4

Yêhôva Tâm Rlăch Ma Phung Israel

1Hơi phung kon sau Israel, iăt hom nau Yêhôva, yorlah Yêhôva geh nau tâm rlăch ma phung gŭ tâm n'gor aơ, tă tâm n'gor ao tâm ban lĕ.
 Mâu geh gŭ răp jăp ngăn ôh, mâu geh nau nau rah rơch ôh, jêh ri ăt mâu geh nau gĭt năl Brah Ndu tâm ban lĕ.
2Ta nây kanŏng saơ nau ton mƀruh, nau rak rtăp, nkhĭt bunuyh, nau ntŭng, jêh ri văng tĭr; khân păng ƀư nau djơh mhĭk, sŏk mham tâm plơng đah mham. 3Yor nây, bri dak mra klâng ndrê (nglâng-khĭt); lĕ rngôch bunuyh tŭ ta nây mra djoh hŭnh, jêh ri nđâp phung sĭm mpăr jêh ri mpô mpa bri tâm ban lĕ; phung ka tâm dak mƀŭt ăt bu sŏk tâm ban lĕ. 4Nđâp tơlah pô nây kađôi lĕ, lơi ăn du huê tâm rlăch ôh, jêh ri lơi ăn geh bunuyh nduyh ôh! Yorlah phung ƀon lan may jêng nâm bu phung tâm rlăch đah kôranh ƀư brah.
5May mra văk prah dôl nôk nar; kôranh nơm mbơh lor mra văk prah ndrel may dôl bri măng tâm ban lĕ; jêh ri gâp mra ƀư rai mê̆ may.
6Phung ƀon lan gâp hŏ rai yot yor mâu geh nau gĭt rbăng. Yorlah may chalơi jêh nau gĭt rbăng pôri gâp chalơi may tâm ban lĕ, gay ăn may mâu hôm ƀư kôranh ƀư brah ma gâp đŏng ôh; yorlah may lĕ chuêl jêh nau vay Brah Ndu may, pôri gâp mra chuêl ma kon sau may tâm ban lĕ. 7Dôl khân păng hao bĭk rơ̆, lơ hâu lơn đŏng khân păng ƀư tih đah gâp; gâp mra tâm rgâl nau chrêk lơp khân păng jêng nau bêk prêng. 8Khân păng nsiăm khân păng nơm ma nau tih phung ƀon lan gâp; khân păng hay sa đah nau kue khân păng. 9Moh nau phung ƀon lan gâp mra jêng tâm ban pônây lĕ phung kôranh ƀư brah jêng: gâp mra tâm rmal păng yor trong păng hăn jêh ri mra mplơ̆ sĭt ăn păng tĭng nâm kan păng ƀư. 10Khân păng mra sông sa, ƀiălah mâu blau hơm ôh, khân păng mra ƀư nau ka n'hong, ƀiălah mâu bĭk rơ̆ lĕ, yorlah khân păng lĕ chalơi jêh Yêhôva, mâu hôm mĭn rvê ma Păng đŏng ôh. 11Nau ka n'hong, ndrănh ơm jêh ri ndrănh mhe ngroh lơi lĕ nau gĭt rbăng khân păng.
12Phung ƀon lan gâp ôp rup Trah ma tơm si, pôri mâng jra păng plơ̆ sĭt lah ma khân păng; yorlah nuih n'hâm ka n'hong ƀư vĭ vĭr ma khân păng, jêh ri khân păng chalơi Brah Ndu khân păng ŭch ƀư nau ka n'hong. 13Khân păng nhhơr ndơ ƀư brah ta kalơ n'glơn yôk prêh; khân păng su ndơ ƀâu kah ta kalơ gôl yôk, tâm dâng tơm si lung tơm si pôplar, jêh ri tơm si têrêbin, yorlah gui n'hâm khân păng ueh ngăn.
 Yor nây kon bu ur khân may ƀư nau ka n'hong, jêh ri ƀăn khân may văng tĭr.
14Gâp mâu mra tâm rmal kon bu ur khân may yor ma nau ka n'hong, mâu lĕ tâm rmal ƀăn khân may yor văng tĭr; yorlah nđâp phung bu klâu hăn gŭ ndrel ma phung bu ur ka n'hong tâm ban lĕ, jêh ri nhhơr ndơ ƀư brah ndrel ma bu ur ƀư nau ka n'hong. Yor ri phung bon lan mâu geh nau gĭt rbăng nau mra rai yot.
15"Hơi phung Israel, nđâp tơlah khân may ƀư nau ka n'hong, lơi ăn phung Yuda jêng tih ôh! Lơi ta lăp ôh ta ƀon Gilgal! Mâu lĕ dơi hăn hao rlet ma ƀon Bet-Aven! Jêh ri lơi ta sơm săk ôh, lah: 'Tĭng nâm Yêhôva rêh.'
16Yorlah Israel hŏ tâm rdâng nâm bu ndrôk me tât moih, pôri aƀaơ Yêhôva ăn khân păng sa gơ̆ nâm bu biăp kon mƀơk tâm ndrêch. 17Êphraim tâm rnglăp đah rup brah, lơi kađôi păng! 18Ndơ khân păng nhêt lĕ prănh jêh; khân păng ƀư nau ka n'hong mâu blau dĭl. Phung kôranh păng ŭch ngăn ma nau bêk prêng. 19Sial nkŭm khân păng ma nting năr păng, jêh ri khân păng mra prêng yor nay khân păng ƀư brah.