2

1“Các ngươi hãy gọi anh em mình là, ‘dân ta,’ và chị em mình là, ‘ngươi được ta thương xót.’

Thượng-Đế phán về Ít-ra-en

  2Hãy trách móc mẹ ngươi.
   Hãy tố cáo nó, vì nó không còn là vợ ta,
   ta cũng không phải chồng nó nữa.
  Hãy bảo nó thôi đừng ăn ở như điếm đĩ nữa,
   hãy thôi sống như người vợ bất chính.
  3Nếu nó không chịu nghe,
   ta sẽ lột truồng nó,
  làm cho nó giống như ngày nó mới chào đời.
   Ta sẽ khiến nó khô khan như sa mạc,
   như đất hạn hán,
   Ta sẽ cho nó chết khát.
  4Ta sẽ không thương hại con cái nó,
   vì chúng là con của gái điếm.
  5Mẹ chúng nó đã hành động như gái điếm;
   người mang thai chúng hành động nhơ nhuốc.
  Nó bảo, ‘Ta sẽ theo đuổi các tình nhân ta,
   là những người cho ta thức ăn
   và đồ uống, len, vải đay, rượu và dầu.’
  6Cho nên ta sẽ dùng các bụi gai
   cản lối nó đi;
  Ta sẽ xây tường quanh nó để nó lạc lối.
  7Nó sẽ đuổi theo các tình nhân nó,
   nhưng không bắt được ai.
  Nó sẽ tìm các nhân tình mình,
   nhưng chẳng kiếm được người nào.
  Rồi nó sẽ bảo, ‘Ta sẽ về với chồng cũ ta,
   vì cuộc đời ta lúc trước khá hơn bây giờ.’
  8Nhưng nó không biết rằng
   chính ta là người ban cho nó lúa thóc,
   rượu mới, và dầu.
  Ta đã cho nó rất nhiều vàng bạc,
   nhưng nó dùng để cúng cho Ba-anh.
  9Cho nên ta sẽ trở về
   lấy lại lúa thóc ta lúc sẵn sàng để gặt,
  và lấy lại rượu mới ta
   khi trái nho đã sẵn sàng để làm rượu.
  Ta sẽ lấy lại len và vải gai
   mà nó đã dùng để che sự trần truồng nó.
  10Ta sẽ phơi bày sự trần truồng nó
   cho các tình nhân nó,
   không ai có thể giải thoát nó khỏi tay ta.
  11Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc liên hoan của nó,
   các ngày lễ hằng năm,
   các lễ Trăng Mới và các ngày Sa-bát của nó.
  Ta sẽ chấm dứt các lễ lạc đặc biệt của nó.
  12Ta sẽ tiêu hủy các cây nho
   và cây vả của nó, mà nó bảo là
   của các tình nhân trả công cho nó.
  Ta sẽ biến chúng thành rừng rú,
   và các dã thú sẽ ăn nuốt chúng.
  13Ta sẽ trừng phạt nó
   về những lúc nó đốt hương cho Ba-anh.
  Nó mang nhẫn và đồ trang sức vào
   rồi đuổi theo các tình nhân nó,
  Nhưng nó chẳng nhớ đến ta!”
   CHÚA phán vậy.
  14“Cho nên ta sẽ tìm cách quyến rũ nó;
   Ta sẽ dẫn nó vào sa mạc
   và nói ngọt dịu với nó.
  15Ở đó ta sẽ trả lại vườn nho cho nó,
   và ta sẽ biến Thung Lũng Quấy Rối
   thành cửa hi vọng.
  Nơi đó nó sẽ đáp lời ta
   như khi nó còn trẻ,
   như lúc nó mới ra khỏi Ai-cập.”
  16CHÚA phán, “Trong tương lai nó sẽ gọi ta là ‘chồng tôi.’
   Nó sẽ không còn gọi ta là ‘Ba-anh của tôi’ nữa.
  17Ta sẽ không bao giờ để nó gọi tên Ba-anh;
   và dân chúng sẽ không bao giờ dùng tên đó nữa.
  18Lúc đó ta sẽ lập giao ước với chúng nó, với các dã thú,
   chim chóc và các loài bò sát.
  Ta sẽ đập nát khỏi xứ cung tên,
   gươm giáo và các vũ khí chiến tranh,
   để cho dân ta sống trong hòa bình.
  19Ta sẽ khiến ngươi trở thành
   cô dâu hứa của ta đời đời.
  Ta sẽ nhân từ và công bằng;
   Ta sẽ tỏ tình yêu ta
   và lòng nhân ái ta đối với ngươi.
  20Ta sẽ đối chân thật cùng ngươi
   vì ngươi là cô dâu của ta,
   ngươi sẽ nhìn biết CHÚA.”
  21CHÚA phán, “Lúc đó ta sẽ nói cùng ngươi,
   Ta sẽ bảo trời làm mưa xuống đất.
  22Đất sẽ sinh sản ngũ cốc, rượu mới, và dầu;
   mùa màng sẽ trúng
   vì dân ta được gọi là Ghít-rê-ên.
  23Ta sẽ trồng dân ta trong xứ,
   ta sẽ tỏ lòng nhân từ cho kẻ trước đây ta gọi là
   ‘không thương được,’
  Ta sẽ bảo, ‘Các ngươi là dân ta’
   cho những kẻ ta đã gọi là ‘không phải dân ta.’
  Và họ sẽ gọi ta, ‘Ngài là Thượng-Đế chúng tôi.’”