5

Nơm Tâm Rklaih Deh Văch Jêh Ri Chiă Uănh

1Hơi Bêtlehem Êphrata, nđâp tơlah may jêng jê̆ lơn ta nklang mpôl băl n'gor Yuda, tă bơh may du luh ma gâp du huê mra jêng kôranh chiă uănh tâm phung Israel, nơm jêng tơm bơh rnôk kăl e, bơh r'nôk saơm n'ho ro.
2Yor nây Păng mra jao khân păng kŏ tât rnôk bu ur ji deh hŏ deh jêh;
 jêh ri phung oh nâu Păng hôm e mra plơ̆ sĭt tay ma phung ƀon lan Israel.
3Păng mra gŭ nâp, jêh ri nsing nau katang bơh Yêhôva ma nau rnam amoh Yêhôva Brah Ndu păng dơi mât chiă lĕ phung biăp păng; jêh ri khân păng gŭ đăp rmên,
 yorlah rnôk nây Păng mra jêng toyh tât ta bôl dŭt neh ntu.
4Ma Păng nây yơh mra ƀư nau đăp mpăn ma he.
 Tơlah bunuyh Asiri mra lăp tâm bri he, jêh ri jot tâm pôih he, pôri he mra du dâk pơh nuyh rmăk biăp, jêh ri pham nuyh phung kôranh tâm rdâng đah păng.
5Khân păng sŏk đao lơh rai bri dak Asiri, jêh ri lĕ mpông pêr bri Nimrôt; jêh ri Păng mra rklaih he tă bơh phung Asiri, tơlah păng mra lăp tâm bri dak he jot tâm trôm n'har bri he.
6Rnôk nây phung hôm e klen bơh Yakôp mra gŭ ta nklang âk phung ƀon lan, nâm bu truh dak ngom văch tât bơh Yêhôva, nâm bu mih n'hach ta gơ̆ nse, jêh ri nâm bu ndơ mâu kâp geh bunuyh ôh, mâu lĕ njong nar ma phung kon bunuyh.
7Phung hôm e klen bơh Yakôp mra gŭ ta nklang phung mpôl băl bunuyh, jêh ri ta nklang âk phung ƀon lan, nâm bu yau mŭr ta nklang mpô mpa bri, jêh ri nâm bu kon yau mŭr ta nklang âk phung biăp, tơlah păng rgăn, păng jot jêh ri sa hêk, mâu geh nơm dơi rklaih ôh.
8Ti Kôranh Brah yơr ƀư ma phung rlăng păng, jêh ri phung rlăng mra roh rai.

Nau Ƀư Rai Rup Brah

9Yêhôva lah: "Tâm nar nây geh nau tât, gâp mra ƀư rai lơi phung seh may jêh ri ndeh seh may bơh ta nklang may.
10Gâp mra ƀư rai ƀon toyh tâm bri may, jêh ri ƀư rlâm lơi lĕ rngôch pôih nâp may.
11Gâp mra ƀư rai lơi phung nau blau ƀŭk rƀên tă bơh may jêh ri may mâu hôm geh đŏng ôh phung n'hŭm.
12Gâp mra ƀư rai lơi rup brah jêh ri meh gâng trah rup brah bơh may, jêh ri khân may mâu mra chon mbah đŏng ôh panăp ndơ ti may ƀư.
13Gâp mra rôk lơi rup brah Asêrim bơh ta nklang may, jêh ri ƀư rai ƀon toyh may.
14Gâp mra ƀư nau plơng bôk ma nau gâp nuih jêh ri ji nuih ma phung băl mpôl bunuyh mâu tông ôh bâr gâp."