4

Kẻ thù chống đối phá hoại

1,2Nghe chúng tôi xây lại tường thành, San-ba-lát giận dữ vô cùng. Trước mặt anh em bạn bè và quân nhân Sa-ma-ri, người này chế nhạo chúng tôi: "Bọn Giu-đa yếu nhược này làm gì đây? Chúng nó tưởng có thể xây lại tường thành ấy trong một ngày? Chúng nó muốn có dịp dâng tế lễ! Chúng nó định dùng lại những viên đá đã cháy rụi từ trong đống đổ nát kia à?" 3Tô-bia người Am-môn đứng bên cạnh San-ba-lát, phụ họa: "Tường thành như thế con chồn leo lên cũng sụp đổ!" 4Tôi cầu nguyện: "Lạy Chúa xin nghe lời con cầu xin! Người ta khinh bỉ chúng con. Xin cho những lời chế nhạo của họ đổ lại lên đầu họ, và cho họ bị tù đày sang một nước xa lạ. 5Xin đừng bỏ qua tội họ, đừng xóa lỗi họ, vì họ dám chọc Chúa giận trước mặt chúng con, những người xây tường thành." 6Nhờ mọi người quyết tâm làm việc, nên toàn thể vách thành được nối liền từ đầu đến cuối, và cao bằng phân nửa bức thành cũ.
7,8Khi San-ba-lát, Tô-bia, người Á-rạp, người Am-môn và người Ách-đốt biết được công việc sửa thành tiến triễn khả quan, phần tường bị thủng được vá lành, liền nổi giận và bàn mưu tính kế tấn công Giê-ru-sa-lem để gây rối loạn. 9Chúng tôi cầu nguyện Thượng Đế, rồi cắt người canh gác ngày đêm để phòng thủ.
10Giữa lúc ấy, có người Giu-đa báo cáo: "Những người khuân vác đều mỏi mệt. Có quá nhiều đá gạch vụn phải được dọn dẹp, làm sao chúng tôi bắt tay vào việc xây thành được?" 11Trong khi đó quân thù đang trù tính việc đột ngột tấn công, chém giết để chấm dứt công việc chúng tôi. 12Những người Giu-đa có nhà ở rải rác cạnh quân thù, cho chúng tôi biết là:" quân thù sẽ tấn công ta từ mọi hướng." 13Để đối phó với tình hình, tôi tổ chức canh gác tại những nơi trống trải, sau phần tường thành thấp nhất. Mỗi gia đình đều tham gia việc canh gác, vũ trang bằng kiếm, thương, cung.
14Sau khi quan sát, tôi đứng ra tuyên bố với mọi người (từ cấp lãnh đạo cho đến thường dân): "Chúng ta không sợ họ. Xin đồng bào nhớ cho, Chúa Hằng Hữu, Đấng vĩ đại, uy nghi, sẽ chiến đấu cho anh em ta, con ta, vợ ta và nhà ta."
15Lúc ấy, quân thù mới biết rằng âm mưu họ bị bại lộ. Chính Thượng Đế đã tiết lộ và phá hỏng âm mưu ấy. Tất cả chúng tôi trở lại công việc xây tường thành. 16Tuy nhiên, từ đấy về sau, phân nửa số người trong chúng tôi làm việc, còn phân nửa vũ trang bằng kiếm, thương, cung và áo giáp, đứng canh gác phía sau những người xây tường. 17Ngay những người phụ xây cất, những người khiêng gánh đều phải làm việc một tay, còn tay kia cầm khí giới; 18còn những người thợ chính làm việc hai tay còn phải đeo kiếm ngang hông. Bên cạnh tôi có người cầm kèn sẵn sàng báo động. 19Tôi nói với mọi người: "Công việc chúng ta thật rộng lớn, nhưng chúng ta phải tản mác quanh tường thành, cách xa nhau. 20Vậy, mỗi khi nghe tiếng kèn, mọi người khắp nơi phải tập họp tại nơi tôi đứng. Thượng Đế sẽ chiến đấu cho ta."
21Chúng tôi làm việc từ rạng đông cho đến lúc sao mọc, phân nửa số người lúc nào cũng cầm khí giới sẵn sàng chiến đấu. 22Tôi còn chỉ thị mọi người, kể cả những người đầy tớ, phải ngủ lại đêm trong thành để ai nấy có thể làm việc ban ngày, canh gác ban đêm. 23Và như thế suốt trong thời gian xây thành không một ai trong chúng tôi (kể cả tôi, anh em tôi, đầy tớ tôi, lính hộ vệ tôi), cởi áo ra, tất cả chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.