5

Thượng-Đế nghịch cùng các lãnh tụ

  1“Hỡi các ngươi là thầy tế lễ, hãy nghe đây.
   Hỡi dân Ít-ra-en, hãy chú ý.
  Hỡi gia đình nhà vua, hãy lắng tai,
   vì tất cả các ngươi đều sẽ bị xét xử.
  Các ngươi như cái bẫy ở Mích-ba
   như lưới giăng ra ở núi Ta-bo.
  2Các ngươi đã phạm lắm điều ác,
   nên ta sẽ trừng phạt tất cả các ngươi.
  3Ta biết hết về dân Ít-ra-en;
   những gì chúng làm
   không che giấu được ta.
  Ít-ra-en đã hành động như gái điếm,
   tự làm cho mình nhuốc nhơ.
  4Nó không chịu từ bỏ các hành vi xấu xa,
   để trở về cùng Thượng-Đế mình.
  Chúng nó nhất định bất chính đối với ta;
   không thèm biết đến CHÚA.
  5Lòng kiêu căng của Ít-ra-en
   đã làm chứng nghịch lại chúng.
  Dân Ít-ra-en đã vấp ngã vì tội lỗi mình,
   còn dân Giu-đa cũng vấp ngã
   chung với chúng.
  6Chúng sẽ đến thờ lạy CHÚA,
   mang theo các bầy súc vật,
  nhưng sẽ không tìm được Ngài,
   vì Ngài đã từ bỏ chúng.
  7Chúng đã không chân thành cùng CHÚA;
   chúng không phải là con cái Ngài.
  Cho nên sự thờ phụng giả tạo của chúng
   sẽ tiêu diệt chúng và đất đai chúng
  8Hãy thổi còi trong Ghi-bê-a
   và thổi kèn trong Ra-ma.
  Hãy lên tiếng cảnh cáo ở Bết A-ven,
   Hỡi dân Bên-gia-min,
  hãy lâm chiến đầu tiên.
  9Ít-ra-en sẽ bị điêu tàn trong ngày trừng phạt.
  Ta bảo thật cùng các chi tộc Ít-ra-en.
  10Các lãnh tụ Giu-đa giống như
   những kẻ ăn cắp đất người khác.
  Ta sẽ trút sự trừng phạt ta
   trên chúng nó như trút nước.
  11Ít-ra-en bị trừng phạt đè bẹp,
   vì chúng nhất định đi theo các thần tượng.
  12Ta giống như mối mọt cho Ít-ra-en,
   giống như đồ mục cho dân Giu-đa.
  13Khi Ít-ra-en thấy bệnh tật mình
   và Giu-đa thấy các vết thương mình,
   thì Ít-ra-en đi đến A-xy-ri cầu cứu
   và đến cầu cạnh vua A-xy-ri vĩ đại.
  Nhưng nó không thể chữa lành ngươi
   hay trị liệu các vết thương ngươi.
  14Ta sẽ giống như sư tử đối với Ít-ra-en,
   giống như sư tử tơ cho Giu-đa.
   Ta sẽ tấn công chúng, phân thây chúng.
  Ta sẽ lôi chúng đi, không ai cứu được.
  15Rồi ta sẽ trở về nơi ta ở,
   cho đến khi chúng chịu khổ sở
  vì tội lỗi mình và trở về cùng ta.
   Trong cơn khốn khó chúng sẽ tìm ta.”