2

1“Hãy gọi anh em các con là ‘Dân Ta,’ và chị em các con là ‘Được thương xót.’

Tội Lỗi Bị Trừng Phạt

  2Hãy buộc tội mẹ các con, hãy buộc tội nàng,
   Vì nàng không còn là vợ Ta nữa,
   Và Ta cũng chẳng còn là chồng nàng.
  Hãy bảo nàng lột bỏ các dấu hiệu gian dâm khỏi mặt nàng,
   Và các dấu hiệu ngoại tình khỏi ngực nàng.
  3Kẻo Ta lột trần nàng
   Như trong ngày nàng mới sanh ra,
  Kẻo Ta khiến nàng giống như đồng hoang,
   Như đất khô cạn,
   Mặc cho nàng chết khát.
  4Ta sẽ không thương xót con cái nàng,
   Vì chúng là con cái gian dâm.
  5Thật vậy, mẹ chúng phạm tội gian dâm;
   Người cưu mang chúng đã làm điều nhục nhã,
  Vì nàng nói:
   ‘Tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi;
  Họ cho tôi thức ăn và nước uống,
   Len và vải,
   Dầu và rượu.’
  6Vì thế, này, Ta sẽ dùng gai gốc
   Rào lối đi nàng lại;
  Và Ta sẽ chất đá đắp tường chung quanh
   Để nàng không thể tìm được lối ra.
  7Nàng sẽ chạy theo các tình nhân mình, nhưng không đuổi kịp,
   Nàng sẽ tìm kiếm họ, nhưng không gặp được.
  Bấy giờ, nàng tự nhủ:
   Tôi sẽ trở về với người chồng trước của tôi,
   Vì lúc đó tôi sung sướng hơn bây giờ.
  8Thật nàng đã không ý thức rằng chính Ta đã ban cho nàng
   Thóc, rượu mới, và dầu ô-liu;
  Chính Ta đã cho nàng bạc vàng vô số,
   Nhưng nàng lại đem cúng cho Ba-anh.
  9Vì thế, Ta sẽ lấy lại thóc của Ta trong mùa gặt,
   Rượu mới của Ta trong mùa hái nho;
  Ta sẽ rút về len và vải của Ta,
   Dùng để che kín sự trần truồng nàng.
  10Này, Ta sẽ phơi trần sự nhơ nhuốc nàng ra
   Trước mắt các tình nhân nàng,
   Và không ai có thể cứu nàng ra khỏi tay Ta.
  11Ta sẽ chấm dứt mọi dịp vui mừng,
   Những ngày hội, ngày trăng mới, và ngày sa-bát,
   Tất cả những ngày lễ lạc.
  12Ta sẽ hủy hoại cây nho và cây vả của nàng;
   Nàng nói về các cây ấy:
  ‘Đây là tiền công
   Các tình nhân tôi cho tôi.’
  Ta sẽ khiến cây nho và cây vả mọc hoang thành rừng rậm,
   Và thú rừng sẽ ăn nuốt chúng.
  13Ta sẽ trừng phạt nàng
   Vì nàng thắp hương cho Ba-anh
  Trong những ngày lễ lạc,
   Nàng đeo hoa tai, vòng vàng,
  Chạy theo các tình nhân mình,
   Nhưng Ta, nàng lại quên hẳn.”

  14“Vì thế, này, Ta sẽ dỗ dành nàng,
   Đưa nàng ra sa mạc,
   Nói ngọt ngào với nàng.
  15Từ đó, Ta sẽ ban lại cho nàng các vườn nho của nàng,
   Và biến trũng A-cô thành Cửa Hy Vọng.
  Tại đó, nàng sẽ đáp lại tình yêu của Ta,
   Như trong thời thanh xuân,
   Như khi nàng vừa ra khỏi Ai-cập.”

Giao Ước Mới

  16CHÚA phán:
   “Ngày ấy, con sẽ gọi Ta là: ‘Chồng tôi,’
   Và không gọi Ta là: ‘Ba-anh của tôi,’ nữa.
  17Ta sẽ trừ bỏ tên của các thần tượng Ba-anh khỏi miệng nàng,
   Tên chúng nó sẽ không được nhắc đến nữa.
  18Ngày ấy, Ta sẽ lập giao ước giữa các con
   Với thú rừng, chim trời,
   Và các loài bò sát trên đất;
  Ta sẽ hủy diệt cung, gươm, và chiến tranh
   Khỏi mặt đất.
   Ta sẽ cho các con nằm nghỉ yên ổn.
  19Ta sẽ cưới con cho Ta đời đời,
   Ta sẽ cưới con cho Ta, và trả giá cô dâu bằng sự công bình, chính trực,
   Lòng nhân từ, và thương xót,
  20Ta sẽ cưới con cho Ta, và trả giá cô dâu bằng sự thành tín.
   Bấy giờ, con sẽ biết CHÚA.”
  21CHÚA phán:
   “Ngày ấy, Ta sẽ đáp lời cầu xin,
  Ta sẽ đáp lời cầu xin của bầu trời,
   Và bầu trời sẽ đáp lời cầu xin của đất;
  22Đất sẽ đáp lại lúa thóc,
   Rượu mới, và dầu ô-liu;
   Lúa thóc, rượu mới, và dầu ô-liu sẽ đáp lời cầu xin của Gít-rê-ên.
  23Ta sẽ gieo con cái cho Ta trong đất,
   Và Ta sẽ thương xót Lô-ru-ha-ma,
  Ta sẽ bảo Lô-Am-mi: ‘Con là dân Ta,’
   Và nó sẽ đáp: ‘Ngài là Đức Chúa Trời con.’ ”