14

Lời kêu gọi ăn năn

1Y-sơ-ra-ên ơi, hãy quay về với Chân Thần là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì ngươi phạm tội nên bị hư vong. 2Hãy lựa lời cầu khẩn mà trở lại vói Chúa! Hãy thưa với Ngài: 'Xin Chúa cất bỏ tất cả tội ác chúng con và tiếp nhận chứng con với hồng ân của
Ngài! Chúng con sẽ dâng tế lễ ca ngợi Ngài.
3A-sy-ri sẽ không cứu chúng con. Chúng con không còn ỷ lại nơi quân lực, sẽ không gọi các tượng là thần. Vì trong Chúa, kẻ mồ côi được thương xót!' 4Ta sẽ chữa lành bệnh bất trung của con. Tình yêu của Ta thật vô hạn; Ta sẽ không còn giận con nữa. 5Ta sẽ như sương móc tưới nhuần Y-sơ-ra-ên. Con sẽ hồi sinh và cuộc đời sẽ nở rộ lên như hoa huệ. Con đâm rễ nhiều như cây cối Li-ban. 6Các cành con sẽ vươn ra xa. Con sẽ xinh tốt như cây ô-liu, thơm ngát như rừng Li-ban. 7Con sẽ hồi hương từ vùng đất lưu đày và ở dưới bóng cây, sẽ được tưới nhuần như cây lúa và trổ hoa như cây nho, tỏa hương thơm ngạt ngào như rượu Li-ban. 8Ép-ra-im ơi, Ta sẽ làm gì cho các thần tượng con? Chính Ta là Đấng trả lời cầu nguyện và chăm sóc con! Ta giống như cây bách xanh tươi, từ nơi Ta sinh ra nhiều bông trái.
9Ai là người khôn ngoan, hãy tìm hiểu những điều này. Ai là người sáng suốt hãy nhận thức. Vì đường lối của Đấng Hằng Hữu luôn luôn đúng đắn, ngay thẳng; người công chính tiến bước trên đường ấy, nhưng tội nhân lại vấp ngã trong đó.