11

CHÚA Yêu Thương Y-sơ-ra-ên

  1Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, Ta yêu dấu nó;
   Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai-cập.
  2Nhưng Ta càng kêu gọi,
   Chúng càng đi xa khỏi Ta.
  Chúng tiếp tục cúng tế các thần Ba-anh,
   Đốt hương cho các tượng chạm.
  3Chính Ta đã dạy cho Ép-ra-im biết đi,
   Bồng bế nó trong tay Ta;
  Nhưng chúng không biết chính Ta
   Đã chữa lành chúng.
  4Ta đã dùng dây nhân từ,
   Sợi yêu thương mà kéo chúng đi;
  Đối với chúng, Ta giống như người tháo ách khỏi hàm chúng;
   Ta khom xuống cho chúng ăn.
  5Chúng sẽ trở về Ai-cập,
   A-si-ri sẽ là vua chúng,
   Vì chúng không chịu quay về với Ta.
  6Gươm sẽ chặt đứt các thành phố,
   Nuốt mất các then cổng,
   Ăn nuốt hết vì âm mưu thâm độc của chúng.
  7Dân Ta nghiêng về phía phản bội Ta;
   Chúng kêu cầu Ba-anh,
   Nhưng nó không nâng chúng lên.
  8Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ con được?
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta nộp mạng con được?
  Làm sao Ta hủy diệt con được
   Như Ta đã hủy diệt Át-ma và Sê-bô-im?
  Tim Ta quặn thắt,
   Lòng thương xót của Ta bừng cháy nồng nàn.
  9Ta sẽ không trừng phạt theo cơn phẫn nộ của Ta,
   Ta sẽ không hủy diệt Ép-ra-im nữa.
  Vì Ta là Đức Chúa Trời, không phải là người,
   Ta là Đấng Thánh ở giữa con,
   Ta sẽ không đến để thiêu nuốt.
  10Chúng sẽ đi theo CHÚA,
   Ngài gầm thét như sư tử;
  Khi Ngài gầm thét,
   Con cái Ngài sẽ run rẩy quay về từ phương tây,
  11Chúng sẽ run rẩy bay về
   Như chim từ Ai-cập,
   Như bồ câu từ đất A-si-ri;
  Và Ta sẽ cho chúng trở về nhà của chúng.”
   CHÚA phán vậy.

Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Phạm Tội

  12“Ép-ra-im bao bọc Ta với lời dối trá,
   Dân Y-sơ-ra-ên vây quanh Ta với lời gạt gẫm;
  Nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Đức Chúa Trời,
   Vẫn còn trung tín với Đấng Thánh.