5

1Các thầy tế lễ hãy nghe đây! Nhà Y-sơ-ra-ên cũng hãy lắng tai! Cả hoàng tộc hãy lưu ý! Các ngươi bị đoán phạt vì các ngươi dùng thần tượng đặt bẫy tại Mích-ba và giăng lưới bắt người tại Tha-bô. 2Những kẻ chống nghịch tàn sát quá chừng, nên Ta phải trừng phạt tất cả. 3Ta biết rõ Ép-ra-im và Y-sơ-ra-ên phạm những tội kín giấu nào - Ép-ra-im đã bỏ ta như đàn bà ngoại tình đi vào con đường dâm ô. 4Công việc ác của nó ngăn trở nó trở về với Chân Thần mình; vì tinh thần dâm đãng, nên dân nó không biết được Đấng Hằng Hữu. 5Sự kiêu ngạo nó đã tố cáo nó. Vậy nên Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im sẽ vấp ngã trong tội ác mình. Giu-đa cũng vấp ngã vói chúng. 6Cuối cùng, chúng sẽ dẫn bầy bò bầy chiên đi tìm kiếm Đấng Hằng Hữu nhưng không tìm được vì Ngài đã lìa xa chúng nó. 7Chúng hành động cách phản trắc chống nghịch Đấng Hằng Hữu. Chứng sinh ra những đứa con hoang. Thình lình chúng bị tiêu diệt luôn với tài sản chúng.
8Hãy thổi kèn báo động ở Ghi-bê-a và Ra-ma. Dân Bết A-ven, hãy kêu la! Dân Bên-gia-min hãy run sợ! 9Ép-ra-im sẽ điêu tàn trong ngày sửa phạt. Ta đã thông cáo cho các đại tộc Y-sơ-ra-ên biết sự đoán phạt chắc chắn. 10Các nhà lãnh đạo Giu-đa dời mộc giới để cướp đất, nên sẽ bị cơn phẫn nộ của Ta đỗ xuống như mưa dào. 11Ép-ra-im sẽ bị đánh tan, nghiền nát trong ngày xử đoán, vì nó vâng phục và chạy theo các thần tượng. 12Vì thế, Ta sẽ tiêu diệt cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa như mối mọt cắn nát chúng từ trong ra ngoài. 13Khi Ép-ra-im thấy mình mắc bệnh hiểm nghèo và Giu-đa biết mình bị trọng thương, chúng liền chạy đi cầu cứu A-sy-ri, và vua Gia-rép. Nhưng họ không thể nào chữa lành bệnh tật, thương tích các ngươi!
14Ta giống như sư tử cắn xé Ép-ra-im, như sư tử tơ vồ nuốt nhà Giu-đa, Ta, chính Ta sẽ phá hủy rồi bỏ đi. Ta đã đem đi mất thì chẳng ai cứu được.
15Ta sẽ quay về nơi Ta ngự, chờ đến khi nào họ nhìn nhận tội lỗi và tìm kiếm mặt Ta. Trong cơn hoạn nạn họ sẽ tìm kiếm Ta hết lòng.