5

Buklâu gŭ ur:

1Hơi oh gâp, ur gâp, gâp văch ta n'gar trao gâp, gâp dônh dak mir nđâp ndơ ƀâu kah gâp, gâp sa mpông sŭt nđâp ma dak sŭt gâp, gâp hŏ nhêt dak play kriăk ƀâu gâp nđâp dak toh ndrôk gâp.

phung băl:

Hơi mĭt jiăng hên, sa jêh ri nhêt hom; Hơi phung tâm rŏng, nhêt hom ăn mpay!

Nau Uh Ah Yor Tâm Nkhah

Bu ur gŭ sai:

2Gâp hŏ bêch jêh, ƀiălah nuih n'hâm gâp hom e rngeh. Iăt hom! Nơm gâp rŏng goh mpông. Pơk hom ma gâp, Hơi oh gâp, nơm gâp rŏng, plŭk gâp nơm ueh ngăn ngên; Yorlah bôk gâp bĕ đah dak ngom, Sŏk gâp bĕ dak ngom dôl bri mă

ng. 3Gâp doh lơi lĕ kho ao gâp, pôri mâm dơi gâp nsoh đŏng? Gâp lĕ rao jêh jâng gâp, Pôri mâm gâp dơi ƀư ƀơ̆ đŏng khân păng? 4Nơm gâp rŏng lĕ djôt jêh lăk-lê mpông, jêh ri nuih n'hâm gâp mpât rđŭk ro. 5Gâp dâk gay pơk ăn ma nơm gâp rŏng, jêh ri dak mir truh ta ti gâp, ƀư bĕ nglau ti gâp, dôl gâp kuăn lăk-lê mpông. 6Gâp hŏ pơk jêh ma nơm gâp rŏng, ƀiălah nơm gâp rŏng le du sĭt jêh. Nuih n'hâm gâp joi dôl păng ngơi, Gâp joi păng, ƀiălah mâu saơ păng ôh, Gâp kuăl păng, ƀiălah păng mâu saơ păng ôh, Gâp kuăl păng, ƀiălah păng mâu ơh ôh. 7Phung gak tâm mâp ma gâp, dôl khân păng nsong tâm ƀon; khân păng dong gâp, ăn gâp sôt, phung gak ta mpêr sŏk rdu ao jâr gâp 8Gâp ntĭnh khân ay, Hơi phung kon bu ur ƀon Yêrusalem, tơlah khân ay saơ nơm gâp rŏng, mbơh an ma păng, gâp ji yor nau gâp rŏng.

phung băl:

9Mâm nơm ay rŏng jêng rlau lơn ma nơm bu êng rŏng, Hơi nơm ueh reh lơn ma phung bu ur êng? Mâm nơm rŏng jêng rlau lơn ma nơm bu êng rŏng, Kŏ tât ay ntĭnh ma hên nâm bu pônây?

Bu Ur Gŭ Sai Tâm Rnê Ma Bu Klâu Gŭ Ur

Bu ur gŭ sai:

10Nơm gâp rŏng jêng ueh ngăn jêh ri bok dŭm, Nau lơn ta nklang phung du rmưn nuyh. 11Bôk păng jêng nâm bu miah khlay lơn sŏk păng kruănh, krăk nsrêk nâm bu nđak 12Măt păng nâm bu măt plŭk gŭ dăch tu dak, lĕ rao jêh ma dak toh ndrôk, măt păng gŭ di ntŭk. 13Bom păng nâm bu n'gar ndơ ƀâu kah, ntô̆ rdu n'hôl ƀâu kah. Mbung păng nâm bu kao lili, Ăn truh dak mir. 14Nting tur păng nâm bu glo miah mlâm, lĭr ndop lŭ khlay. Săk jăn păng nâm bu ndơ bu ƀư ma la, Lĭr ndop lŭ saphir 15Jâng păng nâm bu meh gâng lŭ marbrơ, bu ndâk ta kalơ mbon miah Bu uănh ma păng jêng nâm bu bri Liban, Ueh nâm bu tơm si sêdar. 16Nau păng ngơi ueh tôr iăt, jêh ri bu rŏng ngăn ma păng, Nây yơh jêng nơm gâp rŏng jêh ri jêng mĭt jiăng gâp, Hơi phung bu ur ƀon Yêrusalem.