2

Tiêu Diệt Thành Gian Ác

  1Một kẻ tàn sát đang tiến đến tấn công ngươi,
  Hãy phòng thủ chiến lũy của ngươi,
  Hãy canh gác các con đường của ngươi,
  Hãy nai nịt lưng ngươi sẵn sàng,
  Hãy chuẩn bị mọi lực lượng của ngươi để đối phó.
  2CHÚA sẽ tái lập thời hoàng kim của Gia-cốp và thời hoàng kim của I-sơ-ra-ên,
  Mặc dù quân thù đã đến tàn phá xứ sở của họ và phá hoại các cây cối.
  3Khiên các dũng sĩ của nó màu đỏ,
  Quân phục các chiến sĩ của nó màu tía.
  Sườn kim loại các xe chiến mã của nó bóng láng trong ngày chúng sắp hàng ra trận,
  Rừng gươm giáo của chúng đưa lên lắc lư vênh váo.
  4Các xe chiến mã của chúng chạy như điên trong các đường phố;
  Chúng chạy tới chạy lui giữa các quảng trường;
  Dáng của chúng tựa như những ngọn đuốc;
  Chúng phóng qua như chớp.
  5Nó gọi các tướng tá của nó lại;
  Chúng lảo đảo bước đến;
  Chúng vội vàng chạy đến tường thành,
  Ðể chuẩn bị cuộc phòng thủ.
  6Các cổng ngăn nước sông đều bị mở toang,
  Cung điện bị sụp đổ tan tành.
  7Lệnh đã ban ra rằng dân thành ấy phải bị lưu đày;
  Phụ nữ trong thành sẽ bị bắt đem đi đày biệt xứ;
  Họ vừa đi vừa rên rỉ như bồ câu gù,
  Họ đấm ngực đau thương.
  8Ni-ni-ve giống như hồ nước mà nước đã thoát ra hết.
  “Hãy dừng lại! Hãy dừng lại!” nhưng chẳng ai quay lại.
  9“Hãy xông vào cướp bạc!
  Hãy xông vào lấy vàng!
  Của cải nó nhiều vô kể!
  Bửu vật của nó nhiều vô ngần!”
  10Thành bị tàn phá, tan hoang, và hủy diệt.
  Lòng người tan chảy, các đầu gối rụng rời, mọi lưng run lật bật, mặt mày ai nấy đều tái mét.

  11Hang các sư tử ở đâu?
  Nơi các sư tử con ăn thịt con mồi đâu rồi?
  Ðâu rồi nơi sư tử đực, sư tử cái, và các sư tử con đến mà không sợ hãi gì?
  12Sư tử đực xé thịt con mồi cho các sư tử con, nó vật chết con mồi cho các sư tử cái;
  Nó tha về hang đầy thịt các con mồi;
  Nó chứa trong hang đầy thịt mồi bị vồ xé.

  13“Này, Ta chống lại ngươi,” CHÚA các đạo quân phán,
  “Ta sẽ thiêu các xe chiến mã của ngươi ra khói;
  Gươm đao sẽ tàn sát các sư tử con của ngươi.
  Ta sẽ chấm dứt việc ngươi đem mồi khắp xứ về hang;
  Tiếng các sứ giả của ngươi sẽ không còn được ai nghe đến.”