2

Sự hủy diệt thành Ni-ni-ve

  1Kẻ tàn phá đến đánh thẳng vào ngươi.
  Để bảo vệ thành lũy,
   Hãy canh phòng đường sá;
  Hãy nai nịt gọn gàng
   Và củng cố lực lượng!
  2Vì Đức Giê-hô-va sẽ phục hồi vinh quang của Gia-cốp
   Như vinh quang của Y-sơ-ra-ên,
  Dù những kẻ cướp phá đã cướp phá họ,
   Và đã phá hại những cành nho của họ.

  3Cái khiên dũng sĩ của chúng nhuộm đỏ,
   Các lính chiến mặc binh phục đỏ thắm.
  Trong ngày chúng dàn trận,
   Các chiến xa rực sáng như thép nung trong lửa,
   Và gươm giáo đều vung lên.
  4Các chiến xa chạy loạn xạ trong các đường phố,
   Chạy đi chạy lại trong các quảng trường,
  Trông như những ngọn đuốc,
   Và phóng nhanh như chớp!
  5Các quan chức được triệu tập;
   Nhưng chúng bước đi loạng choạng,
  Vội vã chạy đến vách thành,
   Sẵn sàng chống cự.
  6Các cửa sông bị mở tung,
   Đền đài đều rung chuyển.
  7Hoàng hậu bị lột hết trang sức và bị lưu đày;
   Các nữ tỳ đấm ngực, rền rĩ như chim bồ câu.

  8Từ lâu, Ni-ni-ve như hồ đầy nước.
   Giờ đây, chúng đã chạy trốn!
  Có tiếng kêu: “Đứng lại, đứng lại!”
   Nhưng không ai quay lại!
  9Hãy cướp bạc, cướp vàng
   Vì kho tàng vô tận,
   Các báu vật nhiều vô số.
  10Chúng đã bị tàn phá và cướp sạch!
   Lòng ai nấy đều tan nát, đầu gối chạm vào nhau;
  Lưng đau đớn,
   Mặt mày xám ngắt.

  11Nào, cái hang của sư tử,
   Là nơi mà sư tử tơ được cho ăn,
  Là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi
   Mà không có gì làm cho chúng sợ hãi,
   Bây giờ hang ấy ở đâu rồi?
  12Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó
   Và bóp chết con mồi cho sư tử cái;
  Hang nó đầy mồi,
   Ổ nó đầy những con vật bị cắn xé.

13Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
  “Nầy, Ta chống lại ngươi.
   Ta sẽ đốt chiến xa của ngươi ra khói,
  Gươm sẽ ăn nuốt các sư tử tơ của ngươi;
   Ta sẽ dứt bỏ mồi ngươi khỏi đất,
   Và người ta không còn nghe tiếng của sứ giả ngươi nữa.”