7

Tội ác của Y-sơ-ra-ên

1Khi Ta muốn chữa lành Y-sơ-ra-ên thì tội ác nó lại lộ ra tỏ tường. Dân cư Sa-ma-ri toàn là bọn gian ác, lừa gạt, dầu trộm đuôi cướp. 2Thế mà chúng tưởng Ta không nhớ tất cả các tội ác chúng. Bây giờ, công việc ác của chúng vây chặt chúng lại, tất cả đều phơi bày trước mặt Ta. 3Chúng làm việc gian ác để cho vua mình vui thích. Các nhà lãnh đạo ưa chuộng những lời giả dối. 4Tất cả nhân dân đều tà dâm, lúc nào cũng đốt lửa tình hừng hực như lò bánh từ lúc người ta nhồi bột cho đến khi men nổi. 5Ăn mừng sinh nhật vua, thì bọn quan quyền uống rượu say mèm đến phát sốt. Vua cũng cười đùa bỡn cợt và uống rượu với những kẻ ưa phỉ báng. 6Thâm tâm người nào cũng đầy ắp những âm mưu rình rập hại người như lò lửa, cứ cháy suốt đêm khi người đốt lò đi ngủ, đến sáng ngày lại bốc cháy phừng phừng, 7Tất cả đều cháy hừng hực như lò lửa, đốt thiêu các thẩm phán mình: các vua của chúng đều bị lật đổ nhưng không một ai cầu cứu với Ta.
8Ép-ra-im hòa mình với các dân tộc khác, học đòi nếp sống tội ác, nên đã trở thành vô dụng như cái bánh nửa chín nửa sống. 9Tội thờ thần tượng đã hút hết năng lực nó mà nó không biết. Tóc nó đã bạc vì già yếu mà nó không hay. 10Kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó ngay vào mặt nó. Thế mà dân nó chẳng quay về với Đấng Hằng Hữu, chẳng bao giờ tìm kiếm Chân Thần trong những tình huống đó!
11Đi cầu cứu Ai-cập và A-sy-ri Y-sơ-ra-ên khờ dại như bồ câu mất trí. 12Khi chúng ra đi, Ta sẽ giăng lưới bắt chúng như người ta bắt chim trời. Ta sẽ trừng phạt chúng vì các việc làm gian ác. 13Khốn khổ thay, chúng nó trốn tránh Ta nên bị diệt vong, vì chúng phạm pháp. Dù Ta muốn cứu chuộc chúng, chúng lại nói dối chống đối Ta, không chịu nhìn nhận sự thật. 14Chúng nằm thao thức, tràn trọc rồi rú lên vì đau đớn nhưng chúng không hết lòng kêu cầu Ta; chúng xây lưng trở mặt họp nhau chạy theo các thần tượng để xin được mùa và thịnh vượng.
15Dù Ta huấn luyện và tiếp sức cho chúng nhưng chúng vẫn tỏ ra chống nghịch. 16Chúng cầu cứu khắp nơi, trừ ra trời cao. Chúng hướng về đâu chứ không hướng về Đấng Chí Cao. Chúng giống như cây cung phản trắc! Các nhà lãnh đạo của chúng sẽ bị giết vì chúng phạm thượng. Dù chạy qua cầu cứu Ai-cập, chúng cũng sẽ bị chê cười và sỉ nhục.