11

Yiang Sursĩ Ayooq Tỗp I-sarel

1Yiang Sursĩ pai neq: “Tễ nhũang, cruang I-sarel la samoât manoaq carnễn ca cứq ayooq, cớp cứq arô con samiang cứq loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. 2Ma cứq arô máh cũai I-sarel sa‑ữi trỗ maléq, máh ki tê alới nguai chíq tễ cứq. Máh cũai proai cứq chiau sang charán yỗn yiang Ba-al, cớp chŏ́ng crơng phuom chiau sang máh rup yiang. 3Ma cứq toâp ayũar alới yỗn têq tayáh. Cứq ca‑ữ alới, ma alới tỡ ễq ngin pai cứq la án ca rabán curiaq alới. 4Cứq ayông alới na mứt pahỡm ayooq cớp languat laham lứq. Cứq acŏ́q alới achỗn, ca‑ữ atớt tâng mieiq cứq. Cứq ngũq asễng dŏq asiem sana yỗn alới.
5“Ma alới tỡ ễq píh loah chu cứq. Cỗ ngkíq alới cóq chu loah pỡ cruang Ê-yip-tô, cớp puo Asi-ria ễn cỡt sốt alới. 6Ranáq yúc ễ toâq talốh vil alới, cớp ngoah toong vil alới cỡt rúng ralốh nheq. Ranáq ki toâq pupứt máh cũai proai cứq la cỗ tian alới táq puai ngê alới hữm o. 7Alới nguai níc tễ cứq. Nỡ‑ra alới u‑ỗi cỗ tian alới dỗl raluang, ma tỡ bữn noau pũot aloŏh raluang tễ tacong alới.
8“Ơ tỗp I-sarel ơi! Nŏ́q têq cứq tỡ bữn míng-máng tỗp anhia? Nŏ́q têq cứq táh anhia? Nŏ́q têq cứq pupứt anhia ariang cứq khoiq pupứt At-ma? Tỡ la nŏ́q têq cứq táq chóq anhia samoât cứq khoiq táq chóq Sê-bô-im? Mứt pahỡm cứq tỡ yỗn cứq táq ngkíq, yuaq cứq ayooq anhia la‑ỡq. 9Tam cứq cutâu mứt, cứq tỡ bữn yỗn anhia roap tôt ca pĩeiq anhia roap. Cứq tỡ bữn talốh noâng cruang I-sarel. Cứq la Yiang Sursĩ; cứq tỡ cỡn cũai. Cứq la Yiang ca bráh o lứq, cớp cứq ỡt cớp anhia; cứq tỡ bữn toâq pỡ anhia bo cứq cutâu mứt.
10“Nỡ‑ra máh cũai proai cứq ễ puai loah cứq, toâq cứq cuhễq catưp máh cũai par‑ũal alới samoât cula samín arư. Tỗp alới tál tháng toâq pỡ cứq tễ angia mandang pât. 11Alới toâq tễ cruang Ê-yip-tô chái lứq samoât chớm; cớp alới toâq tễ cruang Asi-ria samoât chớm tariap. Cứq ễ dững alới chu loah pỡ dống sũ alới. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Tỗp I-sarel Cớp Tỗp Yuda Roap Tôt

12Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai I-sarel sarlũm cứq na santoiq lauq cớp ŏ́c raphếq rathũ; cớp máh cũai proai Yuda noâng lớn-sarlớn chóq cứq, la Yiang Sursĩ ca bráh o lứq cớp têq noau sa‑âm samoât samơi.