7

1Hơi kon bu ur hađăch, rom ngăn uănh ma jâng ay nsoh ntô jot! Gang bŭt mlâm nâm bu lŭ khlay, Jêng kan ti du huê njêh. 2Jreng klŏ ay jêng nâm bu du mlâm ngan rlŭ mlâm mâu mâp tăch yơt ôh dak play kriăk ƀâu. Ndŭl ay jêng nâm bu du mbŭch ba răch [ba ƀlê], kao lili rvang văr jŭm. 3Bar đah toh ay jêng nâm bu bar mlâm kon jun, nâm bu yơng kon bar. 4Trôko ay jêng nâm bu vâl tŭm ƀư ma la. Măt ay jêng nâm bu ntulŭng dak nglao ta ƀon Hêbron, Dăch mpông pêr Bat-Rabim. Trôm muh ay jêng nâm bu vâl tŭm bri Liban, Uănh mpeh ƀon Damas. 5Bôk ay jêng nâm bu yôk Karmel, jêh ri sŏk ay jong uănh nâm bu bok chăng krăk. Dôl hađăch uănh ma sŏk ueh ay, Nuih n'hâm păng pha ay jêh.

Bu Ur Gŭ Sai Jêh Ri Bu Klâu Gŭ Ur Geh Nau Maak Ndrel

6Ay jêng ueh ngăn ngên jêh ri ƀư maak ma bu, Hơi nơm bu rŏng, Hơi bu ur druh ueh uănh! 7Lĭng săk ay rom ray nâm bu du tơm play đung, jêh ri toh ay jêng nâm bu rkŭm play păng. 8Gâp lah gâp mra hao tơm play đung nây jêh ri kuăn rđâng mpak păng. Ơ, ŭch ngăn ma toh ay jêng nâm bu rkŭm play kriăk ƀâu, Jêh ri ƀâu n'hâm ay nsôr nâm bu ƀâu play pom, 9jêh ri nau ay chŭm jêng nâm bu dak play kriăk ƀâu ueh reh, truh nơih pơih ta trôm mbung phung gŭ bêch.

Bu ur gŭ sai:

10Gâp jêng ndơ nơm gâp rŏng, jêh ri păng ŭch ma gâp đŏng. 11Văch hom, Hơi nơm gâp rŏng, ăn he hăn ta mir jêh ri gŭ tâm ƀon jê̆; 12ăn he hăn ơm ma đang play kriăk ƀq u, gay saơ gĭt lah tơm play kriăk ƀâu lĕ chăt nkŭr jêh, gĭt lah kao play kriăk ƀâu lĕ dang jêh, jêh ri gĭt lah play pom granat dôl luh kao. Tanây gâp mra jao gâp nơm ma may yor nau rŏng. 13Play mandragor ntô̆ ƀâu n'hôl ƀâu kah, jêh ri ta kalơ mpông he geh lĕ rngôch play ueh reh, play mhe nđâp ma play ơm, play nây gâp prăp jêh ma may, Hơi nơm gâp rŏng.