2

Vil Ni-navê Cỡt Rúng Ralốh

1Máh cũai vil Ni-navê ơi! Án ca ễ chíl anhia khoiq toâq chơ! Cóq anhia táq yỗn khâm máh ntốq kĩaq vil, cớp kĩaq catáng máh rana mut tâng vil hỡ! Cóq anhia parỗm sa‑ữi tahan cớp thrũan rachíl!
2Yiang Sursĩ cheq ễ yỗn tỗp Yuda roap loah chớc cớp ŏ́c yám noap parnơi cớp tỗp I-sarel, tam máh cũai par‑ũal khoiq mut pốn nheq tâng vil alới.
3Tỗp tahan cũai par‑ũal anhia, alới yống khễl cusâu cớp tâc tampâc cusâu tê. Tâng tangái thrũan ễ rachíl, máh sễ aséh rachíl alới báiq ariang sapoan, cớp máh aséh rachíl sansớl ayững thrũan ễ pỡq rachíl. 4Máh sễ aséh rachíl pỡq chái lứq tâng máh rana téh clang tâng vil. Poang tễ sễ aséh claq ariang tabong claq poang. Alới pỡq chái lứq ariang lalieiq lacang. 5Cũai taniap tahan arô máh tahan án. Máh tahan tál-tŏ́c tháng pỡq chu viang vil, chơ alới caldốh bo alới pỡq. Moâm ki alới ayứng khễl dŏq capáng crơng alới ễ clúh ngoah toong viang vil. 6Máh panớh catáng crỗng cỡt raclŏ́ng aloŏh, cớp tâng dống puo bữn moang ŏ́c croŏq ngcŏh. 7Lacuoi puo pĩeiq noau cỗp; máh sũl án nhiam parhữ samoât chớm tariap bữr, chơ alới trứp apơm bữm cỗ sâng túh ngua lứq. 8Máh cũai proai tál tháng loŏh tễ vil Ni-navê, ariang clúh dỡq panoân. Bữn sưong casang lứq pai neq: “Tangứt! Anhia tangứt!”
 Mŏ cũai ca lúh dễq, alới tỡ bữn ramíng tễ sưong ki.
9Âu, pũr ĩt nheq máh práq cớp yễng, cỗ máh mun tâng vil nâi sa‑ữi luat ngư! 10Vil Ni-navê khoiq noau talốh táh chơ, cỡt samoât vil rangual ŏ́q cũai ỡt, cớp cỡt ntốq ngua vơ lứq. Dũ náq cũai sâng ngcŏh lứq toau tỗ chác cangcoaih nheq, lốh racớl parkeh tỡ têq pupỡq noâng, cớp moat múh alới ngôt nheq. 11Tễ nhũang vil Ni-navê samoât cưp cula samín ỡt. Ntốq ki cula samín cơi luloah pỡq chu. Ntốq ki bữn máh con án ỡt, cớp tỡ bữn noau têq atũih con án. 12Cula samín tôl dững achu cumáp yỗn con án cha, cớp án cubỗ achu charán ki yỗn cula samín cán cha tê. Án parỗm pachứm dŏq crơng sana poân tâng cưp, dếh sâiq án khoiq háq cỡt mễng hỡ. Ma sanua, chớc vil Ni-navê khoiq pứt nheq chơ.
13Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai chóq vil Ni-navê neq: “Cứq cỡt par‑ũal anhia! Cứq ễ chŏ́ng táh nheq sễ aséh rachíl khong anhia yỗn cat nheq, cớp pla dau ễ tráh nheq tahan anhia ariang cula samín tỡ yũah thŏ́ng. Cứq tỡ bữn yỗn anhia rapốn ratáq noâng cũai tâng cốc cutễq nâi. Cớp tỡ bữn noau sâng noâng sưong cũai pỡq muap práq yỗn anhia.”