2

1Hãy gọi các anh em ngươi là Am-mi ("người thuộc về Ta") và các chị em ngươi là Ra-ha-ma ("người được thương xót") vì lúc ấy, Ta sẽ thương xót dân Ta.
2Hãy năn nỉ mẹ các ngươi, cứ khuyên nài, vì nàng đã bỏ Ta mà đi lấy chồng khác! Hãy yêu cầu nàng chấm dứt tội ngoại tình và mãi dâm ô nhục! 3Nếu ta sẽ lột trần nàng như ngày nàng mới sinh ra, khiến cho nàng biến thành sa mạc, vừng đất khô nẻ, đến nỗi nàng phải chết khát. 4Ta cũng chẳng còn thương xót con cái nàng vì chúng đều là con hoang. 5Thật thế, mẹ chúng gian dâm, kẻ thai nghén chúng làm điều ô-nhục, vì nàng nói: "Ta sẽ chạy theo các tình nhân, và bán thân ta cho họ để lấy cơm, nước, rượu và áo quần."
6Vì thế, Ta sẽ dùng gai gốc chận đường ngươi; Ta sẽ xây tường cản lối ngươi." 7Nàng sẽ chạy theo các tình nhân, nhưng không theo kịp. Nàng tìm kiếm chúng, nhưng không bắt gặp. Lúc ấy, nàng tự bảo: "Ta sẽ quay về vói chồng ta, vì lúc ở với chồng, ta sung sướng hơn bây giờ." 8Nàng không biết rằng chính Ta đã cung cấp cho nàng cơm nước, rượu, dầu, chính Ta đã cho nàng vô số vàng và bạc mà nàng lại đem dâng cho thần Ba-anh. 9Vì thế, Ta sẽ không cho nó được mùa lúa, mùa nho. Ta sẽ thôi cung cấp cho nó gấm vóc lụa là và nó sẽ không còn manh áo che thân. 10Ta sẽ phơi bày sự xấu hổ nó trước mắt tình nhân nó, không ai cứu được nó ra khỏi tay Ta. 11Ta sẽ chấm dứt những cuộc liên hoan, lễ lạc, tết nhất, thánh nhật, tiệc tùng của nó. 12Ta sẽ phá tan các vườn cây nó mà nó bảo là tặng phẩm của tình nhân! và biến thành rừng hoang để cho thú rừng ăn trái cây nó. 13Ta sẽ hình phạt nó về những ngày nó dâng hương cho các tượng Ba-anh và trang điểm những hoa tai và châu ngọc để chạy theo các tình nhân nó mà bỏ quên Ta," Chúa Hằng Hữu phán vậy.

Gô-me sẽ ăn năn

14Vậy nên Ta sẽ dẫn dụ nó, đưa nó ra sa mạc, chuyện trò với nó cách ngọt ngào. 15Ta sẽ ban lại cho nó các vườn tược xanh tươi, biến Trũng Rối loạn thành Cửa Hy vọng. Nó sẽ đáp ứng lời Ta, sẽ ca hát vui mừng như ngày nào Ta đã giải phóng nó khỏi ngục tù Ai-cập.
16Chúa Hằng Hữu phán: "Ngày ấy, ngươi sẽ gọi Ta là: "Chồng tôi" và không gọi Ta là Chủ nữa. 17Vì Ta sẽ khiến ngươi quên bẵng, không còn nhớ đến tên các thần tượng nữa.
18Ngày ấy, Ta sẽ lập ước giữa nó với thú đồng, chim trời và các loài bò sát trên đất. Ta sẽ giải trừ khí giới, chấm dứt chiến tranh, nhân dân được an cư lạc nghiệp, không còn sợ hãi nữa. 19Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đòi. Phải ngươi sẽ được buộc chặt với Ta bằng các sợi dây công bình, chính trực, trắc ẩn, yêu thương. 20Ta sẽ cưới ngươi trong sự trung thành, chính chuyên, và ngươi sẽ biết Ta rõ ràng.
21Ngày ấy - Chúa phán - Ta sẽ đáp ứng lời cầu xin của bầu trời và cho mây kéo đổ mưa xuống mặt đất khô hạn đang cầu xin Ta nhuần tưới. 22Ngày ấy, đất sẽ đầy mưa móc để cung cấp lúa gạo, trái cây và dầu dư dật để thỏa mãn nhu cầu của nhân dân. Tất cả sẽ hát xướng vui mừng, và hòa ca bài "Chân Thần Gieo Giống" vì Ngài đã ban cho tất cả.
23Lúc ấy, Ta sẽ gieo trồng nuôi dưỡng một giống người mới trong đất nước này, là những người sống cho Ta. Ta sẽ thương xót những kẻ không ai thương. Ta sẽ gọi những kẻ chưa làm dân Ta là 'Dân Chúa,' và chúng sẽ thưa lại, "Chúa là Chân Thần của chúng con!"