4

CHÚA Buộc Tội Dân Y-sơ-ra-ên

  1Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe lời CHÚA,
   Vì CHÚA buộc tội dân cư trên đất này,
   Vì trong cả nước, không ai đáng tin cậy,
  Không ai có tình yêu chân thật,
   Không ai hiểu biết Đức Chúa Trời.
  2Nguyền rủa, dối gạt, giết người,
   Trộm cắp và ngoại tình,
  Nổ bùng khắp nơi;
   Các vụ đổ máu xảy ra liên tục.
  3Vì thế, đất đai khô hạn,
   Mọi người sống trong nước đều cằn cỗi;
  Thú rừng và chim trời cũng vậy;
   Ngay cả cá biển cũng chết luôn.

CHÚA Cảnh Cáo Thầy Tế Lễ

  4Thật vậy, đừng ai buộc tội,
   Đừng ai trách mắng.
  Nhưng Ta buộc tội ngươi,
   Hỡi thầy tế lễ!
  5Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, ban đêm,
   Vị tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi.
  Và Ta sẽ hủy diệt mẹ ngươi.
   6Dân Ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết.
  Vì ngươi từ chối, không chịu hiểu biết Ta,
   Nên Ta cũng chối bỏ, không nhận ngươi làm thầy tế lễ cho Ta.
  Vì ngươi quên Kinh Luật của Đức Chúa Trời ngươi,
   Nên Ta cũng sẽ quên các con ngươi.
  7Các thầy tế lễ càng đông,
   Càng phạm tội thêm nhiều.
   Chúng đổi vinh quang ra ô nhục.
  8Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta,
   Chúng khao khát cho dân Ta phạm tội.
  9Rồi đây, dân chúng thế nào, thầy tế lễ cũng thể ấy.
   Ta sẽ phạt các thầy tế lễ vì lối sống của chúng,
   Ta sẽ báo trả việc chúng làm.
  10Chúng sẽ ăn, nhưng không no,
   Chúng hành động dâm ô, nhưng không sinh sản,
  Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA,
   Để tuân theo các lề thói dâm đảng.

CHÚA Lên Án Sự Thờ Hình Tượng

  11Rượu và rượu mới đã làm mờ tâm trí dân Ta.
  12Chúng cầu hỏi khúc gỗ,
   Cây gậy chúng phán dạy chúng!
  Vì tinh thần dâm ô đã làm chúng lầm lạc,
   Chúng sống dâm loạn, bội nghịch Đức Chúa Trời mình.
  13Chúng dâng sinh tế trên đỉnh núi, thiêu của lễ trên ngọn đồi,
   Dưới bóng rậm cây sồi, cây dương, và cây sến.
  Vì thế, con gái các ngươi làm điếm,
   Dâu các ngươi ngoại tình.
  14Nhưng Ta không phạt con gái các ngươi
   Vì chúng làm điếm,
  Cũng không phạt dâu các ngươi
   Vì chúng ngoại tình,
  Vì chính đàn ông các ngươi đi lại với gái điếm,
   Dâng sinh tế với bọn mãi dâm.
   Dân tộc nào thiếu hiểu biết sẽ suy sụp.
  15Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù ngươi sống dâm loạn,
   Đừng để Giu-đa phạm tội.
  Đừng đến Ghinh-ganh,
   Đừng lên Bết A-ven,
   Cũng đừng lấy danh “CHÚA hằng sống” mà thề thốt.
  16Thật dân Y-sơ-ra-ên ngoan cố
   Như bò cái tơ!
  Bây giờ, lẽ nào CHÚA lại dẫn chúng
   Vào đồng cỏ mênh mông như Ngài dẫn chiên sao?
  17Ép-ra-im gắn bó với hình tượng,
   Hãy để mặc nó.
  18Chúng chè chén say sưa,
   Rồi đi lại với gái điếm.
   Chúng ưa thích sỉ nhục hơn vinh quang.
  19Một cơn gió lốc quấn lấy chúng, cuốn đi xa.
   Chúng sẽ xấu hổ vì của lễ cúng thần tượng của mình.