1

Nau Mbơh Lor Rdâng Đah Ninivơ

1Nau anh jâk ma ƀon Ninivơ. Ndrom sămƀŭt nau Y-Nahum bunuyh ƀon Êlkôs tâm saơ.
2Yêhôva jêng Brah NDu blau ntôn jêh ri plơng bôk, Yêhôva har plơng, jêh ri ƀư nau ji nuih. Yêhôva har plơng phung tâm rdâng đah păng, jêh ri prăp nau ji nuih đah phung rlăng păng. 3Yêhôva mâu gơnh nuih ôh jêh ri geh nau brah Toyh; ƀiălah Păng mâu mra ăn ôh nơm tih klaih tă bơh nau tâm rmal. Trong păng tâm phŭt chuănh jêh ri tâm sial vănh blông, ndâr tŭk jêng ndruyh neh jâng păng. 4Păng nduyh dak mƀŭt jêh ri ăn suăt lơi păng, păng ăn suăt lĕ rngôch dak krong; bri Basan jêh ri Yôk Karmel sơh đang, kao si bri Liban lĕ nhop. 5Yôk râm-nsâr ta năp păng, gôl tât lêk, rplay neh n'găr mpât ta năp păng, jêh ri neh ndrel phung ƀon lan ta kalơ neh dâk ta năp măt Păng.
6Mbu dơi dâk ta năp nau păng ji nuih? Mbu nơm dơi srôih dơn nau păng duh nuih? Nau păng ji nuih nkhŭt jêh nâm bu ŭnh, jêh ri păng ăn chah lơi lŭ. 7Yêhôva jêng ueh, du pôih nâp tâm nar uh ah; păng mât njrăng phung du krap tâm păng. 8Ƀiălah ma dak lip lam jŭm păng mra gay ngroh dơi phung rlăng păng tât ma nau ngo klĕng.
9Moh khân may mĭn ŭch ƀư ma Yêhôva? păng mra ƀư rai lĕ ƀhiau, păng mâu mra har plơng bar tơ̆ ôh ma phung rlăng păng. 10Khân păng mra rai roh nâm bu lok tâm pêng, jêh ri nâm bu nhŭl ndrănh; khân păng roh yot nâm bu rahe kro. 11Du huê luh du jêh tă bơh may, nơm mĭn ŭch ƀư mhĭk ma Yêhôva, jêh ri tâm nchră nau djơh, nau mhĭk. 12Pôaơ nau Yêhôva lah: "Nđâp tơlah khân păng jêng katang jêh ri âk kađôi lĕ, bu mra ƀư rai jêh ri ngroh lơi khân păng. Nđâp tơlah gâp ƀư nkrit khân may kađôi, gâp mâu mra ƀư nkrit khân may đŏng ôh. 13Aƀaơ ri gâp mra nkêch lơi mâng mbăk păng tă boh khân may, jêh ri ntăch lơi rse rvăk khân may." 14Yêhôva ăn jêh nau ntăm ma may, May mâu mra geh phung kon sau đŏng ôh djôt amoh may. Gâp mra ƀư rai rup trah jêh ri rup tŏ, rup chiăr tă bơh ngih phung brah may. Gâp mra nkra môch ma may, Yorlah may jêng djơh ngăn. Nau Mhe Mhan Nau Ƀon Ninivơ Roh Rai 15Aơ, ta kalơ yôk, jâng phung leo nau mhe mhan ueh, nơm mbơh nau đăp mpăn! Djôt prăp năng nar may, Hơi Yuda, ƀư di hom nau may ton, Yorlah nơm djơh mâu mra văch tâm rdâng đŏng ôh ma may, păng rai lĕ bhiau.