7

Tội ác của Y-sơ-ra-ên

  1Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên
   Thì tội lỗi của Ép-ra-im
  Và sự gian ác của Sa-ma-ri bị phơi bày.
   Vì chúng làm điều giả dối,
  Kẻ trộm lẻn vào bên trong
   Kẻ cướp đánh phá bên ngoài.
  2Chúng không tự nhủ lòng rằng
   Ta nhớ hết mọi điều gian ác của chúng.
  Bây giờ hành vi của chúng bao vây chúng,
   Sờ sờ trước mặt Ta.
  3Chúng lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua,
   Dùng lời dối trá làm vừa lòng các thủ lĩnh.
  4Tất cả bọn chúng đều là kẻ ngoại tình,
   Giống như lò nướng bánh cháy rực,
  Người nướng bánh ngừng khơi lửa
   Từ khi nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.
  5Trong ngày vui của vua chúng ta
   Các thủ lĩnh phát ốm vì hơi nồng của rượu;
   Vua bắt tay cả những kẻ ưa nhạo báng.
  6Chúng rình rập, lòng chúng đầy âm mưu
   Như lò nướng hừng hực;
  Người nướng bánh ngủ suốt đêm
   Nhưng đến sáng lò nướng vẫn cháy phừng phừng.
  7Tất cả bọn chúng đều nóng như lò lửa
   Nuốt chửng các quan xét của chúng.
  Tất cả vua của chúng đều bị sụp đổ
   Không ai trong đám họ kêu cầu Ta.
  8Ép-ra-im pha trộn với các dân khác;
   Ép-ra-im khác nào chiếc bánh không trở.
  9Các dân ngoại đã nuốt hết sức lực nó
   Mà nó không biết!
  Tóc trên đầu đã lốm đốm bạc,
   Mà nó chẳng hay!
  10Tính kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên tố cáo lại nó;
   Dù vậy, chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,
   Và cũng chẳng tìm kiếm Ngài!

Liên minh vô ích với các nước

  11Ép-ra-im giống như chim bồ câu
   Khờ khạo, thiếu khôn ngoan;
   Chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-si-ri.
  12Khi chúng ra đi, Ta sẽ giăng lưới trên chúng;
   Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời;
  Ta sẽ sửa phạt chúng
   Theo như điều hội chúng đã nghe.
  13Khốn cho chúng,
   Vì chúng lìa bỏ Ta!
  Chúng đáng bị tiêu diệt,
   Vì đã chống lại Ta!
  Chính Ta, Ta muốn giải cứu chúng,
   Nhưng chúng dùng lời dối trá chống lại Ta.
  14Chúng không hết lòng kêu cầu Ta,
   Nhưng lại than vãn trên giường mình;
  Chúng tự rạch mình để cầu xin lúa mì và rượu mới;
   Chúng đã phản bội Ta.
  15Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho cánh tay chúng mạnh mẽ,
   Chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta.
  16Chúng không hướng về Đấng Chí Cao;
   Chúng khác nào cây cung bị hỏng,
  Các thủ lĩnh của chúng sẽ ngã bởi gươm đao
   Vì lưỡi chúng thốt ra lời giận dữ.
  Chúng trở thành trò cười
   Trong đất Ai Cập.