2

1Yiang Sursĩ pai neq: “Ngkíq, cóq mới dŏq ramứh sễm ai mới la Cũai Proai Yiang Sursĩ. Cớp dŏq ramứh sễm ỡi mới la Cũai Yiang Sursĩ Ayooq.

Tỗp I-sarel Tỡ Bữn Tanoang Tapứng

2“Máh con cứq ơi! Cóq anhia pỡq sưoq mpiq anhia, tam án tỡ cỡn lacuoi cứq noâng, cớp cứq tỡ cỡn cayac án noâng. Ma cóq anhia pỡq sễq cucốh cucũoi án chỗi cooc noau noâng, tỡ la cỡt mansễm chếq tỗ. 3Khân án noâng táq ngkíq sĩa, cứq ễ yỗn án ỡt loah mu rariat, ariang tangái mbỡiq canỡt. Cứq yỗn án cỡt ariang ntốq aiq, cớp cỡt ariang cutễq phang pacháh nheq; án cóq cuchĩt khlac dỡq. 4Cứq tỡ bữn sarũiq táq noâng máh con án, yuaq alới la con mansễm chếq tỗ; ŏ́q loâng ŏ́c casiet. 5Mpiq alới tỡ bữn tanoang tapứng, cớp án khoiq pai neq: ‘Cứq ễ pỡq ramóh máh cũai cứq ayooq, yuaq alới dững máh crơng yỗn cứq neq: sana cớp dỡq, crơng tampâc táq na sóc cữu, aroâiq busín, dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp blŏ́ng nho.’
6“Cỗ án táq ngkíq, cứq ễ catáng án toâq prul sarlia, cớp táq viang catáng chíq rana án pỡq. 7Án ễ rapuai ravễng máh cũai án ayooq, ma tỡ satỡm; án ravoât alới, ma án tỡ ramóh. Chơ án pai neq: ‘Cứq ễ píh chu loah pỡ cayac tiaq cứq, yuaq tễ nhũang cứq ỡt ien khễ clữi tễ sanua.’
8“Án tỡ ễq ngin pai cứq toâp yỗn án bữn sana, blŏ́ng nho, dỡq nsễng o‑li‑vê, práq, cớp máh yễng ca án tâc bo án sang rup yiang Ba-al. 9Ngkíq, toâq catữ susot, cứq ĩt loah máh saro cớp blŏ́ng nho cứq khoiq yỗn án, dếh sóc cữu cớp aroâiq busín cứq khoiq yỗn án sớp hỡ. 10Chơ, cứq ễ tũot aloŏh nheq máh tampâc án tâc choâng moat máh cũai án ayooq. Cớp tỡ bữn noau têq rachuai án yỗn vớt tễ talang atĩ cứq. 11Cứq ễ táq yỗn dũ ranáq án sâng bũi óh cỡt pứt nheq, la máh ranáq án cha bũi tâng dũ casâi, dũ Tangái Rlu, cớp dũ tangái rôm cha bũi puai rit. 12Cứq ễ talốh nheq voar nho cớp nỡm tarúng ca án pai la máh cũai bếq cớp án yỗn án, yuaq án dốq hâu alới. Cứq talốh máh nưong nho cớp nưong tarúng án cỡt chíq ntốq aiq. Máh charán cruang ễ toâq talốh nheq máh sarnóh sarbống án. 13Cứq ễ manrap án yuaq án khoiq khlĩr cứq toâq án chŏ́ng crơng phuom chiau sang yiang Ba-al; cớp án ĩt máh crơng moat pasang tâng tỗ án, chơ puai máh cũai án ayooq.”
 Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.

Yiang Sursĩ Ayooq Loah Máh Cũai I-sarel

14Yiang Sursĩ pai neq: “Cỗ tian tễ máh ranáq nâi, cứq ễ dững mansễm ki chu ntốq aiq; pỡ ntốq ki cứq aliam toâq parnai languat laham yỗn án ayooq loah cứq sĩa. 15Cứq culáh loah máh nưong nho yỗn án, cớp táq yỗn avúng Acôr cỡt ngoah toong ŏ́c ngcuang. Chơ, án ễ ta‑ỡi cứq pỡ ntốq ki samoât án cơi táq bo noâng póng, la bo án loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. 16Chơ, án dŏq loah cứq la ‘cayac’; án tỡ bữn dŏq noâng cứq la ‘ncháu’. 17Cứq tỡ yỗn án talếq noâng ramứh yiang Ba-al.
18“Tâng tangái ki, cứq parkhán cớp anhia, cứq tỡ bữn yỗn máh charán cruang cớp máh chớm táq anhia. Cớp cứq ĩt dững aloŏh nheq máh crơng choac tễ cloong cutễq, la máh dau cớp tamĩang; chơ máh cũai proai cứq lứq bữn tamoong ien khễ cớp plot o. 19Ơ tỗp I-sarel ơi! Cứq ễ yỗn anhia cỡt lacuoi cứq mantái níc. Ngkíq, ranáq ntrớu cứq táq, cứq táq pĩeiq cớp tanoang tapứng níc; cứq ayooq cớp sarũiq táq níc anhia. Cứq yỗn anhia cỡt proai cứq mantái níc. 20Cứq ễ yống pacái níc máh ŏ́c parkhán, cớp yỗn anhia cỡt proai cứq. Yuaq ngkíq, anhia têq dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ. 21Tâng tangái ki, tỗp I-sarel proai cứq ễ câu sễq tễ cứq, cớp cứq ta‑ỡi alới na táq yỗn mia sễng chu cloong cutễq. 22Chơ cutễq tâng avúng Ye-triel amia loah máh saro, palâi nho, cớp palâi o‑li‑vê. 23Cứq ễ achúh cũai proai cứq tâng cutễq ki yỗn alới ỡt loâng. Cớp cứq apáh ŏ́c ayooq chóq alới ca noau khoiq dŏq Ŏ́q Ŏ́c Ayooq, cớp chóq alới ca noau dŏq Tỡ Cỡn Proai Cứq. Ngkíq, nỡ‑ra cứq ngin anhia: ‘Anhia la lứq cũai proai cứq.’ Cớp anhia ễ ngin cứq: ‘Anhia la lứq Yiang Sursĩ hếq.’”