4

Lời Chúa nghịch cùng
dân Ít-ra-en

  1Hỡi dân Ít-ra-en hãy nghe lời CHÚA phán.
   CHÚA có điều nầy nghịch cùng các ngươi là kẻ sống trong xứ:
  “Dân chúng không chân thành,
   không trung tín cùng Thượng-Đế,
  những người sống trong xứ
   không thèm nhìn nhận Ngài.
  2Ta thấy tiếng chửi rủa, giết chóc,
   trộm cắp và gian dâm khắp nơi.
  Vụ giết người nầy tiếp theo vụ giết người khác.
  3Vì vậy mà đất nầy đã khô cằn,
   dân chúng đang chết dần mòn.
  Thậm chí các dã thú và chim trời,
   cá dưới biển cũng chết dần.

Thượng-Đế nghịch cùng
các thầy tế lễ

  4Không ai được phép tố cáo
   hay trách cứ người khác,
  Hỡi các ngươi là thầy tế lễ,
   đừng đổ lỗi cho dân chúng,
  khi họ gây gổ với các ngươi.
  5Các ngươi sẽ bị tàn hại trong ngày,
   và các nhà tiên tri của ngươi
   cũng bị tàn hại trong đêm.
  Ta cũng sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.
  6Dân ta sẽ bị tiêu diệt,
   vì không hiểu biết.
  Các ngươi không chịu học,
   nên ta sẽ không để các ngươi
   làm thầy tế lễ cho ta nữa.
   Các ngươi đã quên lời giáo huấn
  của Thượng-Đế ngươi,
   nên ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
  7Càng có nhiều thầy tế lễ,
   càng có nhiều tội nghịch cùng ta.
  Ta sẽ cất vinh dự của chúng nó
   và mang sỉ nhục đến cho chúng nó.
  8Vì các thầy tế lễ sống bằng các của lễ chuộc tội của dân chúng,
  nên họ mong dân chúng càng phạm tội thêm càng tốt.
  9Các thầy tế lễ cũng làm quấy
   y như dân chúng,
  cho nên ta sẽ trừng phạt cả hai
   vì điều chúng làm.
  Ta sẽ báo trả chúng nó
   vì điều ác chúng làm.
  10Chúng sẽ ăn nhưng không no;
   chúng sẽ hành lạc cùng gái điếm,
  nhưng sẽ không sinh con cái nào,
   vì chúng đã từ bỏ CHÚA và hiến thân
  11vào chuyện điếm đàng,
   rượu cũ và rượu mới,
  khiến chúng không còn khả năng
   hiểu biết nữa.

Thượng-Đế nghịch cùng dân chúng

  12Dân ta hỏi ý các thần bằng gỗ;
   chúng nó xin que củi chỉ bảo mình!
  Chúng chạy theo các thần khác,
   giống như các gái điếm,
   chúng lìa bỏ Thượng-Đế mình.
  13Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi.
   Chúng đốt của lễ thiêu trên các đồi,
  Dưới các cây sồi, cây dương,
   và các cây khác,
   vì bóng rợp của các cây đó dễ chịu.
  Nên con gái các ngươi sẽ làm điếm,
   và con dâu các ngươi
   sẽ phạm tội ngoại tình.
  14Ta sẽ không trách con gái các ngươi về tội làm điếm,
   cũng không trừng phạt con dâu các ngươi về tội ngoại tình.
  Ta sẽ không trừng phạt chúng nó,
   vì chính đàn ông các ngươi ăn nằm với gái điếm
  và dâng của lễ cùng với các gái điếm trong đền thờ.
  Đó là cách mà dân ngu dại tự hủy mình.
  15Hỡi Ít-ra-en,
   ngươi đã hành động như điếm đĩ,
  nhưng đừng cảm thấy tội lỗi đối với CHÚA.
  Đừng đi đến Ghinh-ganh,
   hay đi lên Bết A-ven.
  Đừng hứa hẹn gì bằng cách tuyên bố,
   ‘Thật như CHÚA hằng sống …’
  16Dân Ít-ra-en rất ương ngạnh
   giống như bò cái tơ dở chứng.
  Bây giờ CHÚA sẽ cho chúng ăn
   như chiên con trong đồng cỏ.
  17Dân Ít-ra-en thích bái lạy các thần tượng,
   cho nên hãy để mặc chúng.
  18Khi chúng uống rượu xong,
   chúng sẽ tự hiến thân vào chuyện điếm đĩ;
  chúng thích những lối sỉ nhục.
  19Chúng sẽ bị gió lốc cuốn đi,
   và các sinh tế của chúng
   chỉ mang đến sỉ nhục thôi.”