5

Nê-hê-mi bênh vực người nghèo

1Lúc ấy, có một số người Giu-đa và gia đình họ kêu ca về hành động bóc lột của một số người Giu-đa khác. 2Có người nói: "Gia-đình chúng tôi đông đảo, nhưng không đủ lúa ăn để sống." 3Người khác nói: "Chúng tôi đã đem đồng ruộng, vườn nho, nhà cửa cầm cố hết để lấy thóc ăn cho khỏi đói." 4Người khác nữa phàn nàn: "Chúng tôi phải cầm đợ ruộng vườn, lấy tiền đóng thuế cho vua. 5Chúng tôi cũng là người như họ, con cái chúng tôi cũng như con cái họ. Thế mà chúng tôi phải bán con chúng tôi cho họ làm nô lệ. Trong thực tế, chúng tôi đã có mấy đứa con gái làm nô lệ rồi. Nhưng chúng tôi không có phương thế chuộc con, vì vườn ruộng cũng đã đem cầm cho họ hết."
6Nghe những lời kêu ca này, tôi rất công phẫn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mạnh dạn tố cáo những người giàu có và quyền cao chức trọng bóc lột và áp bức người nghèo. 7Tại sao các ông đi lấy lãi của chính anh em mình." Tôi cũng triệu tập một ủy ban tư pháp để 8điều tra cật vấn họ: "Chúng ta đã từng cố gắng chuộc lại những đồng bào Giu-đa bị bán làm nô lệ cho người ngoại quốc. Thế mà bây giờ các ông lại đi mua bán anh em mình. Các ông còn muốn bán họ cho chính chúng tôi nữa sao?" Họ im lặng, không trả lời gì được cả. 9Tôi tiếp: "Điều các ông làm không tốt đẹp tí nào. Các ông đáng lẽ phải kính sợ Thượng Đế, để khỏi bị quân thù sỉ nhục. 10Tôi, anh em tôi, đầy tớ tôi cũng cho đồng bào khác mượn tiền, mượn thóc vậy. Tôi yêu cầu các ông chấm dứt ngay việc cho vay lấy lãi này. 11Xin các ông trả lại đồng ruộng, vườn nho, vườn ô liu, nhà cửa cho họ ngay hôm nay, cùng với số lãi một phần trăm trả bằng tiền, thóc, rượu, dầu mà các ông đã thu của họ." 12Họ đáp: "Chúng tôi xin vâng lời ông và trả tất cả lại cho họ, không đòi hỏi gì nữa cả." Tôi mời các thầy tế lễ đến chấp nhận lời thề của những người này. 13Tôi giũ áo, nói: "Thượng Đế sẽ giũ sạch khỏi nhà và sản nghiệp người nào không thực hiện lời hứa này và làm cho người ấy trắng tay." Mọi người đều nói: "A men" và ca tụng Chúa. Các người ấy làm theo lời mình đã hứa.
14Trong suốt mười hai năm tôi giữ chức tổng trấn Giu-đa (từ năm thứ hai mươi cho đến năm thứ ba mươi hai triều vua Ạt-ta-xét-xe) tôi và anh em cộng tác với tôi không nhận lương bổng hay phụ cấp nào từ nhân dân cả. 15Các tổng trấn trước tôi đều bắt đồng bào cấp dưỡng thức ăn và rượu, ngoài số lương bốn mươi lạng bạc. Ngoài ra, bọn đầy tớ các tổng trấn còn đi nhũng nhiễu nhân dân nữa. Nhưng tôi không làm như họ được vì kính sợ Thượng Đế. 16Tôi cũng không lo thu thập đất đai, nhưng cùng anh em cộng sự chuyên tâm vào công tác xây dựng tường thành. 17Hơn nữa, lúc nào cũng có đến một trăm năm mươi viên chức Do thái cùng ăn với tôi, chưa kể những người ngoại quốc. 18Mỗi ngày phải làm một con bò, sáu con cừu béo tốt và một số gà vịt. Cứ mười ngày, nhà bếp còn phải mua thêm đủ thứ rượu. Thế nhưng tôi vẫn không đò khoản phụ cấp ẩm thực dành cho tổng trấn, vì nhân dân phải gánh vác nhiều khoản nặng nề rồi. 19Lạy Thượng Đế, xin ghi nhận những điều con làm cho nhân dân.