5

Yiang Sursĩ Manrap Cũai I-sarel

1“Ơ cũai tễng rit sang ơi! Cóq anhia tamứng máh santoiq nâi! Ơ cũai proai I-sarel ơi! Cóq anhia tamứng yỗn samoât! Ơ cũai tễ dống sũ puo ơi! Cóq anhia pachêng cutũr! Mpỗl anhia la cóq táq ranáq pĩeiq níc; ngkíq ranáq cứq parchĩn nâi lứq toâq pỡ anhia toâp. Tỗp anhia khoiq cỡt ariang sarnŏ́q pỡ vil Mit-ba, cớp cỡt ariang alieiq noau yoang dŏq tâng cóh Tabor. 2Cớp anhia cỡt ariang prúng yarũ lứq pỡ vil Si-tim; chơ cứq táq tôt nheq tữh anhia. 3Cứq dáng ngê cũai I-sarel, tam án ễ cutooq tỡ yỗn cứq hữm. Án tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq; án cỡt lôih cớp tỡ bữn pĩeiq sang toam cứq noâng.
4“Máh ranáq sâuq cũai proai khoiq táq catáng chíq rana alới bữm, tỡ yỗn alới píh loah pỡ Yiang Sursĩ. Ranáq alới cucốh sang máh rup yiang ki âc catoâng níc alới, tỡ yỗn alới dáng noâng Yiang Sursĩ. 5Mứt pahỡm ỗt sác tỗp I-sarel ễ cauq chíl loah alới. Alới tũl cudốh, chơ dớm la cỗ tian tễ máh ranáq lôih alới táq bữm, cớp cũai proai Yuda la dớm machớng ki tê. 6Tỗp alới dững máh cữu cớp ntroŏq bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, ma ranáq ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Alới tỡ têq ramóh Yiang Sursĩ, yuaq án khoiq nguai chíq tễ alới chơ. 7Alới tỡ bữn tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ; máh con alới tỡ cỡn con Yiang Sursĩ. Cỗ tễ ranáq ngkíq, alới cớp tâm cutễq alới cỡt rúng pứt.

Tỗp Yuda Cớp Tỗp I-sarel Rachíl

8“Ơ tỗp Ben-yamin ơi! Cóq anhia plóng lavia cỡt tếc atỡng yỗn pỡq rachíl pỡ vil Ki-bĩah. Cóq anhia pau atỡng tâng vil Rama tễ ranáq rachíl ễ toâq. Cóq anhia hễr-hŏh cartuoih pỡ vil Bet Aven cóq pỡq chíl. Ơ tỗp tahan Ben-yamin ơi! Cóq anhia radững cũai pỡq chu ntốq rachíl! 9Tangái rablớh khoiq cheq toâq chơ; tangái ki tỗp I-sarel ễ cỡt rúng pứt. Ơ máh cũai I-sarel ơi! Nỡ‑ra dũ ranáq nâi lứq cỡt.
10“Máh cũai sốt tỗp Yuda cheng ĩt cutễq cũai I-sarel, ariang cũai dốq asĩc lác raloan cutễq. Ngkíq, cứq ễ manrap alới samoât dỡq lut toâq. 11Noau padâm tỗp I-sarel; ngkíq tâm cutễq alới cỡt pứt chíq, la cỗ tian alới pỡq sễq tễ máh rup yiang tỡ têq rachuai alới ntrớu. 12Yuaq ngkíq, cứq ễ dững atoâq ranáq cuchĩt pứt pỡ tỗp I-sarel, cớp ranáq rúng ralốh pỡ tỗp Yuda.
13“Toâq tỗp I-sarel khoiq dáng alới cỡt a‑ĩ tacóh, cớp toâq tỗp Yuda dáng alới khoiq bớc chũl, ki tỗp I-sarel pỡq toâp chu cruang Asi-ria dŏq sễq tễ puo cruang ki chuai alới. Ma puo cruang Asi-ria tỡ rơi palai noâng alới, tỡ la tahâu máh bớc alới yỗn cỡt bán. 14Cứq ễ palŏ́ng chu cũai I-sarel cớp cũai Yuda samoât cula samín palŏ́ng cáp cha alới. Cứq ễ háq tỗ alới cỡt sa‑ữi mễng. Toâq cứq hor alới, tỡ bữn noau têq chuai alới.
15“Cứq ễ táh cũai proai cứq la cỗ tian tễ máh ranáq lôih alới; cứq yỗn alới chĩuq dũ ramứh túh coat toau alới chuaq loah cứq. Cŏh lơ na ranáq túh coat ki táq yỗn alới ễr áiq chi-chuaq loah cứq.”