9

Xưng tội và cầu nguyện

1Ngày hai mươi bốn tháng ấy, người Y-sơ-ra-ên họp lại, kiêng ăn, mặc vải bố, bỏ bụi đất lên đầu. 2,3Sau khi đã phân ly với người ngoại tộc, họ đứng lên xưng tội của chính mình và của cha ông mình. Luật Thượng Đế được đọc lớn tiếng suốt ba tiếng đồng hồ. Sau đó, dân chúng xưng tội và thờ phụng Thượng Đế Hằng Hữu mình (chừng ba tiếng đồng hồ nữa). 4Có những người Lê-vi như Giê-sua, Ba-ni, Cát-mi-ên, Sê-ba-nia, Bun-ni, Sê-rê-bia, Ba-ni, Kê-na-ni đứng trên một cái bệ, lớn tiếng kêu cầu Thượng Đế Hằng Hữu.
5Kế đến, Giê-sua, Cát-mi-ên, Ba-ni, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia, Phê-ta-hia, toàn người Lê-vi, kêu gọi nhân dân: "Xin đồng bào đứng lên tôn vinh Chúa Hằng Hữu, vì Ngài là Thượng Đế vĩnh hằng Ngài đáng được tôn vinh, cao cả hơn mọi lời chúc tụng.
6“Chỉ một mình Chúa là Chúa Hằng Hữu. Chúa sáng tạo vũ trụ, các tầng trời, thiên binh; đất và mọi vật trên đất; biển và mọi vật trong biển. Chúa bảo tồn tất cả. Các thiên binh tôn thờ Chúa. 7Chúa là Thượng Đế Hằng Hữu, Đấng đã chọn Áp-ram, và đem người ra khỏi U-rơ xứ Canh-đê rồi đổi tên người ra Áp-ra-ham. 8Chúa thấy người trung thành với Ngài nên kết ước với người, hứa cho con cháu người đất của dân Ca-na-an, Hê-tít, A-mo, Phê-rê, Giê-bu và Ghi-rê. Chúa thực hiện lời hứa, vì Chúa rất công bằng. 9Chúa thông suốt nỗi khổ đau của các tổ phụ chúng con tại Ai-cập, nghe tiếng kêu la của họ bên Biển Đỏ; 10Chúa làm phép lạ giải cứu họ khỏi tay Pha-ra-ôn, quần thần và dân Ai cập, vì Chúa biết người Ai cập cư xử với các tổ phụ cách bạo tàn ngang ngược. Cho đến bây giờ, thiên hạ vẫn còn khiếp sợ uy danh Chúa. 11Chúa phân rẽ nước Biển Đỏ cho họ đi qua trên đất khô giữa lòng biển. Quân thù đuổi theo họ bị Chúa ném vào biển sâu, như ném đá vào dòng nước lũ. 12Chúa dùng trụ mây dẫn họ ban ngày, trụ lửa soi đường trong đêm tối. 13Chúa giáng lâm tại núi Si-nai, từ trời cao Chúa phán cùng họ, ban cho họ điều răn tốt lành, luật lệ chân thật, nghiêm minh. 14Luật lệ về ngày sa bát thánh cũng được Ngài công bố qua Mai-sen, tôi tớ Ngài. 15Lúc họ đói Chúa cho họ bánh từ trời, lúc họ khát Chúa cho nước văng ra từ tảng đá. Chúa truyền bảo họ vào chiếm lấy đất Chúa thề cho họ.
16Nhưng tổ tiên chúng con kiêu căng, ương ngạnh, không tuân giữ điều răn Chúa. 17Họ không chịu vâng lời, cũng không lưu ý đến các phép lạ Chúa thực hiện ngay giữa họ; nhưng lại bướng bỉnh chọn người hướng dẫn mình quay về Ai-cập sống đời nô-lệ. Tuy nhiên Chúa là Thượng Đế sẵn lòng thứ tha, đầy khoan dung, thương xót, Chúa chậm giận và giàu lòng nhân từ, Ngài không từ bỏ họ. 18Ngay cả lúc họ làm tượng bò con rồi tuyên bố: 'Đây là vị thần đã đem ta ra khỏi Ai cập,' và làm nhiều điều tội lỗi khác, 19Chúa vẫn không bỏ họ trong nơi sa mạc vì lòng thương xót của Ngài vô bờ bến. Ban ngày, trụ mây vẫn dẫn lối, ban đêm trụ lửa vẫn soi đường, không rời họ. 20Chúa cho Thần Linh Chân thiện dạy dỗ họ thay vì ngừng ban bánh ma na và nước uống. 21Trong bốn mươi năm nơi sa mạc Chúa nuôi họ, họ không thiếu thốn gì cả. Áo họ không sờn rách, chân họ không sưng phù.
22Rồi Chúa cho họ chiếm các vương quốc, thắng các dân tộc, phân chia đất cho họ ở từ đầu này đến góc nọ. Họ chiếm hữu đất của Si-hôn vua Hết-bôn, của Óc vua Ba¬san. 23Chúa cho họ có con cháu đông như sao trời, rồi đem thế hệ mới này vào đất hứa. 24Chúa chinh phục các dân tộc địa phương, kể cả vua và dân Ca-na-an, rồi giao nạp các dân tộc này cho họ để họ muốn đối xử thế nào mặc ý. 25Họ chiếm thành kiên cố, đất phì nhiêu, nhà có đầy vật dụng tốt đẹp, có sẵn giếng, vườn nho, vườn ô liu và nhiều cây ăn quả khác. Họ ăn no nê, béo tốt, lòng hân hoan vì được Ngài ưu đãi.
26Tuy thế, họ vẫn bất tuân lệnh Chúa, phản nghịch Ngài. Họ bỏ luật pháp Chúa, giết các tiên tri Ngài sai đến cảnh cáo họ để đem họ về với Chúa. Họ còn phạm nhiều tội lỗi khác. 27Vì vậy, Chúa để mặc kẻ thù làm cho họ khốn đốn. Trong lúc gian truân, họ kêu xin Chúa và Chúa nghe họ. Với lòng thương xót vô biên, Chúa dùng những vị anh hùng đến giải cứu họ khỏi tay quân thù.
28Sau một thời gian bình an vô sự, họ lại phạm tội với Chúa. Chúa lại cho kẻ thù xâm chiếm đất họ. Thế mà, khi họ kêu cầu, từ trời cao Chúa nghe họ; và vì lòng nhân từ Chúa giải cứu họ nhiều lần nữa. 29Chúa có cảnh cáo họ vì muốn họ quay về với luật pháp Chúa như xưa; nhưng họ kiêu căng, bất tuân điều răn, luật lệ Chúa (nếu ai vâng giữ, sẽ nhờ đó mà được sống)
30Trải bao năm tháng nhẫn nhục với họ, Chúa vẫn thường sai các vị tiên tri được Thánh Linh cảm ứng đến cảnh cáo họ, nhưng họ khước từ. Vì thế, Chúa lại giao họ vào tay người ngoại quốc. 31Nhưng, dù sao đi nữa, vì lòng thương xót vô biên, Chúa vẫn không tiêu diệt họ, không từ bỏ họ. Chúa thật nhân từ và đầy tình thương.
32Lạy Chúa - Thượng Đế vĩ đại, uy dũng, đáng sợ, Đấng luôn giữ lời hứa, giàu tình thương - bây giờ xin đừng coi những sự hoạn nạn của chúng con là không đáng kể. Hoạn nạn đã xảy ra cho tất cả chúng con, nhà từ vua đến quan, từ thầy tế lễ, các vị tiên tri cho đến thường dân; từ đời tổ tiên chúng con, thời các vua A-sy-ri đến đánh phá, cho tới ngày nay. 33Các hoạn nạn Chúa dùng để trừng phạt chúng con đều đích đáng với tội ác chúng con, vì Chúa rất công bằng. 34Từ vua quan đến các thầy tế lễ và cha ông chúng con đều đã không tuân giữ luật Chúa, cũng không nghe lời cảnh cáo. 35Sống trong đất nước phì nhiêu với những phúc lành đầy dẫy nhưng họ không chịu thờ Chúa, không chịu từ bỏ công việc tà ác mình. 36Thế nên ngày nay, chúng con làm nô lệ ngay trong miền đất màu mỡ Chúa cho cha ông chúng con để thụ hưởng. 37Ngày nay, hoa màu của đất này về tay các vua ngoại quốc, những kẻ Chúa cho phép thống trị chúng con, vì chúng con có tội. Các vua này có quyền trên thân thể chúng con và súc vật chúng con, họ sử dụng tùy thích. Chúng con khổ nhục vô cùng. 38Vì thế, chúng con một lần nữa xin cam kết phục vụ Chúa; xin viết giao ước này trên giấy trắng mực đen với ấn chứng của các nhà cầm quyền, người Lê-vi và các thầy tế lễ của chúng con.