh lor pô aơ:
 "Khân may lơi ta mbơh lor."
 "Khân păng mâu mra mbơh lor ôh đah phung bunuyh aơ:
 Nau bêk prêng mâu blau bah ôh.
7Hơi ngih Yakôp! Di lĕ bu lah nau aơ,
 "Brah Yêhôva dơi hŭnh lĕ mâu?
 Di lĕ pô aơ nau păng ƀư?" Di lĕ ƀơh nau gâp ngơi ƀư ueh ma nơm chuat hăn ma nau sŏng?
8Ƀiălah phung ƀon lan gâp du dâk ƀư nâm bu du huê rlăng.
 Phung bunuyh hăn rgăn ma nau ueh mpăn, mâu ŭch ôh ma nau tâm lơh, pôri khân may doh pit lơi ao jâr khân păng, kanŏng hôm e ăn ao ta săk.
9Khân may mprơh du lơi phung bu ur ƀon lan gâp tă bơh ngih ueh maak khân păng; jêh ri khân may sŏk lơi nau chrêk rmah gâp tă bơh phung kon khân păng n'ho ro.
10Dâk hom khân may jêh ri hăn ro! Yorlah ta aơ mâu di jêng ntŭk ma khân may gŭ rlu ôh; yor lĕ tă bơh nau ƀơ̆ ƀơch ƀư rai roh jêh, jêng nau rai roh ngăn ngên.
11Tơlah geh bunuyh tĭng ndô̆ nau dơm dam, jêh ri ngơi mƀruh lah: Gâp mra mbơh lor ma may ma nau ndrănh jêh ri ndrănh katang, nây jêng nơm mbơh lor khư ma phung tâm ƀon lan aơ!
12"Hơi Yakôp! N'hêl nanê̆ gâp mra tâm rƀŭn lĕ rngôch phung may,
 Nanê̆ ngăn gâp mra rgum lĕ đơ phung Israel hôm e, jêh ri dơm ăn khân păng gŭ nsum nâm bu phung biăp âk tâm du ndrung, nâm bu du phung biăp tâm ndrêch khân păng, nây mra geh bâr ngơi n'gôr phung bunuyh âk.
13Bunuyh blŏng trong hăn lor ma khân păng. Khân păng rduh ran tât ta mpông pêr jêh ri luh du ta nây.
 Hađăch khân păng hăn rgăn lor ma khân păng, jêng Yêhôva nơm njŭn trong."