7

Nỗi thất vọng

1Khốn nạn cho tôi! Tìm được một người chân thật cũng khó như tìm được quả nho, quả vả khi đã hết mùa, không còn một chùm trái chín nào để ăn mặc dù thèm chảy nước miếng. 2Người đạo đức, chính trực đều khuất bóng; chỉ còn những kẻ rình rập giết người, giăng lưới săn bắt anh em. 3Chúng chuyên cần làm điều gian ác! Các quan quyền đều đòi ăn hối lộ; bậc lãnh đạo chẳng còn che giấu tham vọng gian ác của mình; tất cả đều toa rập với nhau chà đạp công lý. 4Người tốt nhất giống như gai tầm xuân, ngưòi chính trực nhất như hàng rào gai độc. Nhưng ngày xử đoán ngươi sắp đến rồi; gần tới lúc ngươi bị hình phạt; rối loạn, tàn phá và khủng bố đã gần kề. 5Đừng tin ai cả, dù là bạn thân, ngay cả vợ mình cũng không tin được. 6Vì con trai khinh lờn cha, con gái thách thức mẹ, nàng dâu chửi mắng bà gia, người trong gia đình trở thành kẻ thù.
7Riêng tôi, tôi ngưỡng vọng Chúa Hằng Hữu; tôi sẽ chờ đợi Chân Thần là Vị Cứu tinhcủa tôi; Ngài sẽ nghe lời tôi cầu khẩn. 8Kẻ thù tôi ơi, khi thấy tôi đừng vội vui mừng! Dù bị ngã, tôi sẽ vùng dậy. Khi tôi ngồi trong bóng tối, Chúa là ánh sáng của tôi. 9Tôi sẽ kiên nhẫn chịu Chúa sửa trị vì tôi đã phạm tội với Ngài, nhưng cuối cùng, Ngài sẽ biện hộ cho tôi và thực hiện điều công chính cho tôi. Ngài sẽ đem tôi ra ánh sáng và tôi sẽ chiêm ngưỡng đức công chính của Ngài. 10Lúc ấy, kẻ thù đã từng chế nhạo tôi, "Chúa Hằng Hữu là Thần ngươi ở đâu?" sẽ thấy mọi việc và phải xấu hổ. Bây giờ chính tôi sẽ thấy nó bị chà đạp như bùn ngoài đường. 11Sẽ có ngày các tường thành ngươi được xây dựng lại và các thành phố được mở rộng. 12Ngày ấy, các dân tộc từ A-sy-ri đến Ai-cập, từ Ai-cập đến Lưỡng hà từ biển này đến đại dương kia, từ núi này qua núi nọ, sẽ ùn ùn đến cùng ngươi. 13Nhưng trước hết đất nước Y-sơ-ra-ên sẽ phải hoang tàn vì những việc ác dân cư nó đã làm. 14Xin Chúa hãy đến chăn dắt bầy chiên của Chúa, cơ nghiệp của Ngài, đang ở lẻ loi trong rừng sâu giữa miền Cát-mên. Xin cho họ vui hưởng đồng cỏ Ba-san và Ga-la-át như thời xưa cũ.

Tình yêu Thượng Đế

15Chúa đáp: "Ta sẽ cho họ thấy những việc diệu kỳ như trong ngày Ta đã đem tổ phụ họ ra khỏi Ai-cập. 16Các nước sẽ thấy việc ấy và hổ thẹn vì đã ỷ lại nơi sức mạnh mình. Họ sẽ sửng sốt, kinh hoàng, đứng sững như câm như điếc. 17Họ sẽ thấy mình hèn hạ như rắn rít, sâu bọ bò sát dưới đất. Họ sẽ run rẩy sợ hãi bò ra khỏi hầm trú ẩn mà quay về với Chúa là Chân Thần chúng tôi. Họ sẽ kính sợ Ngài. 18,19Ai là Chân Thần giống như Chúa, tha thứ tội ác và bỏ qua vi phạm của dân sống sót, một dân vốn là cơ nghiệp Ngài? Chúa không phẫn nộ đời đời vì Ngài vui thích làm ơn. Chúa sẽ quay lại và tỏ lòng thương xót, chà đạp tội ác chúng con và vứt bỏ tất cả tội lỗi dưới đáy biển. 20Chúa sẽ tỏ lòng thành tín vói Gia-cốp và lòng thương xót với Áp-ra-ham, đúng theo lời Ngài thề hứa với tổ tiên chúng con từ bao thế hệ.