7

1“Toâq bo léq cứq sâng yoc ễ tahâu tỗp I-sarel cỡt bán, tỡ la yỗn alới cỡt sốc achỗn, cứq tỡ têq táq yuaq cứq hữm alới táq moang ranáq sâuq cớp tachoât lứq. Alới manoaq ralôp manoaq; alới mut tutuoiq tâng máh dống, cớp rapốn tâng máh rana. 2Alới tỡ bữn chanchớm ntrớu cứq sanhữ níc máh ranáq sâuq alới khoiq táq tễ nhũang; ma máh ranáq sâuq ki ỡt lavíng mpễr alới cớp ỡt tơl-plơl choâng moat cứq.”

Máh Cũai Tâng Dống Puo Pruam Muoi Mứt Ễ Táq Sâuq

3Yiang Sursĩ pai neq: “Puo cớp máh ayững atĩ án sâng bũi pahỡm tễ máh ranáq sâuq cớp ranáq raphếq rathũ máh cũai proai táq. 4Nheq tữh cũai proai táq ranáq tanghang lứq cớp tỡ bữn tanoang tapứng. Alới cỡt samoât rahững tâng lo ũih cũai chiang táq bễng mi palư, bo án ễ padễng bễng mi. 5Tâng tangái puo táq pêl cha bũi, alới táq yỗn puo cớp máh ayững atĩ án bũl blŏ́ng yỗn alới cỡt ariang máh cũai sacũl. 6Mứt alới hũl moang ngê tỡ o, cỡt samoât lo ũih; nheq sadâu ŏ́c cutâu ki ỡt hũl pa‑át; toâq poang tarưp án suol achỗn ariang pla ũih blữ.
7“Alới cachĩt máh cũai sốt alới la cỗ alới sâng nsóq mứt. Alới cachĩt máh puo alới; ma tỡ bữn puo aléq arô sễq cứq rachuai.”

Cruang I-sarel Cớp Máh Cruang Canŏ́h

8Yiang Sursĩ pai neq: “Cũai proai I-sarel cỡt samoât bễng mi tỡ yũah chĩn. Alới poâng máh cũai ỡt mpễr alới. 9Ma alới tỡ bữn dáng máh tỗp ki lôp cóng rêng alới. Dỡi tamoong alới cheq ễ nheq chơ, ma alới tỡ bữn dáng. 10Máh ranáq ỗt sác tỗp I-sarel táq cauq loah alới bữm. Tam khoiq bữn ranáq salễh sa‑ữi trỗ, mŏ alới noâng tỡ bữn píh loah pỡ cứq la Yiang Sursĩ alới. 11Tỗp I-sarel luloah pỡq chu ĩn chớm tariap sacũl. Alới sễq tễ tỗp Ê-yip-tô chuai alới; moâm ki alới lúh chu tỗp Asi-ria ễn. 12Ma cứq ễ yoang alieiq to cỗp alới, samoât noau cỗp chớm chuat tâng alieiq. Cứq yỗn alới roap tôt la cỗ tian alới táq ranáq sâuq.
13“Ŏ́c rúng pứt ễ toâq pỡ alới! Alới khoiq calỡih cứq, cớp lớn-sarlớn chóq cứq. Alới cóq cỡt pứt nheq. Cứq yoc ễ rachuai alới yỗn vớt, ma alới táq ntỡng moang lauq cớp tỡ bữn sang cứq pĩeiq. 14Alới tỡ bữn câu sễq tễ cứq nheq mứt pahỡm, ma alới nhiam luliac u‑al cớp cuclỗiq cucling, táq samoât cũai tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ. Toâq alới câu sễq ễ bữn saro tỡ la blŏ́ng nho, alới dốq reh chĩc tỗ bữm, táq sanŏ́q cũai tỡ bữn sa‑âm cứq. Alới lớn-sarlớn chóq cứq! 15Tam cứq khoiq chứm siem cớp táq yỗn alới bán rêng, mŏ alới noâng chuaq ngê ễ táq sâuq sĩa chóq cứq. 16Alới noâng nguai níc tễ cứq Yiang ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h, cớp alới pỡq cucốh sang máh yiang tỡ bữn kia ntrớu. Alới la cũai tỡ ễq trĩh, alới cỡt ariang saráh cooc. Cỗ cũai sốt alới táq ntỡng moang santoiq achỗn tỗ, ngkíq alới cóq cuchĩt na dau la cỗ tian tễ ranáq ki; cớp tỗp Ê-yip-tô ễ cacháng ayê alới.”