4

Yiang Sursĩ Tếq Tỗp I-sarel

1Tỗp I-sarel ơi, cóq anhia tamứng! Yiang Sursĩ ễ tếq anhia! Án pai neq: “Máh cũai ỡt tâng cruang nâi alới tỡ bữn tanoang tapứng, cớp manoaq tỡ bữn ayooq manoaq. Cớp alới tỡ bữn yám noap cứq, la Yiang Sursĩ. 2Tỗp alới parkhán, chơ phaq pupứt loah bữm. Alới táq ntỡng lauq, cachĩt cũai, tutuoiq, cớp cooc lacuoi cayac noau. Alới acữn ranáq sâuq; cớp cu rangái alới manoaq cachĩt manoaq. 3Yuaq ngkíq, tâm cutễq anhia mŏ cỡt ntốq aiq, cớp dũ ramứh ỡt tâng cutễq ki cuchĩt nheq; dếh máh charán, máh chớm, cớp máh sĩaq la cuchĩt nheq tê.

Yiang Sursĩ Tếq Tỗp Tễng Rit Sang

4“Ma chỗi apớt tỡ la cauq cũai canŏ́h, cứq pai ŏ́c ki chóq ống anhia ca cỡt cũai tễng rit sang sâng. 5Dếh sadâu dếh tangái anhia chanchũai, tỡ têq rưoh ŏ́c o cớp ŏ́c sâuq noâng, cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ la tỡ bữn mpha ntrớu tễ anhia. Cứq ễ pupứt mpiq anhia, la cũai I-sarel. 6Cũai proai cứq cỡt ralốh cỗ tian alới táh chíq ngê cứq. Cỗ tian anhia khoiq calỡih cứq cớp tỡ ễq noap máh santoiq cứq atỡng, ngkíq cứq calỡih táh anhia, cớp tỡ yỗn anhia cỡt noâng cũai tễng rit sang cứq. Cỗ anhia khoiq khlĩr phễp rit cứq, ngkíq cứq khlĩr tê máh tŏ́ng toiq anhia.
7“Toâq anhia bữn sa‑ữi cũai tễng rit sang, lứq máh ki tê anhia táq ranáq lôih chóq cứq sa‑ữi lứq ễn. Ngkíq, cứq ễ táq yỗn ŏ́c noau yám noap anhia cỡt ŏ́c casiet táq ễn. 8Anhia cỡt sốc achỗn cỗ nhơ tễ cũai proai cứq dững níc máh crơng chiau sang dŏq pupứt lôih. Cỗ ngkíq, anhia ễq cũai proai cứq táq lôih acữn achỗn tữm ễn. 9Máh cũai tễng rit sang táq nŏ́q, máh cũai proai lứq táq machớng ki tê. Cứq ễ manrap bar tỗp ki na yỗn alới roap cóng puai loah máh ranáq alới khoiq táq. 10Alới ễ cha sana, ma tỡ nai cỡt pasâi; alới ễ cooc máh mansễm, ma tỡ nai bữn con, cỗ tian alới calỡih Yiang Sursĩ cớp puai máh yiang canŏ́h.”

Yiang Sursĩ Mumat Máh Yiang Canŏ́h

11Yiang Sursĩ pai neq: “Blŏ́ng nho tamái cớp blŏ́ng nho tiaq táq yỗn cũai proai cứq cỡt sacũl. 12Alới arô sễq máh crơng ca táq toâq aluang, yỗn sapáh máh ramứh alới yoc ễ dáng. Chơ máh sarễc asĩauq ki cỡt tếc atỡng tễ ŏ́c alới yoc ễ dáng. Alới calỡih táh cứq. Alới chiau sang tỗ alới yỗn máh rup yiang; alới cỡt ariang muoi noaq mansễm chếq tỗ. 13Alới bốh crơng chiau sang tâng máh plỡ cóh, alới chŏ́ng crơng phuom tâng máh cuar cóh, cớp nhưp nỡm aluang toâr ca bữn sa‑ữi abễng yỗn cỡt óc. Máh con mansễm anhia chếq tỗ, cớp máh cumân anhia cooc samiang canŏ́h.
14“Nŏ́q la tam, cứq tỡ bữn táq tôt máh con mansễm anhia cỗ alới chếq tỗ, tỡ la cumân anhia cỗ tian alới cooc samiang canŏ́h, cỗ máh samiang tễ tỗp anhia toâp dốq bếq parnơi cớp máh mansễm chếq tỗ; cớp anhia bốh crơng chiau sang rup yiang parnơi cớp mansễm ki. Anhia cỡt ariang santoiq pali panha neq: ‘Tỗp cũai ca tỡ bữn sapúh ntrớu, alới lứq pỡq chu ntốq rúng pứt.’
15“Tam anhia cũai I-sarel tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq, ma chỗi yỗn máh cũai Yuda táq machớng anhia tê. Chỗi pỡq cucốh sang tâng vil Kil-cal tỡ la vil Bet Aven, tỡ la par‑ữq tâng ntốq ki nhơ ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong níc. 16Tỗp I-sarel la cũai coang ngian lứq, ariang ntroŏq tansữ tỡ ễq trĩh. Nŏ́q têq Yiang Sursĩ rabán alới samoât noau bán máh cữu tâng ruang bát la‑a? 17Máh cũai proai I-sarel ỡt pưn chớc máh rup yiang. Yỗn alới tíng pỡq tâng rana alới yoc. 18Moâm alới nguaiq blŏ́ng nho sa‑ữi, alới pruam pỡq cớp mansễm chếq tỗ. Alới pasếq lứq máh ranáq tanghang hỡn tễ alới pasếq ramứh ranoâng. 19Ngkíq, bữn cuyal avêng toâq phát dững alới; cớp máh crơng alới chiau sang yỗn rup yiang, táq yỗn alới cỡt casiet.