1

Nau Mâu Răp Jăp Bơh Phung Israel Jêh Ri Nâu Tâm Rmal

1Yêhôva ngơi ma Y-Ôsê, kon buklâu Y-Bêri, tâm rnôk Y-Usia, Y-Jôtham, Y-Ahas, Y-Hêsêkia phung hađăch Yuda, jêh ri tâm rnôk Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Jôas, hađăch n'gor Israel.
2Tơlah Yêhôva ngơi ntơm saơm ma Y-Ôsê, Yêhôva lah ma Y-Ôsê, Yêhôva lah ma păng: "Hăn hom, sŏk ma may du huê bu ur kan'hong, jêh ri phung kon ma nau kan'hong, yorlah bri aơ gĭt kanŏng nau kan'hong dơm, chalơi jêh Yêhôva"
3Pôri Y-Ôsê hăn tâm nđăp đah H'Gômer, kon bu ur Y-Diblam. Păng ntreo jêh ri deh du huê kon bu klâu. 4Rnôk nây Yêhôva lah ma păng pôaơ: Ntơ hom amoh păng jêng Y-Jesrêel, yorlah hôm e djê̆ lê̆ dơm, gâp mra sâm plơng bôk an ăn ma Y-Jesrêel ma ntŭk ngih Y-Jêhu, jêh ri gâp mra nglôch lơi ƀon bri hađăch Israel. 5Ta nar nây, gâp mra nklah lơi na ndron Israel tâm rlŭn Jesrêel."
6Păng ntreo đŏng jêh ri deh du huê kon buur, pôri Yêhôva lah ma Y-Ôsê pôaơ: "Ntơ hom amoh păng jêng H'Lô-Ruhama, yorlah gâp mâu mra yô̆ đŏng ôh ma ngih Israel, jêh ri ngơi lah ngăn yơh mâu mra yô̆ đŏng ôh. 7Ƀiălah gâp mra yô̆ an ma ngih Yuda; mra tâm rklaih khân păng tă ma Yêhôva Brah Ndu khân păng; jêh ri gâp mâu mra tâm rklaih khân păng tă ma na ôh, tă ma đao, mâu lah tă ma nau tâm lơh, mâu lah tă ma seh, mâu lah tă ma bunuyh ncho seh.
8Tơlah H'Lô-Ruhama, lĕ chalơi pu jêh păng ntreo jêh ri deh du huê kon buklâu. 9Jêh ri Yêhôva lah, "Ntơ amoh păng Lô-Ammi, yorlah khân may mâu jêng phung ƀon lan gâp đŏng ôh, jêh ri gâp mâu mra ƀư Brah Ndu ma khân may đŏng ôh."
10"Ƀiălah rnoh kơp phung kon sau Israel mra jêng nâm bu choih tâm dak lêng, bu mâu dơi rnhueh, mâu lĕ dơi kơp; jêh ri nây yơh ntŭk bu hŏ lah ma khân păng pôaơ: 'Khân may mâu di phung ƀon lan gâp ôh, 'ăt bu mra lah đŏmg pôaơ: 'Phung kon buklâu Brah Ndu rêh'
11Bu mra rgum ndrel phung kon sau Yuda jêh ri phung kon sau Israel, jêh ri khân păng mra njêng du huê kôranh ndrel ma khân păng nơm, jêh ri khân păng mra du luh tă bơh n'gor bri aơ, yorlah nar Jesrêel mra jêng toyh.