2

Nau Tâm Rmal Ma Phung Israel Jêh Ri Nau Yêhôva Plơ̆ Rŏng Ma Phung Ƀon Lan

1"Lah hom ma oh nâu khân may: Amini, jêh ri ma oh ruh khân may: Ruhama.
2"Nduyh hom ma mê̆ khân may, nduyh hom; yorlah păng mâu di ôh jêng ur gâp, bi gâp mâu ôh jêng sai păng! Ăn păng mƀăr lơi hom nau kan'hong tă bơh ta năp măt păng, jêh ri nau văng tĭr tă tâm nklang toh păng;
3klach lah gâp mra droh lơi kho ao kŏ tât păng gŭ rih hôk nâm bu nar bu deh ma păng, jêh ri ăn păng jêng nâm bu ntŭk bri rdah, ăn păng jêng nâm bu ntŭk neh kroh, jêh ri ăn păng khĭt ji hir.
4Gâp mâu mra klâng kon sau păng ôh, yorlah nây jêng phung kon sau nau ka n'hong.
5Ngăn yơh, mê̆ khân păng ƀư nau ka n'hong, bunuyh ntreo ma khân păng hŏ ƀư jêh nau prêng. Yorlah păng hŏ lah, 'Gâp hăn tĭng phung tri gâp, jêng nơm ăn piăng let, dak, bok rsau biăp, brai mhay, dak play ôlivơ, jêh ri ndơ nhêt ma gâp.
6Yor nây, aơ, gâp mra sŏk rtao lok nchăng trong păng, mra ndâk du mlâm mpêr nching lơi trong păng, jêh ri păng mâu hôm saơ đŏng ôh trong păng luh hăn. 7Păng mra hăn tĭng tri păng, ƀiălah mâu ban khân păng ôh; păng mra joi khân păng, ƀiălah mâu mra saơ ôh. Pônây păng mra lah: 'Gâp mra plơ̆ sĭt ma sai ơm gâp; yorlah nôk nây jêng ueh lơn ma gâp aƀaơ ri.'
8"Păng mâu gĭt saơ ôh gâp yơh jêng Nơm ăn ba, dak play kriăk ƀâu, dak play ôlivơ ăn ma păng, hŏ ntop âk prăp jêh ma brah Baal.
9Yor nây gâp mra sŏk sĭt ba gâp di rnôk păng jêh ri dak plau kriăk ƀâu gâp di yan păng, jêh ri gâp mra sŏk lơi đŏng bok rsau biăp gâp jêh ri brai mhay gâp, ndơ prăp nkŭm nau rih hôk păng.
10Nây yơh gâp ŭch tâm mpơl nau bêk prêng păng tra năp măt phung tri păng, jêh ri mâu geh ôh bunuyh sâm rklaih an păng tă bơh ti gâp.
11Gâp mra rdŭt lơi lĕ rngôch nau răm maak păng, lĕ nar năng ƀŭn păng, nar khay mhe păng, nar sabat păng, jêh ri lĕ lĕ rngôch nar năng ƀŭn khlay păng nal jêh.
12Gâp mra ƀư rai lơi tơm play kriăk ƀâu, jêh tơm play rvi păng, ma lĕ ndơ nây păng lah: 'Ndơ aơ jêng ndơ nkhôm phung tri gâp ăn jêh ma gâp.
 Gâp mra njêng ma tơm si nây jêng krŏng, jêh ri mpô mpa bri mra sa lơi khân păng.
13Gâp mra tâm rmal păng yorlah tâm lĕ nar păng su ndơ ƀâu kah ma rup brah Baal, nkrơ̆ ma mblo tôr, dok kông khlay, jêh ri hăn tĭng phung tri păng, bi gâp păng chuêl jêh!" Yêhôva lah.
14"Yor ri, aơ, gâp mra rhêp păng, leo păng lăp bri rdah, jêh ri nau ngơi rdơ̆ mên ngơi ma păng.
15Tanây gâp mra ăn đŏng ma păng đang play kriăk ƀâu, jêh ri rlŭng Akôr mra jêng mpông nau kâp gân. Jêh ri ta nây păng mra mpât mprơ nâm bu păng rnôk mom ndăm, jêh ri nâm bu tâm nar păng luh tă bơh n'gor bri Êjipt.
16Yêhôva lah, "Tâm nar nây, "ay mra kuăl gâp jêng: 'Sai gâp, 'jêh ri mâu mra kuăl đŏng ôh ma gâp 'brah Baal'.
17Yorlah gâp mra sŏk lơi bơh trôm mbung păng amoh brah Baal, gay lơi ăn bu rŏ đŏng ôh amoh khân păng.
18Tâm nar nây, bu rŏ đŏng ôh mra ƀư yor ma păng du nau tâm rnglăp đah mpô mpa bri, sĭm mpăr kalơ trôk, jêh ri mpa vơr ta neh;
 Gâp mra nklah lơi na, jêh ri ngroh lơi ăn roh tă bơh bri dak aơ lĕ tak đao, nau tâm lơh; jêh ri gay an phung bunuyh ƀon lan dơi gŭ mpăn.
19Gâp mra nđăp nsông ay đah gâp mro mrăng; gâp mra nsông ay đah gâp tâm nau sŏng jêh ri nau di, nau ueh, jêh ri nau yô̆.
20Gâp mra nsông ay đah gâp tâm nau răp jăp, jêh ri ay mra gĭt năl Yêhôva.
21Yêhôva lah: "Tâm nar nây, gâp mra plơ̆ sĭt lah ma phung trôk, phung trôk ma plơ̆ sĭt lah ma neh ntu.
22neh ntu mra plơ̆ lah ma ba, dak play kriăk ƀâu, jêh ri dak play ôlivơ, jêh ri khân păng plơ̆ sĭt lah ma Jesrêel.
23Pônây gâp mra tăm păng ăn ma gâp nơm tâm n'gor jêh ri mra ƀư nau yô̆ ma nơm ê hŏ dơi geh nau yô̆.
 Gâp mra lah ma phung ê hŏ jêng phung ƀon lan gâp pô aơ:
 'Khân may jêng phung ƀon lan gâp, 'jêh ri khân păng mra lah;' May jêng Brah Ndu gâp.'"